"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Php Programlama Kursu - Formda Textarea Karakter Sayısını Sınırlama

<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Untitled Document</title>
 
<SCRIPT language=javascript>
function textareaLimiter(field, countfield, maxlimit) {
if (field.value.length > maxlimit) field.value = field.value.substring(0, maxlimit);
else countfield.value = maxlimit - field.value.length;
}
</SCRIPT>
 
</head>
 
<body>
<form>
 
 
<textarea cols="25" rows="4" name="adres" onkeyup="textareaLimiter(this.form.adres,this.form.remLen,10);" onkeydown="textareaLimiter(this.form.adres,this.form.remLen,10);"></textarea> 
 
<input name="remLen" value="10" size="4" maxlength="3" readonly="" >
<br>
 
<input type="submit" value="Formu Gönder">
</form>
 
 
 
</body>
</html>