GENEL MUHASEBE KURSU

Genel Muhasebe Kursuna kimler katılabilir?

Genel Muhasebe Kursu Muhasebe ve Finans alanında kendini geliştirmek, şirketlerin muhasebe ve Finans departmanlarında mali işler uzmanı, mali işler şefi, mali işler müdürü, muhasebe uzmanı, muhasebe sorumlusu, muhasebe şefi, muhasebe müdürü, insan kaynakları uzmanı, finans uzmanı, finans müdürü gibi pozisyonlarda çalışmak isteyen, Mali Müşavir olmak isteyen ,kendi işini kurmayı hedefleyen ya da kendi işini kurmuş ancak temel bir muhasebe bilgisine ihtiyaç duyan herkes içindir.

Genel Muhasebe Kursu size ne kazandırır?

Genel muhasebe eğitimine katılan kursiyerlerimiz tekdüzen hesap planını öğrenerek bir ticari işletmenin dönembaşı , dönemiçi ve dönemsonu muhasebe kayıtlarını, Mali Tabloların hazırlanmasını, beyannamelerin doldurulmasını (Kdv, Muhtasar, Geçici Vergi, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi vb.) , işçi maaş bordrolarının hazırlanmasını muhasebe programı üzerinde uygulamalı olarak yaparak öğrenirler. Ayrıca bir ticari işletmenin nasıl kurulduğunu, değişiklik işlemlerini ve kapanış işlemlerini örnek uygulamalarla yaparlar. Kurs bitiminde kursiyerlerimiz kendilerine olan güveni kazanarak bir işletmenin resmi muhasebesini yapabilecek seviyeye gelirler. Eta Logo Ticari paket Programlarında eksikleriniz varsa ayrıca Bilgisayarlı Muhasebe Kursu alabilirsiniz.

Genel Muhasebe Kursu Uzaktan Canlı Online Eğitim Sistemi nedir?

Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezinde eğitimler tercihe göre Sınıf ortamında Yüz Yüze Örgün Eğitim veya Uzaktan Canlı Online Eğitim olarak iki şekilde yapılabilmektedir. Uzaktan Online Canlı Eğitim sistemi, sizlere evinizin konforunda eğitim imkanı sağlayan bir uygulamadır. Dünyanın neresinde olursanız olun istediğiniz tüm eğitimleri internet üzerinden eğitimciyle birlikte sınıf ortamındaki gibi birebir canlı ve uygulamalı olarak alabilirsiniz. Öğrenci Genel Muhasebe Kursu Uzaktan Canlı Online Eğitim dersinde Eğitmene anlık olarak sorular sorabilir ve isterse yaptığı çalışmaları paylaşabilir. Uzaktan Canlı Eğitim Sistemi günümüzde her yaştan ve her meslekten kişilerin faydalanabileceği bir eğitim sistemidir.

GENEL MUHASEBE KURSU EĞİTİM TAKVİMİ

Genel Muhasebe Kursu

Başlama Tarihi
16 Ekim 2023

Gün ve Saatler
Haftaiçi Gündüz
Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 12:00-15:00

Genel Muhasebe Kursu

Başlama Tarihi
16 Aralık 2023

Gün ve Saatler
Hafta sonu Akşam
Cumartesi-Pazar 18:00-21:00

Yukarda belirtilen eğitim saatlerimiz size uymuyorsa Eğitim Danışmanlarımızla görüşüp yerinizde veya kurumumuzda Genel Muhasebe Kursu için birebir Özel Eğitim alabilirsiniz.

GENEL MUHASEBE KURSU DERS İÇERİĞİ

GENEL MUHASEBE KURSU - MUHASEBE GENEL BİLGİLER

 • Muhasebenin tanımı ve amacı
 • Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
 • Muhasebe bilgisinin kullanıcıları
 • Muhasebe mesleği(serbest muhasebeci mali müşavir-yeminli mali müşavir)
 • Muhasebe türleri
  • Genel muhasebe
  • Maliyet muhasebesi
  • Yönetim muhasebesi

GENEL MUHASEBE KURSU - İŞLETMELER

 • Basit usul işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • Tacirin tanımı
 • 2.sınıf işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • 1.sınıf işletmeler tanımlanması ve özellikleri
 • Sınıf değiştirme
 • 1.sınıf işletmelerin 2.sınıfa geçiş şartları
 • 2.sınıf işletmelerin 1.sınıfa geçiş şartları
 • İşletmelerde açılış ve kapanış bildirimleri (örnek açılış işlemleri)
 • Maliyeye açılış, adres değişikliği bildirimi kapanış işlemleri ve örnek uygulamalar
 • Yazar kasa kullanma şartları ve yazar kasa alım için yapılması gereken gerekli işlemler
 • Sgk açılış bildirimi ,adres değişikliği bildirimi ,kapanış işlemleri ve örnek uygulamalar
 • Bağ-kur açılış bildirimi,kapanış bildirimi ve örnek uygulamalar

GENEL MUHASEBE KURSU - TİCARİ ŞİRKETLER VE TANIMLARI

 • Şirketlerin türleri
 • Şahıs şirketleri tanımı oda kayıt işlemleri ve örnek uygulamaları
 • Sermaye şirketleri
  • Limited şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri) oda kayıt işlemleri ve örnek uygulamaları
  • Anonim şirket (tanımı ve kuruluş özellikleri) oda kayıt işlemleri ve örnek uygulamaları
GENEL MUHASEBE KURSU - MUHASEBEDE TEMEL BELGELER :
 • Fatura tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • İrsaliye tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması 
 • İrsaliyeli faturanın tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • E-faturanın tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • E-arşiv faturanın tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Perakende satış fişlerinin  tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Gider pusulasının tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Müstahsil makbuzunun tanımı, düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Serbest meslek makbuzunun tanımı, düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Tahsilat makbuzunun tanımı ,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Tediye makbuzunun tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Ücret bodrosunun tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 • Diğer belgelerin tanımı,düzenlenmesi ve örnek uygulaması
 
GENEL MUHASEBE KURSU - TİCARİ DEFTER
 • Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler
  • Yevmiye defteri (Günlük defter) tanımı ve örnek uygulamarı
  • Defter-i Kebir (Büyük defter) tanımı ve örnek uygulamarı
  • Envanter defteri tanımı ve örnek uygulamarı
  • Pay defteri tanımı ve örnek uygulamarı
  • Genel Kurul Toplantı ve Müzakere defteri tanımı ve örnek uygulamarı
  • Yönetim kurulu Karar defteri tanımı ve örnek uygulamarı
  • Genel kurul toplantı ve müzakere defteri tanımı ve örnek uygulamarı
 • İkinci Sınıf Tacirlerin Tutması Gereken Defterler
  • İşletme Hesabı Defteri tanımı ve özellikleri
 • Serbest Meslek Erbabının Tutması Gereken Defterler
  • Serbest meslek kazanç defteri tanımı ve özellikleri

GENEL MUHASEBE KURSU - BEYANNAME VE BİLDİRGELER

 • Kdv beyannamesi (düzenlenmesi, tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Muhtasar beyanname (düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Geçici vergi beyannamesi (düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Gelir vergisi beyannamesi(düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Kurumlar vergisi beyannamesi(düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • BA ve BS bildirgeleri

GENEL MUHASEBE KURSU - SGK İLE İLGİLİ İŞLEMLER

 • Ssk işyeri bildirgesi (düzenlenmesi ve bildirimi)
 • Sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesi (düzenlemesi ve bildirimi)
 • Sigortalı hizmet ve prim belgesi (düzenlenmesi,tahakkuk edilmesi ve ödenmesi)
 • Bordro hesaplama
 • Fazla mesai ve prim hesaplama
 • Kıdem tazminatı hesaplama
 • İhbat tazminatı ve ihbar süreleri hesaplama
 • Yıllık izin süreleri hesaplama
 

GENEL MUHASEBE KURSU - TEKDÜZEN HESAP PLANI

 • Hesaplarının tanımı , işleyişi ve örnek uygulamalarının yapılması
 • İthalat maliyetlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 • İhracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
 • Stok maliyetlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 • Sabit kıymetlerin(duran varlıkların) muhasebeleştirilmesi ve amotisman uygulaması
 • Faiz ve kur farklarının hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 • İşçi ücretlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 • Damga vergisi hesaplamaları ve muhasebeleştirilmesi
 • Gelir vergisi /kurumlar vergisi stopajı kdv tam/kısmi tevkifat’’işlemlerinin hesaplanması ve muhasebeleştirilmesi
 • Dönem sonu işlemleri (kar ve zararın hesaplanması)ve muhasebeleştirilmesi 
 
GENEL MUHASEBE KURSU - MALİ TABLOLAR :
 • Bilançonun tanımı,bölümleri,düzenlenmesine ilişkin ilkelerin sunumu ve örnek uygulama ile hazırlanması 
 • Gelir tablosu tanımı,bölümleri,düzenlenmesine ilişkin ilkelerin sunumu ve örnek uygulama ile hazırlanması
 • Muhasebe programı üzerinde örnek bir şirketin açılış fişinin,dönem içi işlemlerinin ,dönem sonu muhasebe kayıtlarının ve kapanış fişinin uygulamalı olarak yapılarak Mizan ve Mali tabloların hazırlanması ile  ilgili vergi beyannameleri uygulamalı olarak doldurulmaktadır. 

Genel Muhasebe Kursu Sertifikalar

Genel Muhasebe Kursu Başarı Sertifikası

KURUM FOTOĞRAFLARI

 • Genel Muhasebe Kursları
 • Genel Muhasebe Eğitimi
 • Genel Muhasebe Eğitimleri
 • Resmi Muhasebe Kursu
 • Şirket Muhasebesi Kursu
 • Muhasebe Yıl Sonu İşlemler Kursu
 • Muhasebe Uzmanı Kursu
 • Muhasebe Sorumlusu Kursu
 • Tek Düzen Hesap Planı Kursu
 • Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi

ÖĞRENCİ YORUM FORMU

185

GENEL MUHASEBE KURSU ÖĞRENCİ YORUMLARI

Gizem MERMER Genel Muhasebe Kursları Öğrenci Yorumu
Gizem MERMER

Bilgi Teknolojileri Eğitim ailesine öncelikle teşekkür ederim. Ön muhasebe kursuna daha önce gelmiştim çok verimli geçmişti. Genel muhasebe kursundan gözüm korkarken hocam sayesinde hiç alakam olmayan muhasebeden bir mali müşavir donanımıyla çıkıyorum. Derslerin verimli olması, kursun ilgili olması bunların hepsi benim için önemli detaylardı. Tekrardan teşekkür ederim. Hocamız için parantez açmak istiyorum güler yüzü bilgi donanımı sabrı için teşekkür ederim iyi ki yollarımız kesişmiş.

Yasemen ULUDAĞ Genel Muhasebe Eğitimi Öğrenci Yorumu
Yasemen ULUDAĞ

Merhaba, Kursunuzdan almış olduğum Genel muhasebe kursundan hocamızın anlatımı ile kendimde eksik hissettiğim tüm konulardan çok memnun olarak ayrılıyorum. Kurstaki devamlılığın en önemli nedenlerinden birisi de hocamızın anlatımıdır. Tüm tanıdığım arkadaşlarıma kursu tavsiye ettiğimi özelliklede hocamızın dersine girmelerini belirttiğimi iletmek isterim. Her şey için teşekkürler.

Dilek ARSLAN Genel Muhasebe Eğitimleri Öğrenci Yorumu
Dilek ARSLAN

Merhaba, Öncelikle bu süreçte olan her desteğiniz için teşekkür ederim. Ben eğitime online katılım sağladım. Odaklanmak zor olur diye düşünmüştüm. Ancak dersi o kadar güzel anlatıyorsunuz ki kesinlikle başından ayrılmak istemiyor insan. Öğrenciyi derse çekmek ve odaklama yönteminiz çok güzel. Bilgi birikiminize zaten laf söylemek hakkım değil verdiğiniz her bilgi ya da bir bilgiye nasıl ulaşacağımızı öğretmeniz çok güzel. Sorduğumuz bir soruya kıymet verip onu güncel olarak araştırıp dönmeniz beni çok mutlu etti. Ders süreci yoğun bir dönemdi. Akşam işten gelip kafam kaldırmaz diye çok korkuyordum ancak derse girdiğimiz de bütün yorgunluklar gidip sadece sizden ne bilgi alırsam o kardır mantığıyla odaklandım. Her zaman ders olmayıp bir mola vererek sohbet edip birbirimizi tanımak bile dersinize olan ilgiyi arttırdı. Sadece dersimi anlattım geçtim gibi davranmadığınız bize öğretmek için aynı konuyu gerekirse baştan tekrar tekrar anlattığınız ve sabrınız için çok teşekkür ederim.

Mürvet ŞENGEZER Resmi Muhasebe Kursu Öğrenci Yorumu
Mürvet ŞENGEZER

Merhaba, ben Kurumunuzdan Genel Muhasebe kursu aldım. Çok memnun kaldım bugün kursum bitti çok üzgünüm bittiği için:( Bende herkes gibi internetten yorumlara bakıp Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezini buldum, hocamız ilk başından sonuna kadar ilgiliydi sorularımı hiç çekinmeden sorup cevap almak güzel bir şey, bana kattığı çok şeyler oldu, mali tablolar, tek düzen hesap planı, Eta programında fiş işlemek, e-beyanname programından, kdv beyannamesi, kurumlar vergisi, muhtasar beyannamesi daha anlatamayacağım bilgiler öğrendim. Benim için çok faydalı bir 2,5 ay oldu buradan Hocama ve Saadet hanıma ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederim. Kursun Başka bölümlerinden de ders almayı düşünüyorum. Tekrar teşekkür ederim:)))

Sinem ÖZTÜRK Şirket Muhasebesi Kursu Öğrenci Yorumu
Sinem ÖZTÜRK

Öncelikle kurstan çok keyif aldığım ve her ders günü birçok yeni bilgi edindiğimi belirtmek istiyorum. Eğitim kurumunda çalışanların güler yüzlü olması bana buraya ait olduğumu hissettirdi. Kursu çok sevdim ve arkadaşlarıma da tavsiye edebileceğim güzler yüzlü ve samimi bir ortam. Bu kursu internetten buldum ve çok memnun kaldım. Kurs hocamızın derslerimizde bize aktardıkları ve bizim sorularımız ile ilgili öğretici ve sabırlı tavrı için çok teşekkür ederim. İyi ki de bu kursa katılmışım.

Peli̇n MERAL Muhasebe Yıl Sonu İşlemler Kursu Öğrenci Yorumu
Peli̇n MERAL

Öncelikle Bilgi Teknolojilerini eğitim olarak değerlendirmek istiyorum. Kurumunuzu internetten bizzat kendim araştırarak buldum. Ön yargılarım elbette vardı. Fakat derse başladığım andan itibaren bu önyargılarım dindi. Hijyen kuralları, güler yüzlülük, sorduğum zaman tatmin edici cevaplar olarak gayet başarılı bulduğum bir eğitim merkezi oldu. Teşekkür ediyorum. Genel muhasebe dersi olarak bu eğitimi yüz yüze aldım. Bana çok şey katan bir ders oldu. Ders içeriği olarak başarılı buldum. Oturmayan yerlerin olması durumunda 1 sene içinde tekrar alma hakkımızın olması da çok çok iyi bir durum. Muhasebe adına kendini geliştirmek ve bu konuda ilerlemek isteyen biri olarak ben gerçekten memnun kaldım. Bilgisayarlı muhasebe kursuna da gelmiştim, ondan da çok memnunum. Hocamızı değerlendirecek olursam; Çok sıcakkanlı, öğretmeye gerçekten istekli, samimi bir insandır kendisi. Bu benim için çok önemliydi. Öğretmen dersi daha çok sevdirir derler ya, çok doğru. Yönelttiğim her soruya gayet güzel tatmin edici cevaplar aldım. Bilgi birikimi gerçekten çok iyi. Ders dışında yönetmelik, mevzuat bilgileri de vererek dersi güçlendirdi. Gerçekten çok zevkli keyifliydi benim için teşekkür ederim.

Bi̇rsel KAÇUK Muhasebe Uzmanı Kursu Öğrenci Yorumu
Bi̇rsel KAÇUK

Bilgi Teknolojileri kurumunda olmaktan çok memnunum. Buradaki eğitim sistemini çok başarılı buldum. Sınıf hocamızı keşke daha önce tanısaymışım verdiği bilgiler, sabrı, anlayıp anlamadığımızı analiz edip o konu üzerinde yoğunlaşması çok iyi mükemmel bir eğitimci. Kesinlikle tavsiye ediyorum yeni katılacak arkadaşlara. Hocam sizi çok seviyorum. Bana verdiğiniz bilgiler ile çok şey kattınız çok teşekkür ediyorum. Leyla hanım iyi ki tanımışım sizi. Sizi çok seviyorum. Saadet hanım sizi de seviyorum. Kurum yönetimine teşekkür ediyorum. Sizlerden ayrılmak zor.

Serap UÇAR Muhasebe Sorumlusu Kursu Öğrenci Yorumu
Serap UÇAR

İyiki gelmişim iyiki bulmuşum dediğim bir kurs. Hocamıza bize göstermiş olduğu ilgi alaka ve bilgileri için çok çok teşekkür ederim. Konuları yüzeysel değil derinlemesine inip anlatıyor. Konuları anlamamak neredeyse imkansız. Tekrardan çok teşekkür ederim.

Eray ÖNGÜ Tek Düzen Hesap Planı Kursu Öğrenci Yorumu
Eray ÖNGÜ

Genç Girişimciler olarak kurduğumuz firmamızın mali tablolarını, mizan, gelir tablosu ve bilançosunu okuma ve düzenleme konusunda eksiklerimiz olduğunu fark ettikten sonra Genel Muhasebe kursu arayışımız başladı. Bu süreçte Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi ile tanıştık ve online olarak kursu alabileceğimizi öğrendik. Kayıt olmadan önce deneme amaçlı 1 derse de katılıp görebileceğimizi ifade ettiler. Bu derste hocamızın gerek bilgisi, gerek yaklaşımı gerekse de yapılandırmacı eğitim anlayışı ile tanışınca hemen kursa katılmaya karar verdik. Yoğun geçen 5 haftalık bir eğitim sürecinin ardından tüm mali tabloları hazırlamayı ve okumayı öğrendiğimiz gibi, beyanname vermeye kadar sonraki süreçler hakkında bilgi sahibi olduk. İyi ki katılmışım diyorum ve tüm girişimcileri bu kursu almaya davet ediyorum.

Handan ÇATALBAŞ Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi Öğrenci Yorumu
Handan ÇATALBAŞ

Muhasebe alanında çalışmaya karar verdiğimde en iyi şekilde öğrenebileceğim kurs aramaya başladım. Bu alanda bilgi ve deneyimim yoktu. İnternetten araştırıp bu kursu bulup konuşup başlamaya kadar verdim. Muhasebe ve Genel Muhasebe için aldığım her iki eğitimde de yanımda olan ve bana bu mesleği öğreten hocama çok teşekkür ediyorum. Zaman zaman eğlendiğimiz, bol örnek soru yaptığımız, güzel vakit geçirdiğim beşer hafta geçirdim. Yine olsa yine burayı seçerdim. Bana çok şey kattılar. Bunun için hem bu kursa hem hocama çok teşekkür ederim.

Sıla METİN Mali Tablolar Kursu Öğrenci Yorumu
Sıla METİN

Bilgi Teknoloji kursuna teşekkürler. Ben bu kursa gelirken korkarak gelmiştim. Acaba çalışanları nasıl, güler yüzlü mü, öğretmenleri nasıl, ders anlatışları nasıl diye düşünmedim değil. İçten söylüyorum bütün hocaları şeker gibi hocalar. En başta genel muhasebe hocama içten kocaman teşekkürler biz dersleri daha iyi anlayalım diye elinden geleni yaptı. Buraya gelirken genel muhasebenin “g”sini bilmezken şimdi üzülerek gidiyorum 5 hafta nasıl başladı nasıl bitti bilmiyorum. Çok güldük çok eğlendik dersler çok güzel geçti. Her şey için teşekkürler bilgi teknolojileri ve bütün hocalarım. Bir daha görüşmek üzere sevgiler saygılar..

Nurcan CENGİZ Mali Tablolar Eğitimi Öğrenci Yorumu
Nurcan CENGİZ

Genel muhasebe konusunda sadece kulaktan dolma bilgilere sahipken artık arkadaşlarımla yorum yada değerlendirme yapıyor olmak inanılmaz muhteşem. Derslerimizde edindiğim bilgileri iş ortamında kullanıyor olmak, müşavire, iş bırakmadan o ayı tamamlıyor olmak tüm bunlar insanın kendine olan güveni tamamlayan inanılmaz güzel şeyler., Hocamızın bu konudaki emeği kesinlikle göz önüne alınması gereken bir değer. Sizi tanıdığım ve böyle bir ortamda olup güzel saygın arkadaşlar edindiğim için çok mutlu olduğumu bilmenizi isterim hocam. Selam ve saygılarımla.

Eli̇f Ece GÜNERHAN Şişli Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursu Öğrenci Yorumu
Eli̇f Ece GÜNERHAN

Kursa katılmadan önce muhasebe süreçlerine tam anlamıyla vakıf değildim. Bu kursa katılmam sayesinde şuan bir şirkette baştan sona işleyen süreçlere dönem başı, dönem içi ve dönem sonu işlemlere daha fazla hakim olmamı sağladı. Tek düzen hesap planına hakim olmam konusunda bayağı faydası oldu. Başlangıçta tereddüt etmiştim gerçekten tam anlamıyla bu süreçlere hakim olabilirmiyim faydası olur mu diye düşünmüştüm ama şimdi iyi ki bu kursa gelmişim diyorum. Bilgi anlamında bana çok şey kattı. Birebir uygulamalı her şeyi görmemiz bilgilerin kalıcılığı konusunda da büyük faydası oldu. İyi ki gelmişim. Hocamıza çok teşekkür ederim emeklerinden dolayı. Tüm sorularımızı cevaplamaya çalıştığı için. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir kurum.

Neci̇p GÜLTEKİN Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kursu Öğrenci Yorumu
Neci̇p GÜLTEKİN

10.06.2019 tarihinde başladığım genel muhasebe kursunda geçmişte buna benzer kurslara gidip uzun saatler boyu ders alan kişi olarak, 60 saat gibi eğitim programında genel muhasebeyi bu denli anlaşılır şekilde ve sade iş hayatımda kullanabileceğim bilgileri öğrenmek konusunda kendimi çok şanslı hissediyorum. Tabi ki bunun başında hocamız ve genel muhasebe ders programı gelmektedir. Şu anda beyannameler programına da kayıt yapmış bulunmaktayım. Kursu çevremdeki muhasebe mesleğini seçmek isteyen tüm arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla önereceğim.

Alev ŞAHİN Muhasebe Kursları İstanbul Öğrenci Yorumu
Alev ŞAHİN

Bu kursu internetten bulup geldim ve çok memnun kaldım. Çok verimli geçti. 1,5 ayda samimiyetle güzel, anlaşılır dersler işledik. Hocamızın dersi anlatışı çok verimli oldu. İstediğimiz şeyleri ders hakkında sorabildik. Hocamız çok açık, anlaşılır, net bir şekilde anlattı. 1,5 ay çok çabuk geçti. Her şey için teşekkürler..

Ayşe KARADENİZ Uzaktan Canlı Genel Muhasebe Eğitimi Öğrenci Yorumu
Ayşe KARADENİZ

Değerli Bilgi Teknolojileri ailesi; En başta çok değerli hocama teşekkür ederim. Bize gösterdiği ilgi alakadan dolayı çok zor olarak görünen konularımızı bu kadar keyifli ve açıklayıcı gerçek örnekleriyle anlattığı için ayrıca teşekkürler. Burada sizin aranızda olmak çok keyifliydi.

Hatice AYGÜN Online Genel Muhasebe Eğitimi Öğrenci Yorumu
Hatice AYGÜN

Bilgi teknolojileri eğitim merkezi olarak bizlere sunduğunuz öğrenme ortamı her açıdan eksiksiz olarak tanımlanabilir. Daha öncede bilgisayarlı muhasebe eğitimi almıştım. Genel muhasebe için başvuru yaptığımda eğitimin benim için iyi olacağından emindim. Hocamızda bu alanda tarafımıza mükemmel bir eğitim sundu. Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezine ve bu eğitimde eksiksiz anlatımıyla hocamıza çok teşekkür ediyorum…

Nuri Şahin AYDIN Online Genel Muhasebe Kursu Öğrenci Yorumu
Nuri Şahin AYDIN

Kursunuzu internette araştırma yaparken buldum. Yorumlara baktım olumlu eleştiriler gördüm. Kursun faydasını gördüm. Hiç görmediğim sıcak ortamı bu kursta gördüm. Hocamızın ders anlatışı, bizimle ilgilenmesi, çok iyiydi. Ben bu kurstan verim aldım. Bana birçok şey kattı. Bilmediğim konuları iyi anlamama sebep oldu. Kursunuzu tüm arkadaşlarıma önereceğim. Her şey için teşekkür ederim..

Gamze NACAKCI Genel Muhasebe Kursları Öğrenci Yorumu
Gamze NACAKCI

İnternetten araştırdığımda sitesi karşıma çıkan en iyi ayrıntılı siteydi. En güzel yanı hocanın mali müşavir oluşuydu. Sınıfların az kişi oluşu, hocanın birebir ilgilenişi sabırla anlamadığımızda tekrar tekrar anlatışı ve ayrıntı verişi çok güzeldi. Gayet memnun kaldım. Farkı gruplarınıza devam etmek isterim. Hepinize özellikle ilginiz ve güler yüzünüz için teşekkür ederim.

Selçuk AYDIN Genel Muhasebe Eğitimi Öğrenci Yorumu
Selçuk AYDIN

İnternette araştırarak bulduğum Bilgi Eğitim Merkezi’nde bilgisayarlı muhasebe ve genel muhasebe kurslarını aldım. Hocamız hem genel muhasebede hem de bilgisayarlı muhasebede konulara inanılmaz derecede hakimdi. Bir maliye mezunu olarak genel muhasebede ki hesap planına ve hesapların kendisine hocamız sayesinde farklı açıyla baktım. Muhasebe hiç bu kadar kolay ve anlaşılır olmamıştı. Hocamıza ve kurs çalışanlarına emekleri için çok teşekkür ederim.

Burcu KARADOĞAN Genel Muhasebe Eğitimleri Öğrenci Yorumu
Burcu KARADOĞAN

Ocak 2016 tarihinde Bilgisayarlı Ön Muhasebe kurs eğitiminde edindiğim tecrübe ile tekrar Genel Muhasebe eğitimi içinde Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezini tercih ettim. Tecrübeli kadrosu ile verilen eğitim sayesinde iş bulma konusunda çok yardımcı oldular.

Atakan BAYRAKTAR Resmi Muhasebe Kursu Öğrenci Yorumu
Atakan BAYRAKTAR

Sayın Bilgi Teknolojileri Eğitim Kurumu ailesi; kursunuza internet araştırmalarım sonucunda katıldım. Kursunuza gelmeden önce kursun işleyişi konusunda tereddütlerim vardı. Ama hocamız ilk derste öğretme azmiyle bu düşüncemin ne kadar yersiz olduğunu kanıtladı. Ders ekipmanları, ders notları paylaşma noktasında çok iyiydi. Bu kursa katılmak isteyen arkadaşlarıma tavsiye edeceğimi belirtmek isterim. Hem ekibinize hem de hocamıza paylaşmış oldukları her bilgi ve güler yüzlülüğü için çok teşekkür ederim.

Meltem KARATAŞ Şirket Muhasebesi Kursu Öğrenci Yorumu
Meltem KARATAŞ

İnternetten Bilgi Eğitim Merkezi kursunu buldum. İlk başta biraz endişelerim vardı verim alabilir miyim diye. Ama sağ olsun hocamız sıfırdan her şeyi gösterdi. Gayet verim aldım. Başladığım seviye ve bitirdiğim seviye oldukça fark etti. Bu Eğitim Merkezini rahatlıkla tavsiye edebilirim başka insanlara. Hocamızın özverisi mutlu etti beni yılmadan sıkılmadan saçma sapan sorularımıza bile cevap verdi.

Pınar KLAVUZ Muhasebe Yıl Sonu İşlemler Kursu Öğrenci Yorumu
Pınar KLAVUZ

5-6 yıldır aktif olarak muhasebe alanında çalışmama rağmen birçok hatta her şeyi ezbere yaptığımı fark ettim. İlk kez oturup ta bir monografi çözdüm. Okulda sonunu getirememiştim . Benim için önemli bir adımdı. Özveriniz, sabırlı yaklaşımınız, samimiyetiniz, sorularımızı cevapladığınız için teşekkürler. Hesap planına artık hakim olarak ayrılıyorum. Beyannameleri ilk kez gördüm ve doldurdum burada, iş görüşmelerinde öne geçmemi sağlayacak. Umarım iyi bir işe gireriz sizleri de hep hatırlayacağız.

Erhan TRABZON Muhasebe Uzmanı Kursu Öğrenci Yorumu
Erhan TRABZON

Sevgili Bilgi Teknolojileri, Çok sevdiğim bir abimin tavsiyesi üzerine bu kursa geldim. Arkadaşlarımdan edindiğim bilgiler doğrultusunda piyasadaki diğer kurslardan daha iyi olduğunu zaten duymuştum. Kursa devam ederek de bunun gerçek olduğunu kendimde görmüş oldum. Her türlü imkanlar, ders araç gereçleri, bilgisayarlar sağlanmaktadır. Hiç bir eksik hissetmedik. Klimamız bozuldu bir sonraki dersimizde yeni sıfır klima takılmış olarak gördük. Hocalar derste hocadan ziyade arkadaş gibi davranmalarıyla sıkıcı bir kurs profili oluşturulmamaktadır. Çalışanından görevlilere hocasına varana kadar herkes güler yüzlü. Ders katılım yoklama devamsızlık durumlarına özen gösterilmektedir. Bir aksilik halinde sürekli mesajla veya aramayla bilgilendirme yapılmaktadır. Derse devam edildiği taktirde çok güzel bir şekilde faydalanılabilir. Bu kursun katkısı sadece ders olarak değil aynı zamanda çok güzel ve geniş bir çevre oluşmasını sağlamaktadır. Saygılar teşekkürler..

Fulya AYDINER GÖK Muhasebe Sorumlusu Kursu Öğrenci Yorumu
Fulya AYDINER GÖK

23 yıllık meslek yaşamımda son işyerimden ayrılınca muhasebe yapmadığımı fark etmem ile kursa başlamam çok planlı oldu. İnternetten ilk bulduğum Bilgi Teknolojileri ile tanışmam bu fırsatla gerçekleşti. Kayıttan başlayarak ilgi ve alakaların, takibin iletişimin had safhada yer aldığı bir ekibiniz olduğu için teşekkürlerimi bir borç bilirim. Hafta sonunda Beylikdüzünden buraya gelmemde hocamızın emeği büyüktür. Konulara hakimiyeti, samimiyeti, sabrı, içtenliği için kendisine çok çok teşekkür ederim. Sevgiler görüşmek üzere..

Güzi̇n GÖKÇE Tek Düzen Hesap Planı Kursu Öğrenci Yorumu
Güzi̇n GÖKÇE

İnternette araştırarak bulduğum ve Genel Muhasebe Eğitimine katıldığım Bilgi Eğitim kursundan çok memnun kaldım. Öncellikle hocamız hassasiyetle ve itinayla bıkmadan anlamadığımız yerlerin üstünden geçerek büyük bir sabırla konuları bize anlattığı için kendisine çok teşekkürlerimi bildiririm. Kursu çok sevdim ve arkadaşlarıma da tavsiye edebileceğim güler yüzlü samimi bir ortam. Kurstaki diğer personellerin güler yüzlülüğü içinde çok teşekkürler. Umarım hep böyle güzel kalırsınız.

Özhan DEMİRHAN Tek Düzen Hesap Planı Eğitimi Öğrenci Yorumu
Özhan DEMİRHAN

Daha önce Bilgisayarlı Muhasebe kursuna katılmış olduğum kurumunuza şuanda Genel Muhasebe kursiyeri olarak katılmış bulunmaktayım. Kurs hocamızın derslerimizde bize aktarmaya çalıştığı bilgi ve birikimleri için ayrıca bizim derslerde göstermiş olduğumuz çeşitli sorular vs. ile ilgili öğretici ve sabırlı tavrı için çok teşekkür ederim. Bu kursla birlikte bilgi, deneyim vs dağarcığımın çok gelişmiş olduğunu ve çalışma hayatımda bana çok faydası olacağını düşünüyorum.

Fırat BEKİN Mali Tablolar Kursu Öğrenci Yorumu
Fırat BEKİN

Öncelikle kurstan çok keyif aldığım ve her ders günü birçok yeni bilgi edindiğimi belirtmek istiyorum. Eğitim kurumunda görevli tüm çalışanların güler yüzü ve samimiyeti kendimi uzun süredir buraya ait hissettirdi. Bizler üzerinde emeği geçen öncelik Genel Muhasebe hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisi bu mesleği sevmemde çok yardımcı oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum.

Gülnali̇p KAPROL Mali Tablolar Eğitimi Öğrenci Yorumu
Gülnali̇p KAPROL

Sayın Bilgi Teknolojileri Eğitim Kurumu, Kurumunuzda “Genel Muhasebe Kursu”na Mayıs-Ağustos 2016 tarihleri arasında katıldım. Kursu değerlendirmek gerekirse; Öncelikle, eğitmenimizin konusuna hakimiyetinin tam olduğunu belirtmek istiyorum. Hocamızın gerek öğrencileri ile kurduğu iletişim tarzı gerekse ders anlatma tekniğinden çok memnun kaldım. Derse katılanların bilgi düzeyi çok farklı olmasına rağmen ortak bir standart tutturabildi. Öğretmeyi seven disiplinli bir eğitmen. Mesleğinde başarı basamaklarını hızlı çıkacağına inancım tam. Kursun yeri merkezi ve kolay ulaşılabilir. Bu durum gelen öğrencilere büyük bir kolaylık sağlıyor, derslikler konforlu ve ders için gerekli donanımlar mevcut. Kurs çalışanları ise güler yüzlü bir hizmet anlayışı ile hizmet veriyorlar. Kurumsallık konusunda Bilgi Teknolojilerini tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

Sevcan KARAKAYA Şişli Mecidiyeköy Genel Muhasebe Kursu Öğrenci Yorumu
Sevcan KARAKAYA

Sayın Bilgi Teknolojileri Eğitim Kurumu Kurumunuzda Mayıs-ağustos aylarında Genel Muhasebe kursunuzda eğitim aldım. Öncelikle kurumunuzda çalışan personelinizin ilgi ve alakasından oldukça memnun kaldım. Ders anlatımında eğitim açısından Hocamıza teşekkürlerimi sunarım. Konuya hakimiyeti, dersi anlatımı, eğlenceli yanıyla eğitim aldığımız konuya daha hakim olmamıza katkı sağladı. Katkılarınızdan dolayı herkese teşekkürlerimi sunarım.

Mukaddes BOLCAN Avrupa Yakası Genel Muhasebe Kursu Öğrenci Yorumu
Mukaddes BOLCAN

Kurs muhasebe mesleğini geliştirmek için gerçekten tavsiye edeceğim bir yer.Hocamız muhasebe mesleğinde bilgi ve beceri açısından kendini geliştirmiş.Banada oldukça faydası oldu.Buraya başlamadan önce muhasebe konusunda eksik olduğum konuları bu kurs sayesinde tamamladım.Hocamız dersleri espirili bir anlatışla anlattığı için hem öğrenmesi daha kolay oluyor,hemde muhasebenin sıkıcılığı ortadan kalkıyor.Kendim açısından değerlendirmek gerekirse gerçekten memnun kaldım.Çevremde muhasebe kursu arayışı içinde olanlara da tavsiye ederim.

Fatih ZİREKER Muhasebe Kursları İstanbul Öğrenci Yorumu
Fatih ZİREKER

Kurs hakkında izlenimlerim; Almış olduğum Genel Muhasebe kursuyla ilgili izlenimler doğrultusunda son derece pozitif duygular hissetmiş bulunmaktayım. Hocamız öğrenci seviyesine inen, arkadaş gibi bir insan. Ders esnasındaki samimi ve güven verici anlatımıyla dersin ahengine başka farklı bir renk vermektedir. Almış olduğum tüm izlenimler olumludur. Genel intiba olarak kendisinin samimi ve ilgili kişiliğinden ders anlatım şeklinden son derece memnuniyetimi belirtmek isterim. Hocamız ders dışındada ilgili ve samimi tavrıyla kalitesini bana hissetirmiştir.

Burcu DÖNMEZ Uzaktan Canlı Genel Muhasebe Eğitimi Öğrenci Yorumu
Burcu DÖNMEZ

Hocama Genel Muhasebe kursundaki ders anlatımı ve ilgisinden dolayı teşekkürler. Sayesinde bana bilmediğim bilip unuttuğum konuları tekrar anlattığı için. Kurs içinde söyleyeceklerim, gelemediğim zamanlarda arayıp ilgilendiklerinden dolayı gayet iyi buldum. Herkeze teşekkürler.

GENEL MUHASEBE KURSU ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

 • Genel Muhasebe Kursu Genel Muhasebe Kursu Serbest Meslek Makbuzu
 • Genel Muhasebe Kursu Genel Muhasebe Kursu Gider Pusulası
 • Genel Muhasebe Kursu Mersis Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
 • Genel Muhasebe Kursu Genel Muhasebe İşe Başlama Bırakma Bildirgesi
 • Genel Muhasebe Kursu Genel Muhasebe Damga Vergisi Beyannamesi
 • Genel Muhasebe Kursu Genel Muhasebe Gider Pusulası
 • Genel Muhasebe Kursu Mersis Merkezi Sicil Kayıt Sistemi
 • Genel Muhasebe Kursu Genel Muhasebe Tahsilat Makbuzu
Telefon
Whatsapp