GENEL MUHASEBE KURSU : 292 DİĞER KDV HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

292. DİĞER KDV

Ertelenen, iadesi gereken, tahsil edilen ve çeşitli şekillerde ortaya çıkan diğer KDV'nin bir yılı aşan tutarlarının kayde­dildiği hesaptır.

İşleyişi :

Yukarıda belirtilen nitelikteki KDV'nin ortaya çıkması halin­de bu hesaba borç, ilgili hesaba alacak kaydedilir.

Telefon
Whatsapp