GENEL MUHASEBE KURSU : 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider he­saplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek yıllara ait gider­leri izlemek için kullanılır.

İşleyişi :

Gelecek yıllarla ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kay dedilecek olan peşin ödenen giderler bu hesabın borcuna kaydedilir. ilgili hesap dönemlerinde bu hesabın alacağı kar­şılığında dönen varlıklardaki "Gelecek Aylara Ait Giderler" hesabına gerekli aktarmalar yapılır.

 

Örnek

1:         İşletmemiz 05.09.2016 Tarihinde 1 yıllık kira bedeli olan 12.000,00 TL net kirayı

 bankadan ödemiştir.

 

1.000,00 / 0,80 = 1.250,00 * 12 = 15.000,00

 

                     9                                   10-11-12                                       1-2-3-4-5-6-7-8

            Direk Gider             Gelecek Aylara Ait Giderler            Gelecek Yıllara Ait Giderler

 

Cevap: 1

770 Genel Yönetim Giderleri                1.250,00 (B)

180 Gelecek Aylara Ait Giderler             3.750,00 (B)

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler             10.000,00 (B)

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar                                     3.000,00 (A)

102 Bankalar                                                               12.000,00 (A)

 

01 (10-11-12)2016

770 Genel Yönetim Giderleri                1.250,00 (B)

180 Gelecek Aylara Ait Giderler                        1.250,00 (A)

 

01.01.2017

180 Gelecek Aylara Ait Giderler            10.000,00 (B)

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler                         10.000,00 (A)

 

 

01 (01-02-03-04-05-06-07-08)2017

770 Genel Yönetim Giderleri                1.250,00 (B)

180 Gelecek Aylara Ait Giderler                        1.250,00 (A)

Telefon
Whatsapp