GENEL MUHASEBE KURSU : 271 ARAMA GİDERLERİ HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

271. ARAMA GİDERLERİ

Arama amacı ile yapılan ve bununla ilgili giderlerin izlendi­ği hesaptır. Maden yatağının işletmeye elverişli olup olmadı­ğının belirlenmesi ve giriş noktalarının saptanması için, işletmeye geçmeden önce yapılan arama giderleri ile petrol araş­tırması ile ilgili olarak arazinin yerden ve havadan (topoğra-fik, jeolojik, jeofizik, jeoşimik vb.) incelenmesine ve gerekli işlem, deneyim ve jeolojik bilgi almak amacı ile yapılan son­daj giderleri gibi yapılan harcamalar bu hesapta izlenir.

Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan giderler zarar kaydedilir.

 

Örnek

1: İşletmemiz 30.000,00 + KDV tutarında Petrol araması için Sondaj yaptırmıştır.

 

Cevap: 1

271 Arama Giderleri 30.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV 5.400,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar 35.400,00

Telefon
Whatsapp