"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

262. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

İşletmenin kurulması, yeni bir şubenin açılması, işlerin sü­rekli olarak genişletilmesi için yapılan ve karşılığında maddi bir değer elde edilmeyen giderlerin aktifleştirilmeleri duru­munda izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Maliyet değerleri ile bu hesaba borç kaydedilir. Yokedilme-leri amortisman yolu ile olur. Genelde beş yılda eşit taksitler­le itfa olunarak yok edilir.