PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP PDO İLE VERİTABANI BAĞLANTISI YAPMAK

PDO ile Veritabanı Bağlantısı Yapmak

PDO (PHP Data Objects / PHP Veri Objeleri) özetle; hafif ve tutarlı bir şekilde veritabanına erişimi sağlayan bir arayüzdür. PHP veritabanı işlemleri için artık mysql_li komutları yerine PDO komutlarını kullanmayı tavsiye ediyor.

PDO ile veritabanı bağlantısı yaparken try catch yapısını kullanacağız. Çünkü PDO’nun hatalar için bir exception’ı  var. Bu sistem daha mantıklı hata mesajları üretiyor.

<?php

try {

            $baglan          = new PDO ("mysql:host=localhost; dbname=bilgiegitim; charset=utf8", "root","");  

            $baglan  ->  query ("SET NAMES 'utf8'; SET CHARSET 'utf8'");
 

 

} catch (PDOException $hata) {

            echo "HATA : Veritabanı bağlantısı yapılamadı  ".$hata->getMessage();

}

?>

Telefon
Whatsapp