GENEL MUHASEBE KURSU : 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

İşletmede, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi du­ran varlık hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve mal­zeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların izlen­diği hesaptır.

İşleyişi :

Yapılmakta olan yatırım projelerine direkt ve endirekt şekil­de gelen harcamalar bu hesaba borç: tamamlanan yatırım be­delleri ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilerek, bu hesaba alacak kaydedilir.

 

Örnek

1: Bina yapmak için 10.000,00 TL + KDV tutarında Kum aldık.

2: 20.000,00 TL + KDV tutarında Demir aldık.

3: 100.000,00 TL + KDV tutarında Çakıl aldık.

 

Cevap: 1

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 10.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV 1.800,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar 11.800,00 (A)

 

Cevap: 2

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 20.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV 3.600,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar 23.600,00 (A)

 

Cevap: 3

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 100.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV 18.000,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar 118.000,00 (A)

 

BİNA BİTTİ

252 Binalar 130.000,00 (B)

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar 130.000,00 (A)

Telefon
Whatsapp