"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR

İşletmede, yapımı süren ve tamamlandığında ilgili maddi du­ran varlık hesabına aktarılacak olan, her türlü madde ve mal­zeme ile işçilik ve genel giderlerle ilgili harcamaların izlen­diği hesaptır.

İşleyişi :

Yapılmakta olan yatırım projelerine direkt ve endirekt şekil­de gelen harcamalar bu hesaba borç: tamamlanan yatırım be­delleri ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilerek, bu hesaba alacak kaydedilir.

 

Örnek

1:         Bina yapmak için 10.000,00 TL + KDV tutarında Kum aldık.

2:         20.000,00 TL + KDV tutarında Demir aldık.

3:         100.000,00 TL + KDV tutarında Çakıl aldık.

 

Cevap: 1

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar            10.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                             1.800,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar                                   11.800,00 (A)

 

Cevap: 2

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar            20.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                             3.600,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar                                   23.600,00 (A)

 

Cevap: 3

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar            100.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                             18.000,00 (B)

329 Diğer Ticari Borçlar                                   118.000,00 (A)

 

BİNA BİTTİ

252 Binalar                              130.000,00 (B)

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar            130.000,00 (A)