GENEL MUHASEBE KURSU : 256 DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

256. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR

Yukarıda belirtilen hesapların hiçbirinin kapsamına girme­yen özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan diğer mad­di duran varlıkların izlendiği hesaptır.

İşleyişleri :

Maddi duran varlıklar hesapları satmalma, devir, inşa veya imal bedelleriyle borçlandırılır. Satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise, alacak kaydı ile hesaplardan çı­karılır.

Telefon
Whatsapp