GENEL MUHASEBE KURSU : 232 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

232. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

İşletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştirak­lerinden olan alacaklarını içerir.

Telefon
Whatsapp