GENEL MUHASEBE KURSU : 196 PERSONEL AVANSLARI HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

196. PERSONEL AVANSLARI

Personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Yapılan ödemeler bu hesaba borç; nakden iadeler ile istih­kaklardan kesilen tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutarı ala­cak kaydedilir.

 

Örnek

1: Personelimiz Ali’ye maaşına istinaden 500,00 TL bankadan avans ödenmiştir.

 

Cevap: 1

196 Personel Avansları 500,00 (B)

102 Bankalar 500,00 (A)

Telefon
Whatsapp