"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 196 Personel Avansları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

196. PERSONEL AVANSLARI

Personel ve işçilere maaş, ücret ve yolluklarına mahsuben önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.

İşleyişi:

Yapılan ödemeler bu hesaba borç; nakden iadeler ile istih­kaklardan kesilen tutarlar ve tevdi edilen belgeler tutarı ala­cak kaydedilir.

 

Örnek

1:         Personelimiz Ali’ye maaşına istinaden 500,00 TL bankadan avans ödenmiştir.

 

Cevap: 1

196 Personel Avansları             500,00 (B)

102 Bankalar                                       500,00 (A)