GENEL MUHASEBE KURSU : 195 İŞ AVANSLARI HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

195. İŞ AVANSLARI

İşletme adına mal ve hizmet satın alacak, işletme adına bir kısım gider ve ödemeleri yapacak personel ve personel dışın­daki kişilere verilen iş avanslarının izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Avans verildiğinde bu hesaba borç; avans alanın ibraz ettiği harcama veya ödeme belgelerine dayanılarak ilgili hesapla­rın borcu karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir.

 

Örnek

1:         İşletmemizin personeli Ali’ye arabayı tamir ettirmesi için 1.000,00 TL vermiştir.

2:         Personelimiz Ali arabayı tamir ettirmiş 500,00 TL + KDV tutarında fatura getirmiş kalan

 parayı iade etmiştir.

 

 

Cevap: 1

195 İş Avansları                       1.000,00 (B)

100 Kasa                                             1.000,00 (A)

 

Cevap: 2

770 Genel Yönetim Giderleri    500,00 (B)

191 İndirilecek Kdv                  500,00 (B)

195 İş Avansları                                   590,00 (A)

----------------------------------------------------------------------------

100 Kasa                                 410,00 (B)

195 İş Avansları                                   410,00 (A)

Telefon
Whatsapp