GENEL MUHASEBE KURSU : 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

193. PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR

Mevzuat gereğince peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim ko­nusu yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonla­rın kayıt ve takip edildiği hesaptır.

İşleyişi :

Peşin ödenen ve bir yıl içinde indirim konusu yapılabilecek gelir, kurumlar ve diğer vergiler ile fonlar, bu hesaba borç yazılır. Dönem sonunda tahakkuk edecek gelir veya kurum­lar vergisi ile fon karşılıklarından yapılacak olan indirimi te-minen "37- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI" grubunda bulunan "371- DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VER­Gİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ" hesabının borcuna

aktarılır. Ancak aktarılacak tutar "370- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI" hesabının tutarından fazla olamaz. Aktarılamayan tutar, dö­nem sonunda bu hesabın bakiyesi olarak kalır.

Telefon
Whatsapp