"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 190 Devreden KDV Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

190. DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ

Bir dönemde indirilemeyen ve izleyen vergisinin kaydedildi­ği ve izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

"191- İNDİRİLECEK KDV" hesabının "391- HESAPLA­NAN KDV" hesabı ile karşılaştırılmasından sonraki bakiye­si dönem sonlarında sözkonusu hesaba karşılık bu hesaba borç, izleyen dönem veya dönemlerde yapılacak indirimler alacak kaydedilir. "291- GELECEK YILLARDA İNDİRİ­LECEK KDV" hesabından, "191- İNDİRİLECEK KDV" he­sabına aktarılan tutarlar indirilme dönemlerinden önce bu he­saba intikal ettirilmez.

153 Ticari Mallar          10.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV     1.800,00 (B)

320 Satıcılar                             11.800,00 (A)

120 Alıcılar                   5.900,00 (B)

600 Yurtiçi Satışlar                   5.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV               900,00 (A)

191 İnd KDV    15.000,00 (B)

391 Hs KDV     10.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV   10.000,00 (B)

190 Devreden KDV      5.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                 15.000,00 (A)

191 İnd KDV    18.000,00 (B)

391 Hs KDV     20.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV   20.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                 18.000,00 (A)

190 Devreden KDV                  2.000,00 (A)

191 İnd KDV    13.000,00 (B)

391 Hs KDV     10.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV   10.000,00 (B)

190 Devreden KDV      3.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                 13.000,00 (A)

191 İnd KDV    15.000,00 (B)

391 Hs KDV     18.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV   18.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                 15.000,00 (A)

190 Devreden KDV                  3.000,00 (A)

191 İnd KDV    5.000,00 (B)

391 Hs KDV     25.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV   25.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV                 5.000,00 (A)

190 Devreden KDV                  3.000,00 (A)

360 Öde. Ver. Ve Fon              17.000,00 (A)