GENEL MUHASEBE KURSU : 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

180.     GELECEK AYLARA AİT GİDERLER

Bu hesap, peşin ödenen ve cari dönem içinde ilgili gider he­saplarına kaydedilmemesi gereken, gelecek döneme ait gi­derleri izlemek için kullanılır.

İşleyişi :

Gelecek aylarda ilgili gider ve maliyet hesaplarına borç kay­dedilecek peşin olarak ödenen giderler, bu hesabın borcuna kaydedilir. Gelecek aylarda bu hesaba alacak verilmek sure­tiyle ilgili gider hesabına aktarılır.

 

Örnek

1:         İşletmemiz 05.09.2016 Tarihinde 1 yıllık kira bedeli olan 12.000,00 TL net kirayı

 bankadan ödemiştir.

Not:    1 Yıllık Kira ödendiği zaman STOPAJIN (%20)  tamamı hemen ödenmek zorunda.

 

1.000,00 / 0,80 = 1.250,00 * 12 = 15.000,00

 

                     9                                   10-11-12                                       1-2-3-4-5-6-7-8

            Direk Gider             Gelecek Aylara Ait Giderler            Gelecek Yıllara Ait Giderler

 

Cevap: 1

770 Genel Yönetim Giderleri                1.250,00 (B)

180 Gelecek Aylara Ait Giderler             3.750,00 (B)

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler             10.000,00 (B)

360 Ödenecek Vergi ve Fonlar                                     3.000,00 (A)

102 Bankalar                                                               12.000,00 (A)

 

01 (10-11-12)2016

770 Genel Yönetim Giderleri                1.250,00 (B)

180 Gelecek Aylara Ait Giderler                        1.250,00 (A)

 

01.01.2017

180 Gelecek Aylara Ait Giderler            10.000,00 (B)

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler                         10.000,00 (A)

 

 

01 (01-02-03-04-05-06-07-08)2017

770 Genel Yönetim Giderleri                1.250,00 (B)

180 Gelecek Aylara Ait Giderler                         1.250,00 (A)

Telefon
Whatsapp