"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

159. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

Yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Yapılan ödemeler bu hesaba borç, malın teslimi üzerine ala­cak kaydedilir.

 

Örnek

1:         İşletmemiz Satıcı Firmaya 10.000,00 TL havale göndermiştir. 

2:         20.000,00 + KDV tutarında mal satın almıştır.

3:         İşletmemiz kalan Borcunun yarısına Firma Çeki yarısına Müşteri Çeki vermiştir.

 

Cevap: 1

159 Verilen Sipariş Avansları    10.000,00 (B)

102 Bankalar                                       10.000,00 (A)

 

Cevap: 2

153 Ticari Mallar          20.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV     3.600,00 (B)

320 Satıcılar                            23.600,00 (A)

 

Cevap: 3

320 Satıcılar                            10.000,00 (B)

159 Verilen Sipariş Avansları                10.000,00 (A)

-----------------------------------------------------------------------------

320 Satıcılar                                                    13.600,00 (B)

101 Alınan Çekler                                                        6.800,00 (A)

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)                      6.800,00 (A)