GENEL MUHASEBE KURSU : 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

159. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

Yurt içinden ya da yurt dışından satın alınmak üzere siparişe bağlanan stoklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Yapılan ödemeler bu hesaba borç, malın teslimi üzerine ala­cak kaydedilir.

 

Örnek

1: İşletmemiz Satıcı Firmaya 10.000,00 TL havale göndermiştir.

2: 20.000,00 + KDV tutarında mal satın almıştır.

3: İşletmemiz kalan Borcunun yarısına Firma Çeki yarısına Müşteri Çeki vermiştir.

 

Cevap: 1

159 Verilen Sipariş Avansları 10.000,00 (B)

102 Bankalar 10.000,00 (A)

 

Cevap: 2

153 Ticari Mallar 20.000,00 (B)

191 İndirilecek KDV 3.600,00 (B)

320 Satıcılar 23.600,00 (A)

 

Cevap: 3

320 Satıcılar 10.000,00 (B)

159 Verilen Sipariş Avansları 10.000,00 (A)

-----------------------------------------------------------------------------

320 Satıcılar 13.600,00 (B)

101 Alınan Çekler 6.800,00 (A)

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-) 6.800,00 (A)

Telefon
Whatsapp