GENEL MUHASEBE KURSU : 133 BAĞLI ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

133. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı or­taklıklardan olan alacaklarını içerir.

İşleyişi :

Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

Örnek

1:         İşletmemiz Bağlı Ortağı bulunan X e 10.000,00 TL borca para vermiştir. 

2:         X e 1.000,00 + KDV tutarında Faiz Faturası kesilmiştir.

3:         X Borcunu Bankadan Ödemiştir.

 

Cevap: 1

133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar                       10.000,00 (B)

102 Bankalar                                                              10.000,00 (A)

 

Cevap: 2

133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar           1.180,00 (B)

642 Faiz Gelirleri                                              1.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV                                       180,00 (A)

 

Cevap: 3

102 Bankalar                                       11.180,00 (B)

133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar                       11.180,00 (A)

Telefon
Whatsapp