"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

132. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştirak­lerinden olan alacaklarını kapsar.

İşleyişi :

Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

 

Örnek

1:         İşletmemiz İştiraki bulunan X A.Ş ye 15.000,00 TL borca para vermiştir. 

2:         X A.Ş ye 1.000,00 + KDV tutarında Faiz Faturası kesilmiştir.

3:         X A.Ş Borcunu Bankadan Ödemiştir.

 

Cevap: 1

132 İştiraklerden Alacaklar                   15.000,00 (B)

102 Bankalar                                                  15.000,00 (A)

 

Cevap: 2

132 İştiraklerden Alacaklar       1.180,00 (B)

642 Faiz Gelirleri                                  1.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV                           180,00 (A)

 

Cevap: 3

102 Bankalar                           16.180,00 (B)

132 İştiraklerden Alacaklar                   16.180,00 (A)