GENEL MUHASEBE KURSU : 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

132. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR

İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştirak­lerinden olan alacaklarını kapsar.

İşleyişi :

Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

 

Örnek

1: İşletmemiz İştiraki bulunan X A.Ş ye 15.000,00 TL borca para vermiştir.

2: X A.Ş ye 1.000,00 + KDV tutarında Faiz Faturası kesilmiştir.

3: X A.Ş Borcunu Bankadan Ödemiştir.

 

Cevap: 1

132 İştiraklerden Alacaklar 15.000,00 (B)

102 Bankalar 15.000,00 (A)

 

Cevap: 2

132 İştiraklerden Alacaklar 1.180,00 (B)

642 Faiz Gelirleri 1.000,00 (A)

391 Hesaplanan KDV 180,00 (A)

 

Cevap: 3

102 Bankalar 16.180,00 (B)

132 İştiraklerden Alacaklar 16.180,00 (A)

Telefon
Whatsapp