"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Genel Muhasebe Kursu - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

126. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

İşletmece üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasının üstlenil­mesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere verilen depozito ve teminat niteli­ğindeki değerlerin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Verilen depozito ve teminatlar bu hesabın borcuna, geri alı­nanlar veya hesaba sayılanlar alacağına kaydedilir.

 

Örnek

1:         İşletmemiz İSKİ' ye 500,00 TL tutarında nakit teminat yatırmıştır.

Cevap: 1

126 Verilen Depozito ve Teminatlar   500,00 (B)

100 Kasa                                                         500,00 (A)