PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP SMTP EMAİL GÖNDERME KODLARI VE ÖRNEK DOSYALAR

PHP SMTP Email Gönderme Kodları ve Örnek Dosyalar Dosyaları İndir

1-) Örnek Dosyaları aç. Site klasörü içine koy.

2-) Email gönderilecek alana aşağıdaki kodu ilave et ve $mail->Body = "Bu alana gönderilecek mesajı koy";

include_once("email-gonder/class.phpmailer.php");

$mail = new PHPMailer();
$mail -> IsSMTP();
$mail -> IsHTML(true);
$mail -> Host = "mail.bilgiegitim.com";
$mail -> SMTPAuth = true;
$mail -> Username = "durmazhasan@bilgiegitim.com";
$mail -> Password = "şifrenizi yazınız";
$mail -> From = "durmazhasan@bilgiegitim.com";
$mail -> Fromname = "bilgiegitim.com";
$mail -> AddAddress("durmazhasan@bilgiegitim.com", "Mail gönderimi");
$mail->Subject = "İnternetten Gelen Mesaj";
$mail->Body = "Bu alana gönderilecek mesajı koy";

if(!$mail->Send()) {
  echo 'Gönderim Hatası: ' . $mail->ErrorInfo . '';
  exit;
}
echo 'Mesaj başarıyla gönderildi. ';

?>

Telefon
Whatsapp