AUTOCAD KURSU : AUTOCAD EĞİTİMİ ARC KOMUTU KULLANIMI

Autocad eğitimi nde Arc komutu ile Yay parçalarını oluşturuabiliriz.  Bunun için çizmek istediğimiz Yayla ilgili en az 3 parametreyi belirlememiz gerekir. Arc komutunun simgesinin altındaki oka tıklarsak çıkan seçeneklerden her biri ile Yay oluşturabiliriz.

1- 3 Point: Bu seçenek seçilirse, oluşturmak istediğimiz yayın üzerinden geçeceği 3 nokta belirlenir. Specify start point of arc mesajını görünce oluşturmak istediğimiz Yayın Başlangıç noktası belirlenir, Specify second point of arc mesajında yayımızın üzerinden geçeceği ikinci ara nokta belirlenir tıklayarak veya koordinant girerek (-150,100 gibi),  Specify end point of arc mesajında yayımızın üzerinden geçeceği üçüncü son nokta belirlenir tıklayarak veya koordinant girerek (-150,-100 gibi) ve yay oluşur.

2- Start, Center, End: Bu seçenek seçilirse, oluşturmak istediğimiz yayın başlangıç, merkez ve bitiş noktası belirlenir. Specify start point of arc mesajını görünce oluşturmak istediğimiz Yayın Başlangıç noktası belirlenir, Specify center point of arc mesajında yayımızın üzerinden merkez noktası belirlenir , tıklayarak veya koordinant girerek (-100,0 gibi),  Specify end point of arc mesajında yayımızın üzerinden geçeceği üçüncü ve  son nokta belirlenir tıklayarak veya koordinant girerek (0,100 gibi) ve yay oluşur.

3- Start, Center, Angle :  Bu seçenek seçilirse, oluşturmak istediğimiz yayın başlangıç, merkez  noktası ve Yay açısı belirlenir. Specify start point of arc mesajını görünce oluşturmak istediğimiz Yayın Başlangıç noktası belirlenir, Specify center point of arc mesajında yayımızın merkez noktası belirlenir , tıklayarak veya koordinant girerek (-100,0 gibi),  Specify included angle mesajında yayımızın açısı belirlenir tıklanarak veya değer girerek (mesela çeyrek yay için 90 yazılıp enter e bas ) yay oluşur.

4- Start, Center, Length: Bu seçenek seçilirse, oluşturmak istediğimiz yayın başlangıç, merkez  noktası ve Kiriş Uzunluğu belirlenir. Specify start point of arc mesajını görünce oluşturmak istediğimiz Yayın Başlangıç noktası belirlenir, Specify center point of arc mesajında yayımızın üzerinden merkez noktası belirlenir , tıklayarak veya koordinant girerek (0,-100 gibi),  Specify length of chord mesajında yayımızın kiriş uzunluğu belirlenir tıklanarak veya değer girerek (mesela 160 azılıp enter e bas ) yay oluşur.

5- Start, End, Angle : Bu seçenek seçilirse, oluşturmak istediğimiz yayın başlangıç, bitiş  noktası ve Yay açısı belirlenir. Specify start point of arc mesajını görünce oluşturmak istediğimiz Yayın Başlangıç noktası belirlenir, Specify end point of arc mesajında yayımızın bitiş noktası belirlenir , tıklayarak veya koordinant girerek (-300,0 gibi),  Specify included angle mesajında yayımızın açısı belirlenir tıklanarak veya değer girerek (mesela yarım yay için 180 yazılıp enter e bas ) yay oluşur.

6- Start, End, Direction: Bu seçenek seçilirse, oluşturmak istediğimiz yayın başlangıç, bitiş  noktası ve Yay Başlangıç Noktasına Teğer Olan Çizgi belirlenir. Specify start point of arc mesajını görünce oluşturmak istediğimiz Yayın Başlangıç noktası belirlenir, Specify end point of arc mesajında yayımızın bitiş noktası belirlenir , tıklayarak veya koordinant girerek (-100,-100 gibi), Specify tangent direction for the start point of  mesajında yayımızın başlangıç noktasına teğet olacak olan çizgi belirlenir tıklanarak veya teğet olacak çizginin x ekseninden itibaren saatin tersi yöndeki açısını  girerek (mesela 180 yazılıp enter e bas ) yay oluşur.

7-Start, End, Radius: Bu seçenek seçilirse, oluşturmak istediğimiz yayın başlangıç, bitiş noktası ve Yarıçap Uzunluğu belirlenir. Specify start point of arc mesajını görünce oluşturmak istediğimiz Yayın Başlangıç noktası belirlenir, Specify endpoint point of arc mesajında yayımızın bitiş noktası belirlenir , tıklayarak veya koordinant girerek (-120,-140 gibi),  Specify Radius of Arc mesajında yayımızın yarıçap uzunluğu belirlenir tıklanarak veya değer girerek (mesela 130 yazıp enter e bas ) yay oluşur.

Telefon
Whatsapp