PHP PROGRAMLAMA KURSU : MYSQL SELECT FONKSİYONU

SELECT komutu ile Veritabanındaki Kayıtları Listeleriz

Veritabanındaki bir tablodan kayıtları alıp ekrana listeletmek içim Select komutu kullanılır.

mysql_query(sorgu): Veritabanına sorgu gönderir. Yani SQL sorgusunu mysql_query ile çalıştırmalıyız.

$sql="select * from uyeler";

$listele=mysql_query($sql);

while($uye=mysql_fetch_array($listele)){

                echo $uye[“ad_soyad”].”<br>”;

}

Eğer tablodaki belli alanlar çekilsin istersek $sql="select id,ad_soyad,email_adresi from uyeler";  bu şekilde yazmak büyük projelerde gereksiz veri çekmeyi önlediği için sistem hızlı çalışır.

 

Belli bir alanı  Artan veya Azalan şekilde sıralatmak. Hiç değer belirtilmezse veya ASC kullanılırsa artan, DESC kullanılırsa azalan sıralama yaptığını unutmamalıyız. Yani $sql="select * from uyeler order by ad_soyad Desc";

 

Veritabanından belirli kriterlere uygun istenilen verileri çekmek için Where komutu kullanılır. Örnek ad_soyad bilgisi Hasan DURMAZ olan kişiyi listeletmek için $sql="select * from uyeler where ad_soyad='Hasan DURMAZ'";

 

Veritabanında kayıtları belli bir limit vererek listelemek için $sql="select * from uyeler limit 0,3";

 

Ayrıca Limit vererek İlk üye veya Son üyenin ad_soyad verisi bulunabilir.

İlk Üye için:  $sql="select ad_soyad from uyeler order by id ASC limit 0,1";

Son Üye için: $sql="select ad_soyad from uyeler order by id Desc limit 0,1";

Telefon
Whatsapp