PHP PROGRAMLAMA KURSU : MYSQL İNSERT FONKSİYONU

INSERT INTO komutu ile Veritabanına Kayıt Ekleme

Php ile veritabanındaki tabloya kayıt ekleme işlemi INSERT INTO komutu ile yapılır.  

mysql_query(sorgu): Veritabanına sorgu gönderir. Yani SQL sorgusunu mysql_query ile çalıştırmalıyız.

$sorgu="insert into uyeler set kullanici='".$kullanici."', parola='".$parola."', email_adresi='".$email_adresi."',  ad_soyad='".$ad_soyad."', dogum_tarihi='".$dogum_tarihi."'";         

$ekle=mysql_query($sorgu); 

Telefon
Whatsapp