PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP STRİPSLASHES FONKSİYONU VE KULLANIMI

stripslashes(): Fonksiyonu bir değerdeki ters bölü (\) işaretini temizlemek için kullanılır.

Telefon
Whatsapp