PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP STRPOS FONKSİYONU VE KULLANIMI

Strpos(): Belirttiğimiz karakterin kaçıncı karakter olduğunu yani pozisyonunu verir. 0’dan başlıyarak verir.

<?php

$metin="Personel Home Page";

echo strpos($metin,"H");

?>

Sonuç: 9 verir.

Telefon
Whatsapp