PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP TARİH ÇEVİRME VE ÜZERİNE GÜN AY YIL VEYA SAAT EKLEMEK

Tarih Çevirme ve Tarih Üzerine Gün Ay Yıl veya Saat Eklemek

Mysql veritabanında tarihler Yıl-Ay-Gün şeklinde yazılır. Onu normal tarihe çevirmek için

 date("d/m/Y",strtotime($tarih)); kullanılır. Sonuna da + ile gün ay yıl eklemesi yapılabilir.

 

<?php

$tarih = "2011-11-19 17:20:25";

 

echo date("d/m/Y",strtotime($tarih))."<br>";

echo date("d/m/Y H:i:s",strtotime($tarih)+60*60*24*1)."<br>"; // 1 Gün Ekle

echo date("d/m/Y H:i:s",strtotime($tarih)+60*60*24*30)."<br>"; // 1 Ay Ekle

echo date("d/m/Y H:i:s",strtotime($tarih)+60*60*24*365)."<br>"; // 1 Yıl Ekle

?>

Telefon
Whatsapp