"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Php Programlama Kursu - Php empty fonksiyonu ve kullanımı

Empty: Bir değişkene değer atanmamışsa, veya değeri sıfır yada boş alfanümerik (null string) ise, doğru TRUE değerini döndürür. Yani bir değişkenin değeri yoksa doğru sonuç verir.

 

Örnek:

<?php

 

$veri = "";

 if(empty($veri)){

    echo "Değişken değeri boş veya geçersiz değer";

}

?>

Ekrandaki çıktı: Değişken değeri boş veya geçersiz değer