PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP WHİLE DÖNGÜSÜ VE KULLANIMI

WHILE DÖNGÜSÜ:  While döngüsü, parantez içinde belirtilen koşul doğru olduğu sürece istenilen kod bloğunu çalıştırır. Özellikle Mysql veritabanına bağlanıp oradaki kayıtları çekme işlemlerinde çok kullanılacak bir döngüdür.

 

while (koşul) {
               koşula göre yapılacak işlemler
}

 

Örnek: While döngüsü kullanarak ismimizi 10 kez yazdıralım.

 

<?php

$x=1;

while ($x<=10){

            echo $x."-Hasan Durmaz <br>";

            $x++;

}

?>

Telefon
Whatsapp