PHP PROGRAMLAMA KURSU : İF DENETLEMESİ VE KULLANIMI

1.Kullanımı - Doğru ve Yanlış Olma Hali:

 

if denetlemesi : Eğer’e karşılık gelir. Eğer şöyle ise bunu yap değilse bunu yap.

 

if(Koşul) {

Koşul doğru ise çalışır.

} else {

Koşul yanlış ise çalışır.

}

 

Örnek: if-kullanimi-tekli.php

 

<?php

$ortalama=60;

if ($ortalama>=50) {

            echo "Geçti";

} else {

            echo "Kaldı";

}

?>

 

2.Kullanımı – Çok koşula bağlı olması halinde

 

if(1. Koşul) {

1.Koşul doğru ise çalışır.

} elseif (2.Koşul) {

2.Koşul doğru ise çalışır.

} elseif (3.Koşul) {

3.Koşul doğru ise çalışır.

} elseif (4.Koşul)  {

4.Koşul doğru ise çalışır.

} else {

            Yukarıdaki koşullardan hiçbiri değilse çalışır

}

 

Örnek: if-kullanimi-coklu.php

 

<?php

/*

0 - 49 kaldı

50 - 69 arası orta

70 84 arası iyi  

85 üstü Pekiyi

*/

 

$ortalama=120;

 

if (($ortalama>0) && ($ortalama<50)) {

            echo "Kaldı";

} elseif (($ortalama>=50) && ($ortalama<70)){

            echo "Orta";

} elseif (($ortalama>=70) && ($ortalama<85)){

            echo "İyi";

} elseif (($ortalama>=85) && ($ortalama<=100)){

            echo "Pekiyi";

} else {

            echo "Geçerli bir not giriniz";

}

?>

 

Telefon
Whatsapp