PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP BİLEŞİK ATAMA VE ARTIRMA AZALTMA OPERATÖRLERİ

Bileşik Atama ve Artırma Azaltma Operatörleri

$x=1;

$x = $x + 1  yerine $x++ à Bir artır anlamına gelir.

$x = $x - 1  yerine $x-- à Bir azalt anlamına gelir.

$a+=5 à 5 artır anlamına gelir.

$a += $b; //$a değişkenini $b değişkeni ile toplar. (Sayısal İşlem)

$a -= $b; //$a değişkeninden $b değişkenini çıkarır. (Sayısal İşlem)

$a *= $b; //$a değişkenini $b değişkeni ile çarpar. (Sayısal İşlem)

$a /= $b; //$a değişkenini $b değişkenine böler. (Sayısal İşlem)

$a %= $b; //$a değişkeninin $b değişkenine bölümünden kalanı verir. (Sayısal İşlem)

$a .= $b; //$a değişkeni ile $b değişkenini birleştirir. (Yazısal İşlem)

 

Örnek:

<?php

$sayi1=10;

$sayi2=4;

 

// $sayi1+=$sayi2;

// $sayi1-=$sayi2;

//$sayi1*=$sayi2;

//$sayi1/=$sayi2;

//$sayi1%=$sayi2;

$sayi1.=$sayi2;

 

// echo $sayi1."<br>";

// echo $sayi1."<br>";

// echo $sayi1."<br>";

//echo $sayi1."<br>";

//echo $sayi1."<br>";

echo $sayi1;

?>

Telefon
Whatsapp