"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Eğitim Bilgisayar Kursu Ders Notları

Php Programlama Kursu - Php aritmetiksel işlemciler

PHP’de ARİTMETİKSEL İŞLEMCİLER

 

PHP’de İşlem Önceliğini Belirlemek: Php de işlem önceliğini belirlemek için mutlaka parantezler kullanılmalıdır.

 

Örnek:

 

<?php

$sayi1=10;

$sayi2=4;

$sayi3=6;

 

$islem=$sayi1+$sayi2*$sayi3;

echo $sayi1." + ".$sayi2." * ".$sayi3." = ";

echo $islem;

?>

Aritmetik işlemciler:

 

+ àToplama Operatörüdür

- àÇıkartma Operatörüdür.

/ àBölme Operatörüdür.

* àÇarpma Operatörüdür.

% àKalan (Modulus) Operatörüdür. Yani bölümünden kalanı verir.

<?php

$sayi1=10;

$sayi2=4;

 

$toplama=$sayi1+$sayi2;

$cikarma=$sayi1-$sayi2;

$carpma=$sayi1*$sayi2;

$bolme=$sayi1/$sayi2;

$mod_kalan= $sayi1%$sayi2;

 

echo $sayi1." + ".$sayi2." = ".$toplama."<br>";

echo $sayi1." - ".$sayi2." = ".$cikarma."<br>";

echo $sayi1." * ".$sayi2." = ".$carpma."<br>";

echo $sayi1." / ".$sayi2." = ".$bolme."<br>";

echo $sayi1." % ".$sayi2." = ".$mod_kalan."<br>";

?>