PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP LONG TAG VE SHORT TAG KULLANIMI

Php kodları

<?php

?>

arasına yazılır. Uzun ve kısa Tag olarak iki kullanımı vardır.

<?php

?>  --> Long (Uzun) Tag

----------------------------

<?

?>  --> Short (kısa) Tag

Telefon
Whatsapp