WEB TASARIM KURSU : İD SEÇİCİLER VE KULLANIMI

ID  Seçicisi

Sınıf (class) seçicilerini birden fazla ögeye atayarak kullanabiliyorduk; ID seçiciler ise yalnız bir ögeye atanır ve bir kez kullanılırlar. 
ID seçicisi olarak belirlediğimiz ismin önüne “#” koymamız gerekmektedir. ID'ye verdiğimiz isim, sayfa içinde aynı ID ye sahip ögeye (etiket) uygulanmışolacaktır. 

 Örnek :Örneğimiz için #baslik ID seçicisi p etiketine uygulanmışdır.  P etiketinin id adı bizim tanımladığımız seçici adı (baslik) ile aynı olduğuna dikkat ediniz.

<html>

<head>

<title>Css Örnekleri</title>

<styletype="text/css">

 

          #baslik{

             color:#000080;

             font-size:16px;

             font-weight:bold;

}

</style>

</head>

<body>

<p id="baslik">Burası başlık id seçicisi ile biçimlendirildi</p>

</body>

</html>

Telefon
Whatsapp