WEB TASARIM KURSU : CSS POSİTİON ÖZELLİKLERİ

Position Özelliği

Html’de kullandığımız Layer (katman) etiketlerinin html üzerindeki yerleştirmeişlemi için kullanılır. Hemen bir örnek ile görelim.

<html>

<head>

<title>Css</title>

<STYLE type="text/css">

div {

position:absolute;

top:20px;

left:10px;

width:200px;

height:200px;

clip:auto;

overflow:scroll;

z-index:auto;

visibility:visible;

}

</style>

</head>

<body>

<div>

Bilgiegitim - CSS Eğitimi<br>

Html<br>

Javascript<br>

Css<br>

Grafik<br>

</div>

<p>Bilgiegitim - CSS Eğitimi</body>

</html>

position :

• absolute         : Katmanın yerinin kesin olarak belirlenmek istendiğindekullanılır.

relative           : Katmanın yerinin göreli(diğer öğelere göre değişebilen) olarak belirlenmek istendiğinde kullanılır.

static               : Katmanın yerinin sabit olarak belirlenmek istendiğinde kullanılır.

top                   : Katmanın üst kısımdan kaç piksel aşağıda olması gerektiğini belirler.

left                   : Katmanın sol kısımdan kaç piksel aşağıda olması gerektiğinibelirler.

width               : Katmanın genişliğinin kaç piksel olacağını belirler.

height              : Katmanın boyunun kaç piksel olacağını belirler.

• clip                  : Katmanın görünmesi istenen bölgeyi içeren kutucuk.

overflow         : Katmanın belirtilen yükseklik ve genişliğe sığmayan kısmınane olacağını belirler.

auto                 : Otomatik olarak belirlenir.

scroll               : Kaydırma çubukları ekler.

visibility          : Katmanın görünebilirlik ayarı yapar

visible             : Görünür hale getirir.

hidden             : Gizler.

z-index            : Katmanın sayfa üzerindeki sıra sayısı.

Telefon
Whatsapp