"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Milli Eğitim Sınav Soruları

Bilgisayarlı Muhasebe Örnek Sınav Sorusu Kitapçık 2

YENİ BAŞLAYACAK BİLGİSAYARLI MUHASEBE KURSLARI EĞİTİM TAKVİMİ
BAŞLAMA TARİHİ GÜN VE SAATLER BİLGİ AL
19 Nisan 2021 Haftaiçi Sabah
Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 09:00-12:00
Bilgi Almak için Tıklayınız
17 Mayıs 2021 Haftaiçi Gündüz
Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 15:00-18:00
Bilgi Almak için Tıklayınız
25 Mayıs 2021 Haftaiçi Akşam
Salı-Perşembe 18:30-21:30
Bilgi Almak için Tıklayınız
05 Haziran 2021 Hafta sonu Sabah
Cumartesi-Pazar 09:00-12:00
Bilgi Almak için Tıklayınız
22 Mayıs 2021 Hafta sonu Gündüz
Cumartesi-Pazar 15:00-18:00
Bilgi Almak için Tıklayınız

BİLGİSAYARLI MUHASEBE SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Diploma Fotokopisi
  • 5 Adet vesikalık Fotoğraf
  • İkametgah
  • Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Not : En yakın BİLGİSAYARLI MUHASEBE sınav tarihleri ve detayları için 0(212) 291 72 02 numaralı telefonumuzdan bilgi alabilirsiniz.

BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÖRNEK SORULARI

01) Bir bankaya hitaben yazılmış ve TTK de belirtilen hükümlere göre düzenlenmiş ödeme emri niteliğinde olan kıymetli evrak hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A-) Senet
B-) Çek
C-) Tahvil
D-) Hisse Senedi

02) İşletmenin peşin satışlarında fatura bedelini peşin olarak aldığını göstermek için faturanın alt tarafının kaşelenip imzalandığı fatura hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A-) Kapalı Fatura
B-) Açık Fatura
C-) İrsaliye
D-) Gider Pusulası

3 ) İşletmenin veresiye satışlarında fatura bedelinin tahsil edilmediğini göstermek için faturanın üst tarafına kaşelenip imzalandığı fatura hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A-) Kapalı Fatura
B-) Açık Fatura
C-) İrsaliye
D-) Gider Pusulası

4) Muhasebeci, Avukat, Doktor vb. tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin her türlü tahsilatı için düzenledikleri belgeye ne ad verilir ?
A-) Müstahsil Makbuzu
B-) Gider Pusulası
C-) Serbest Meslek Kazan Makbuzu
D-) İrsaliye

5) Borçlusu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve belli bir paranın, belli bir süre sonra ödeneceğini bildiren kıymetli evrak hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A-) Çek
B-) Tahvil
C-) Bono(Senet)
D-) Adisyon

6 ) Defterini Muhasebe bürosunda tutan işletmenin hangi programa ihtiyacı yoktur ?
A-) Kasa,Banka Programı
B-) Stok Cari, Fatura Programı
C-) Muhasebe Programı
D-) Çek Senet Programı

7 ) Defter tutmak zorunda olmayan çiftçilerden satın alınan tarımsal ve hayvansal ürünler için düzenlenen ticari belge hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) Müstahsil Makbuzu
B-) Gider Pusulası
C-) Serbest Meslek Kazan Makbuzu
D-) İrsaliye

8 ) Defter tutmak zorunda olmayan kişilerden işlete için alınan mal ve hizmetler için düzenlenen ticari belge hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) Müstahsil Makbuzu
B-) Gider Pusulası
C-) Serbest Meslek Kazan Makbuzu
D-) İrsaliye

9 ) Temel gıda, Eğitim, Sağlık Tekstil satışlarında uygulanan kdv oranı hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) %1 KDV
B-) %18 KDV
C-) %8 KDV
D-) %0 KDV

10 ) Ticaret ve Vergi Usul kanununa göre Bilanço usulu defter tutan tacirler hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) II. Sınıf Tacirler
B-) I.Sınıf Tacirler
C-) Basit Usul
D-) HİÇBİRİ

11) Vergi Usul Kanununa göre ticari defterler kaç yıl saklanması gerekir ?
A-) 3 Yıl
B-) 4 Yıl
C-) 5 Yıl
D-) 6 Yıl

12) Bir İşletmenin varlıklarını ve bu varlıkların kaynaklarını gösteren mali tabloya ne ad verilir ?
A-) Gelilr Tablosu
B-) Maliyet Tablosu
C-) Bilanço
D-) Gider Tablosu

13) Alıcımızın geçen yıldan devir borcu 5,000,00 TL dir. Alıcımıza AÇIK FATURA ile 7,000,00 TL Mal sattığımızda Alıcımızın borç alacak durumu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A-) Borç Bakiyesi 2,000,00 TL olur
B-) Alacak Bakiyesi 12,000,00 TL olur
C-) Borç Bakiyesi 7,000,00 TL olur
D-) Borç Bakiyesi 12,000,00 TL olur.

14) Alıcımızın Borç bakiyesi 12,000,00 TL dir. Alıcımız Borcuna karşılık nakit 2,000,00 tl ödeme yaptığında Alıcının Kalan borcu hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) Borç Bakiyesi 14,000,00 TL olur
B-) Alacak Bakiyesi 10,000,00 TL olur
C-) Borç Bakiyesi 10,000,00 TL olur
D-) Borç Bakiyesi 12,000,00 TL olur.

15) Satıcımızın geçen yıldan devir alacağı 3,000,00 TL dir. Satıcımızdan AÇIK FATURA ile 2,000,00 TL Ticari mal aldığımızda Satıcının Borç - Alacak durumu hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) Borç Bakiyesi 5,000,00 TL olur
B-) Alacak Bakiyesi 5,000,00 TL olur
C-) Borç Bakiyesi 2,000,00 TL olur
D-) Borç Bakiyesi 5,000,00 TL olur.

16) Satıcımızın Alacak Bakiyesi 5,000,00 TL dir. Satıcımıza borcumuza karşılık NAKİT 4,000,00 TL Ödeme yaptığımızda Satıcımızın Borç - Alacak bakiyesi hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) Alacak Bakiyesi 1,000,00 TL olur
B-) Alacak Bakiyesi 4,000,00 TL olur
C-) Borç Bakiyesi 1,000,00 TL olur
D-) Alacak Bakiyesi 9,000,00 TL olur.

17) Bilanço günündeki mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek yoluyla kesin olarak ayrıntıları tespit etme işlemine ne ad verilir ?
A-) Gelir Tablosu
B-) Envanter
C-) Mizan
D-) Aylık Mizan

18) Tüm kuruluşların mali nitelikteki işlemleri ve olayları para ile ifade edilmiş şekilde kaydeden, sınıflandıran özetleyerek rapor eden ve sonuçlarını yorumlayan ve analiz eden bilim dalına ne ad verilir ?
A-) Gelir Tablosu
B-) Mizan
C-) Muhasebe
D-) Bilanço

19) İşletmenin Aylık Mal alış ve mal satışları üzerinden hesaplanan vergilerini hangi beyanname ile vergi dairesine bildiririz?
A-) Muhtasar Beyanname
B-) KDV Beyannamesi
C-) Gelir VergisiBeyannamesi
D-) Kurumlar vergisi Beyannamesi

20) Limited ve Anonim Şirketleri Yıllık vergi bildirimlerini hangi beyanameyle vergi dairesine bildiriler ?
A-) Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi
B-) KDV Beyannamesi
C-) Muhtasar Beyanname
D-) Geçici vergi Beyannamesi

21) Ticari İşletmeler dönem içinde kullanacakları Ticari Defterlerini hangi kuruma tasdik ederler?
A-) Vergi Dairesine
B-) Sosyal Güvenlir Kurumuna 
C-) Notere
D-) Belediyeye

22) KDV hariç 20,00 TL den 300 adet gömlek sattık kdv oranı %8 dir. Alıcıdan tahsil edilecek fatura genel toplamı hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) 6,000,00 TL
B-) 6,480,00 TL
C-) 6,580,00 TL
D-) 7,080,00 TL

23) KDV hariç 500,00 TL den 10 adet Buzdolabı sattık kdv oranı %18 dir. Alıcıdan tahsil edilecek fatura genel toplamı hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) 5,900,00 TL
B-) 5,000,00 TL
C-) 6,580,00 TL
D-) 7,080,00 TL

24) İşletmenin Elektrik faturası kdv dahil %18 590,00 TL dir. KDV Matrahı hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) 585,00 TL
B-) 696,20 TL
C-) 690,00 TL
D-) 500,00 TL

25) İşletmenin Su Faturası kdv dahil %8   270,00 TL dir KDV Tutarı hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) KDV Tutarı 70,00 TL
B-) KDV Tutarı 20,00 TL
C-) KDV Tutarı  21,60 TL
D-) KDV Tutarı  25,00 TL

26) Bir işverene bağlı olmadan Kendi adlarına çalışan Doktor, Avukat, Mimar, Mühendis Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Hangi ticari gruba girerler
A-)Vergiden Muaf Esnaf
B-) Kazancı Basit usulde verglendirilenler
C-) Serbest Meslek Erbabı
D-) Sanatçılar

27) 29/10/2015 Tarihinde satış maksatlı düzenlenen İrsaliyenin Satış Faturası en geç hangi tarihte düzenlenir ?
A-) 05/11/2015 tarihinde
B-)04/11/2015 tarihinde
C-) 31/10/2015 tarihinde
D-) 07/12/2015 Tarihinde

28) Alıcımıza sattığımız malların alıca tarafından iade edilmesi işleminde fatura düzeni hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) İade Faturasını malı teslim alan firmamız düzenler
B-) İade Faturasını malı iade eden alıcımız düzenler
C-) İade faturası yerine alıcımıza sevk irsaliyesini düzenleriz
D-) İade faturası yerine alıcı satış faturasını düzenler

29) Aşağıdaki Ticari belgelerden hangisi Fatura yerine geçer ?
A-) Tahsilat Makbuzu
B-) Tediye Makbuzu
C-) Perakende satış fişi
D-) Çek giriş bordrosu

30) Alıcımızdan borcuna karşılık Çek aldığımızda aşağıdaki belgelerden hangisini düzenleriz ?
A-) Mal Satış Faturası
B-) Çek Giriş Bordrosu
C-) Senet Giriş Bordrosu
D-) Tediye Makbuzu

31) Satıcımıza yaptığımız NAKİT ödemeye karşılık satıcımız firmamıza aşağıdaki makbuzlardan hangisini düzenler ?
A-) Mal Alış Faturası
B-) Çek çıkış bordorsu
C-) Banka Dekontu
D-) Tediye Makbuzu

32) Alıcımızın ve Satıcımızın borç ve alacak bakiyelerini görüntülemek için hangi modülden işlem yaparız ?
A-) Stok Ekstresi
B-) Banka Bakiye listesi
C-) Cari Bakiye dökümleri
D-) Alış fatura listesi

33) Alıcı ve Satıcılara Cari hesap mutabakatları için aşağıdaki listelerden hangisini gönderiz ?
A-) Stok Ekstresi
B-) Cari Hesap Ekstresi
C-) Fatura Ekstresi
D-) Cari bakiye listesi

34) ETA Ticari Paket programında şirket açma işlemi hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) Cari Hesap kartları
B-) Şirket Yönetim Bölümü
C-) ETA SYS Sistem bölümü
D-) ETA  Cari hareketleri bölümü

35) ETA Ticari Paket programında ticari belgeyi kaydetmek için aşağıdaki fonksiyon tuşlarından hangisini kullanırız ?
A-) F1 Kayıt
B-) F5 Kayıt
C-) F3 Kayıt
D-) F2 Kayıt

36) ETA Ticari Paket Programında Mal alış faturası girişi hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) Fatura+Yeni Fatura+ Mal Alış Faturası
B-) Fatura+Satın alma Faturası
C-) Finans yönetimi+Evraklar+Alım Faturası
D-) Fatura+Alım iade faturası

37) ETA PAKET PROGRAMIN da  Müşteriden çek aldığımızda işleme şekli hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A-) Çek Senet+Çek Çıkışı Yeni Fiş
B-) Çek senet+Bordrolar+Çek Kapama Bordrosu
C-) Çek Senet+ Çek girişi Cari hesap
D-) Çek Senet+Bordrolar+Yeni Fiş+Müşteri Çek girişi

38) ETA  da Alıcıdan Nakit Tahsilat Yaptığımızda Tahsilat makbuzu hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) KASA+KASA HAREKET FİŞİ+CARİ HESAP ÖDEME
B-)KASA+YENİ FİŞ + KASA TEDİYE FİŞ
C-) KASA+KASA HAREKET FİŞİ+YİNE FİŞ KASA TAHSİL FİŞİ
D-) KASA MAHSUP FİŞİ

39) Logo Go Programında Şirket açma işlemi hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) Cari Hesap kartları
B-) logo Sistem Yönetimi
C-) logo Ticari modülü
D-) Cari hareketleri bölümü

40) LOGO GO da  Fatura seçeneğinde kolanları ayarlamak için hangi fonksiyon tuşu kullanılır ?
A-) F12 Kolon Ayarları
B-) F11 Kolon Ayarları
C-) F5 Kolon Seç
D-) F1 Kolonlar

41) Logo Go da Mal Satış faturası hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) Fatura+Yeni Fatura+ mal alış faturası
B-)Evraklar+Satın alma + Mal satın alma
C-) Fatura+Satış Faturası + Toptan mal satış faturası
D-) Kasa tahsil fişi

42) Logo Go da Müşteriden çek aldığımızda müşteri çeki için hangi seçenek uygulanır ?
A-) Çek-Senet+ Yeni Fiş +Müşteri Çek Çıkışı
B-) Çek-Senet+Bordrolar+Çek girişi
C-) Çek-Senet+Müşteri Çek Çıkışı
D-) Çek-Senet Kartları

43) Logo Go da Stok Envanter Raporu hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
A-) Raporlar+ Cari Raporları+ Cari Hareket Raporları
B-) Rapolar+ Mal  Alış Raporları
C-) Stok+Raporlar+ Durum Bilgileri+ Stok Envanter Raporu
D-) Hiçbiri

44) Aldığımız malın kdv oranını yanlış girdiğimizde malın kdv oranını hangi ticari modülden doğrudan değiştirilir ?
A-) Muhasebe Mahsup Fişi
B-) Cari kartı eski kart
C-) Muhasebe tahsil fişi
D-) Stok kartları

45) Alıcımızdan Nakit tahsilat yaptığımızda Alıcımıza aşağıda dökümü yazılı makbuzlardan hangisini düzenleriz ?
A-) Mal Alış Faturası
B-) Tahsilat Makbuzu
C-) Tediye Makbuzu
D-) Çek Giriş bordrosu

 

 

CEVAP ANAHTARI

 

1

B

2

A

3

B

4

C

5

C

6

C

7

A

8

B

9

C

10

B

11

C

12

C

13

D

14

C

15

B

16

A

17

B

18

C

19

B

20

A

21

C

22

B

23

A

24

D

25

B

26

C

27

C

28

B

29

C

30

B

31

D

32

C

33

B

34

C

35

D

36

A

37

D

38

C

39

B

40

B

41

C

42

B

43

C

44

D

45

B