BİLGİSAYAR KURSU : MEB MİCROSOFT POWERPOİNT ÖRNEK SINAV SORULARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİCROSOFT POWER POİNT ÖRNEK SORULAR

1.Power Point‟e yeni slayt hangi kısayol tuşu ile eklenir?
a) Ctrl+N
b) Ctrl+M
c) Ctrl+C
d) Ctrl+E

2.Aşağıdaki uzantılardan hangisi Power point programının uzantısıdır?
a) Xls
b) Doc
c) Ppt
d) Txt

3.Power point sunumuzu hangi kısayol tuşu ile gösteri olarak başlatırız?
a) F1
b) F2
c) F4
d) F5

4.Power point programındaki bir slayta nasıl ses eklenir?
a) Ekle / Medya / Ses - Dosyadan Ses
b) Dosya / Resim / Dosyadan
c) Ekle / Ses
d) Ekle / Film ve sesler / Video

5. Power pointte metinler nereye yazılır?
a) Dikdörtgen şekli çizip içerisine
b) Kare çizip içerisine
c) Metin kutusu ekleyip içerisine
d) Slayt‟a direk yazarız

6. Power point de hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?
a) Slayt düzeni
b) Slayt geçişi
c) Slayt tasarımı

7.Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir?
a) Düzen / Nesne
b) Giriş / Yazı tipi
c) Görünüm / Normal
d) Biçim / Slayt tasarımı

8.Power pointte ki nesnelere hareketli olarak animasyon nereden eklenir?
a) Animasyonlar/Animasyon
b) Slayt gösterisi / Slayt geçişi
c) Biçim / Slayt düzeni
d) Ekle / Animasyon

9.Power pointteki slaytlara slayt numarası, tarih ve saat hangi menüden eklenir?
a) Görünüm
b) Biçim
c) Ekle
d) Araçlar

10.Hazırladığımız Power point sunusuna açılışına şifre hangi menüden verilir?
a) Biçim / Slayt düzeni
b) Araçlar / Özelleştir
c) Dosya / Sunuyu Koru / Parola ile şifrele
d) Biçim / Slayt tasarımı

11.Slâyda resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?
a) Ekle-Resim-Dosyadan-Ekle
b) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket
c) Dosya-Paketle-Yapıştır
d) Araçlar-Resim Ekle-Disket

12.Bir sunudaki slâytların tamamını ekranda görmek için hangisi uygulanmalıdır?
a) Durum Çubuğu-Slâyt Görünümü
b) Biçim-Tasarımı Uygula
c) Görünüm – Sunu Görünümleri / Slâyt sıralayıcısı
d) Slâyt Gösterisi-Slâyt Geçişi

13.Bir sunuda Times New Roman ile yazılmış başlığı Arial Black‟e çevirmek için hangi yol izlenir?
a) Ekle-Metin Kutusu
b) Araçlar-Yazım Kılavuzu
c) Giriş -Yazı Tipi
d) Görünüm-Anahat-Yazı Tipi

14.Bir sunudaki slâytları fare tıklatıldığında görünecek şekilde ayarlayınız.
a) Slâyt gösterisi –slâyt geçişi
b) Geçişler – Zamanlama – Fare Tıklatmasında
c) Slâyt gösterisi –özel Animasyon
d) Biçim –Slâyt Düzeni

15.PowerPoint‟teki bir sununun slâytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?
a) Görünüm-Yakınlaştır.
b) Ekle-Tarih ve Saat
c) Düzen- Özel Yapıştır
d) Dosya-Özellikler

16. Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olduğunuz Powerpoint programını kapatmaz?
a) Düzen-Kapat
b) Alt+F4 tuşlarına birlikte basarız
c) Sağ üst köşedek işaretini tıklarız.
d) Başlık çubuğu üzerinde sağ tuş-Kapat

17.Slâytların zemin rengini nasıl değiştirebiliriz?
a) Ekle-Slâyt Gösterisi-(Renk seçilir)
b) Tasarım - Arka plan – Arka Plan Stilleri (Renk seçilir)
c) Biçim-Tasarım Uygula-(Renk seçilir)
d) Ekle-Asıl slâyt-(Renk seçilir)-Uygula

18.Slâyt sıralayıcısı görünümündeyken slâyt nasıl silinir?
a) Slâyt seçilir Delete Tuşuna basılır.
b) Slâyt Görünümünde Slâyt silinmez.
c) Slâyt seçilir kopyala komutu verilerek silinir.
d) Hiçbiri

19.Sununun her bir bölümü ne ad verilir?
a) Slâyt
b) Belge
c) Kitap
d) Veritabanı

20.Aşağıdaki yöntemlerden hangisi ile küçük resim eklenebilir.
a) Görev bölmesinden –Diğer Görev Bölmeleri Küçük Resim
b) Biçim menüsünden resim küçük resim
c) Ekle – Resimler – Küçük Resim
d) Bu yöntemlerin hiçbiri ile eklenemez

21.Sunu hazırlarken kullanılan resimlerde aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?
a) Resimler üzerinde sunu konusu ile alakasız yazı olmamalı.
b) Resimler üzerinde reklâm olmamalı
c) Çok Küçük Resimler sunularda kullanılmamalı
d) Hepsi

22.Sunuları oluşturan her bir sayfaya ne isim verilir?
a) Tema
b) Slayt
c) Animasyon
d) Metin

23.Slaytların birleşmesinden ne elde edilir?
a) Tema
b) Arka Plan
c) Sunu
d) Tasarım

24.Powerpoint‟te tüm slâytların küçük olarak görüldüğü görünüme ne ad verilir?
A-) Not sayfası görünümü
B-) Slayt sıralayıcı görünümü
C-) Tüm slaytlar görünümü
D-) Anahat görünümü

25.Powerpoint‟te hazır olarak gelen zemin deseni, yazı rengi ve tipleri gibi ayarlar
ne denir?
A-) Slayt düzeni
B-) Zemin taslağı
C-) Tasarım
D-) Taslak

26.Bir sunudaki yazıyı çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?
A-) Metin kutusu üzerine sol tuş- Düzen- Temizle
B-) Metin kutusu üzerinde - Sağ tuş-Sil
C-) Düzen-Slayt sil
D-) Metin kutusu çerçevesi üzerinde - Sağ tuş - Kes

27.Slayta resim eklemek için hangi yol izlenmelidir?
A-) Ekle – Resim - Dosyadan-Ekle
B-) Görünüm-Belge Bağlantıları-Disket
C-) Dosya - Paketle - apıştır
D-) Ekle - ClipArt-Tamam

28.Powerpoint‟te sunumumuza nereden video ekleriz?
A-) Ekle –Resim –Video
B-) Ekle – Video aç
C-) Dosya aç –video
D-) Ekle – Medya / Video

29.Powerpoint‟te slâytlar arası geçiş hangi komutla ayarlanır?
A-)Canlandırma
B-) Slayt Sıralayıcı
C-)Slayt Düzeni
D-) Geçişler

30.Bir slaytı % 55 oranıyla görebilmek için ne yapılmalıdır?
A-) Görünüm-Anahat-% 55-Tamam
B-) Görünüm-Yakınlaştır-% 55-Tamam
C-) Görünüm-Küçük slâyt-% 55-Tamam
D-) Görünüm-Tamam

31.Powerpoint‟te nesneleri canlandırma ne için yapılır?
A-) Canlandırılmayan nesneler sunumda gözükmez
B-) Sunumun daha hızlı olması için
C-) Sunumun daha etkileyici ve anlaşılır olması için
D-) Canlandırma olmadan sunum olmaz

32.PowerPoint‟teki bir sununun slâytlarına tarih ve saat ekleme işlemini aşağıdakilerden hangisi ile yaparız?
A-) Araçlar-Biçim
B-) Görünüm-Üstbilgi ve Altbilgi
C-) Ekle-Tarih ve Saat
D-) Düzen- Özel Yapıştır

33. Sunum programı başladığında, ekrana gelen ilk slayt hangi görünümdedir?
A-) Slâyt sıralayıcısı görünümü
B-) Slâyt görünümü
C-) Normal görünüm
D-) Slâyt Gösterisi görünümü

34.Herhangi bir nesnenin tüm slâytlarda görünmesini aşağıdakilerden hangisi sağlar?
A-) Slâyt Gösterisi görünümü
B-) Tümüne uygula seçeneği
C-) Arka Plan menüsü
D-) Asıl slâyt seçeneği

35.Slayt numarası ekleme aşağıdaki yollardan hangisi kullanılarak yapılır?
A-) Ekle-Nesne
B-) Biçim- Madde İşaretleri ve Numaralandırma
C-) Görünüm-Alt bilgi ve Üst bilgi- Slayt Numarası seçeneği
D-) Ekle – Metin Penceresi - Slayt Numarası

36. PowerPoint‟de sayfa şeklini dikey olarak ayarlamak için aşağıdaki yollardan hangisi izlenir?
A-) Görünüm-Sayfa Şekli-Dikey
B-) Tasarım – Sayfa Yapısı Penceresi / Slayt Yönlendirmesi
C-) Biçim-Slâyt Tarsımı-Dikey
D-) Dosya-Baskı Önizleme

37.Hazırlanan slâyda animasyon efekti uygulamak için uygulanması gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Ekle-Animasyon efekti uygula
B-) Görünüm-Animasyon Efektleri
C-) Biçim-Animasyon Efekti
D-) Animasyonlar Menüsü - Animasyon

38.Bir slayta slayt numarası vermek için hangi sıra takip edilmelidir ?
a) Görünüm / Üstbilgi ve Altbilgi / Slayt Numarası
b) Düzen / Yeni Slayt
c) Ekle / Slayt Numarası
d) Araçlar / Slayt Numarası

39.PowerPoint‟ te bir sunu oluştururken dikkat edilecek en önemli iki nokta aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Artalan / Hizalama
b) Slayt Numarası / Tarih ve Saat
c) Yazı Tipi / Boyutu
d) Kompozisyon / Zamanlama

40.PowerPoint‟ te sununun gösterimini sağlamak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Düzen / Gösteriyi Görüntüle
b) Görünüm / Gösteriyi Görüntüle
c) Dosya / Gösteriyi Görüntüle
d) Slayt Gösterisi / Slayt Gösterisini Başlat

41.PowerPoint‟ te hazırlanan slaytların hepsinin aynı ekranda görüntülenmesini sağlayan menü / komut aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görünüm / Slayt sıralayıcısı
b) Düzen / Slayt sıralayıcısı
c) Slayt Gösterisi / Slayt sıralayıcısı
d) Dosya / Slayt Sıralayıcısı

42.PowerPoint‟ te slayta açıklama eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?
a) Görünüm / Açıklama
b) Slayt Gösterisi / Açıklama
c) Ekle / Açıklama
d) Biçim / Açıklama

43.PowerPoint‟ te slayta mevcut düzenin dışında metin eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?
a) Ekle / Metin Kutusu
b) Biçim / Metin Kutusu
c) Slayt Gösterisi / Metin Kutusu
d) Dosya / Metin Kutusu

44.PowerPoint‟ te slayta grafik eklemek için hangi menü veya komut kullanılır ?
a) Biçim / Resim / Grafik
b) Ekle / Grafik
c) Görünüm / Grafik
d) Slayt Gösterisi / Resim / Grafik

45.Gösterime başlatılan bir sunuyu sonlandırmak için hangi işlem yapılmalıdır.?
a) Esc Tuşuna basılır.
b) Ctrl tuşuna basılır.
c) Enter Tuşuna basılır.
d) Gösteri başlığından gösteriyi durdur seçimi yapılır.

46.Doğrudan çalışabilir ( Gösteri ) olarak kaydetmek için hangi işlem yapılmalıdır.?
a) Dosya - Farklı Kaydet - Kayıt Türü / PowerPoint Gösterisi
b) Kaydet / Gösteri
c) Düzen / Gösteri
d) F5 Tuşuna basılır.

47.Slayt üzerindeki metni çerçevesiyle birlikte nasıl silersiniz?
a) Düzen-Temizle-Tümü
b) Metin kutusu üzerinde - Sağ tuş - Sil
c) Düzen-Slayt sil-Metin kutusu
d) Metin kutusu çerçevesi üzerinde-Sağ tuş-Kes

48.PowerPoint sunusunun içeriğinde özel gösteri nasıl tanımlanır.?
a) Dosya – Özel Gösteriler
b) Özel gösteri tanımlanamaz
c) Ekle– Özel Gösteriler
d) Slayt Gösterisi- Özel Gösteriler

49.PowerPoint sunusunu paketlemek için hangi işlem yapılmalıdır.?
a) Dosya – Kaydet ve Gönder / CD için Paketle
b) Dosya – Gönder - CD‟ye
c) Ekle– Paketle
d) Slayt Gösterisi - CD için Paketle

50Slayt üzerine Tablo eklemek için hangi işlem yapılmalıdır.?
a) Araçlar - Tablo
b) Slayt Gösterisi - Tablo
c) Düzen - Tablo
d) Ekle - Tablo

51.Slayt Üzerine eklenmiş bir tablo seçili iken Grubu Çöz komutu verildiğinde tabloda nasıl
bir değişim gözlenir.?

a) Herhangi bir değişim gözlenmez
b) Tablonun satırları ve sütunları birleştirilir
c) Tablonun biçimsel özelliği değişir
d) Tablo şekil formatına dönüşür.

52.Slayt üzerine Grafik Eklemek için hangi işlem yapılmalıdır.?
a) Ekle - Grafik
b) Slayt Gösterisi - Grafik
c) Düzen - Grafik
d) Araçlar - Grafik

53. Sununun ESC karakterine kadar sürekli döngü oluşturması veya çalışması için hangi işlem yapılmalıdır.?
a) Araçlar – Gösteri Ayarları
b) Slayt Gösterisi – Slayt Gösterisi Ayarla
c) Ekle – Döngü Oluştur
d) Düzen – ESC karakteri
e) Dosya - Özellikler

54.Power point programını kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Resim yapmak
b) Hesaplama yaptırmak ve tablo oluşturmak
c) Bir konuyu anlatmak için sunum hazırlamak
d) Bilgisayarda yazı yazmak ve düzenlemeler yapmak

55.Power point programındaki slaytların tümüne ne ad verilir?
a) Doküman
b) Şablon
c) Sunum
d) Sayfa

56.Başka bir Power point sunusundan istediğimiz slayt nasıl alınır?
a) Ekle / Yeni slayt
b) Ekle / Nesne
c) Ekle / Slayt çoğalt
d) Dosya / Aç

57. MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav SorularıAşağıda verilen şıklardan hangisi yandaki şekilde yer alan komutların sıralı karşılığıdır?
a)İtalik-kalın-altı çizili
b)Kalın-italik-altı çizili
c)Kalın-altı çizili-italik
d)Altı çizili-italik-kalın

58.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi seçtiğimiz metne gölge ekler?
a)MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav Soruları
b)MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav Soruları
c)MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav Soruları
d)MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav Soruları

59.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile seçili metnin büyük-küçük harf dönüştürmesi yapılabilir?
a)MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav Soruları
b)MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav Soruları
c)MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav Soruları
d)MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav Soruları

60.Yazdığımız listelere madde işareti eklemek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi seçilmelidir?
a)MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav Soruları
b)MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav Soruları
c)MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav Soruları
d)MEB Microsoft Powerpoint Örnek Sınav Soruları

CEVAP ANAHTARI

1

B

2

C

3

D

4

A

5

C

6

C

7

B

8

A

9

C

10

C

11

A

12

C

13

C

14

B

15

B

16

A

17

B

18

A

19

A

20

C

21

D

22

B

23

C

24

B

25

C

26

D

27

A

28

D

29

D

30

B

31

C

32

C

33

C

34

B

35

D

36

B

37

D

38

C

39

D

40

D

41

A

42

C

43

A

44

B

45

A

46

A

47

B

48

D

49

A

50

D

51

D

52

A

53

B

54

C

55

C

56

D

57

B

58

A

59

C

60

B

Telefon
Whatsapp