BİLGİSAYAR KURSU : MEB MİCROSOFT EXCEL ÖRNEK SINAV SORULARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MICROSOFT OFFICE EXCEL ÖRNEK SORULAR


 

1-) Yukarıdaki araç çubuğunun adı nedir?
A-) Standart araç çubuğu
B-) Biçimlendirme araç çubuğu
C-) Menü araç çubuğu
D-) Formül araç çubuğu

2-) Excel de sayıları veya yazıları yazdığımız bölümlere ne ad verilir?
A-) Sayı hanesi
B-) Grafik
C-) Tablo
D-) Hücre

3-) Excel’de çalışma kitabının bölümlerinin isimleri nelerdir?
A-) Satır(Row)
B-) Sütun(Column)
C-) Hücre(Cell)
D-) Sayfa(Sheet)

4-) Excel’de formüllerin başında Aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-) *
B-) ?
C-) =
D-) %

5-) =B4+B5+B6+B7 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A-) =Topla(B4;B7)
B-) =Topla(B4,B7)
C-) =Topla(B4:B7)
D-) Hiçbiri

6-) =Eğer(E4>70;"Geçti";"Kaldı") işleminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
A-) E4 büyük eşit 70 ise Kaldı yazar
B-) E4 boş ise Geçti yazar
C-) E4 küçük 70 ise Geçti yazar
D-) E4 büyük 70 ise Geçti  yazar

7-)  Eğer(A2>40;”A2”;”B2”) ifadesinin sonucu A2 değerinin 50 olması durumunda ne olur?
A-) A2
B-) B2
C-) A2+B2
D-) A2*B2

8-) Aşağıdakilerden hangisi formül olamaz?
A-) A1+B1
B-) =A1+B1
C-) =(A1+B1)
D-) =TOPLA(A1:C1)

9-) A1 ve B1 hücrelerindeki sayıları nasıl toplatırız?
A-) =(A1+B11)
B-) A1+B1
C-) =(A1+B1)
D-) [A1+B1]

10-) Bir hücrenin içinde ### işareti varsa bunun anlamı nedir?
A-) Bilgiler Hücreye sığmamıştır
B-) Formül hatası
C-) İşlev Hatası
D-) Hücre Seçilmiştir

11-) Çalışma Sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?
A-) Fonksiyon tuşları
B-) Yön tuşları
C-) ESC tuşu
D-) DELETE tuşu

12-) Klavye ile hücreleri seçmek için hangi tuş kullanılır?
A-) ESC + Yön tuşları
B-) TAB + Yön tuşları
C-) SHIFT + Yön tuşları
D-) ENTER + Yön tuşları

 

 

A

B

C

1

 

 

625

2

7

 

75

3

 

25

 

4

55

 

2

13-) Yukarıdaki Excel Tablosunda 7 sayısı ile 2 sayısının çarpımını veren formül aşağıdakilerden hangisidir?

A-) =Çarpım(A2:C4)
B-) =Çarpım(A2;C4)
C-) Çarpım(A2:C4)
D-) Hiçbiri

14-) Aşağıdakilerden Hangisi Excel De Hücredeki Metni Yönlendirir?(Yazıyı Dikey Vb. Yapmak)
A-) (Hücre Seçili İken) Giriş Sekmesi – Hizalama Gurubu –Yönlendirme Aracı(İstenilen Seçenekle Yapılır)
B-) Ekle Sekmesi – Hizalama Gurubu
C-) Sayfa Düzeni Sekmesi – Sayfa Yapısı Gurubu – Yönlendirme
D-) Böyle Bir İşlem Excel De Yapılamaz.

 

 

A

B

1

ADI SOYADI

NOT

2

Murat ORAL

85

3

Kenan KAZDAL

80

4

Kamil AKYILDIZ

90

15-) Yukarıdaki Excel Tablosunda B2 ile B4 hücreleri arasındaki sayıların ortalamasını bulan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A-) =(B2:B7)/2
B-) =ORTALAMA(B3;B7)
C-) =ORTALAMA(B2:B4)
D-) (B3+B7)/2

16-) Excel De Hücreler Nasıl Birleştirilir?
A-) Birleştirilecek Olan Hücreler Seçilir – Giriş Sekmesi -  Hizalama Gurubunda Bulunan Birleştir Ve Ortala Butonunun Yanındaki Ok Tıklanır Ve Hücreleri Birleştir Seçilir.
B-) Birleştirilecek Olan Hücreler Seçilir – Ekle Sekmesi -  Hizalama Gurubunda Bulunan Birleştir Ve Ortala Butonunun Yanındaki Ok Tıklanır Ve Hücreleri Birleştir Seçilir.
C-) Giriş Sekmesi -  Hizalama Gurubunda Bulunan Birleştir Ve Ortala Butonunun Yanındaki Ok Tıklanır Ve Hücreleri Birleştir Seçilir.
D-) Excel De Hücreler Birleştirilemez.

17-) Excel Belgesinde Bulunan Köprü(Bağlantı) Nasıl Kaldırılır?
A-) Giriş Sekmesi – Hücreler Bölümü –Sil
B-) Ekle Sekmesi – Bağlantılar Bölümü – Köprü – Çıkan Penceren Köprüyü Kaldır
C-) Giriş Sekmesi – Bağlantılar Bölümü – Köprü – Çıkan Penceren Köprüyü Kaldır
D-) Görünüm Sekmesi – Bağlantılar Bölümü – Köprü – Çıkan Penceren Köprüyü Kaldır

Açıklama: http://www.bilgisayardershanesi.com/image222.jpg

18-) Yukarıda görülen Ad (Combo) kutusu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-) İmleç 3. Sütundadır
B-) İmleç 3. Satırdadır
C-) İmleç B3 hücresindedir(Yada B3 seçilidir)
D-) İmleç 3B hücresindedir(Yada 3B seçilidir)

19-) Excel De Hücreler Nereden İsimlendirilir?(Örneğin A1 Yerine –Kendi_İsminizi- Hücreye Vermek)
A-) Gözden Geçir Sekmesi – Açıklamalar Bölümü – Yeni Açıklama
B-) Formüller Sekmesi – Tanımlı Adlar Bölümü – Ad Tanımla
C-) Formüller Sekmesi  - İşlev Kitaplığı Bölümü – Tüm İşlevler
D-) Excel De Böyle Bir İşlem Yoktur.(Hücrelere İsim Verilemez)

20-) C9 hücresinde iken C3 hücresi ile C8 hücresi arasındaki alan toplanmak isteniyor. Buna göre C9 hücresine girilmesi gereken formül ne olmalıdır?
A-) TOPLA(C3:C8)
B-) C3+C4+C5+C9+C7+C8
C-) =TOPLA(C3:C8)
D-) =TOPLA(C3..C8)

21-) Aşağıdakilerden hangisi Excel 2010 da hazırlanan çalışma kitabına ait uzantıdır?

A-) XLM
B-) XLW
C-) XLSX
D-) Hiçbiri

22-) Excel için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-) Elektronik Tablolama programıdır
B-) Bir kelime işlemci programıdır(editörüdür)
C-) Bir bellek hizmet programıdır
D-) Hiçbiri

 

Açıklama: http://www.bilgisayardershanesi.com/image210.jpg

23-) Excel’de yukarıdaki düğmenin görevi nedir?
A-) Satır ve sütunları otomatik olarak toplar.
B-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar
C-) Yeni bir Excel satırı ekler
D-) Sayfa Adı sekmeleridir

24-) Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?
A-) Ekle – Resim
B-) Ekle – Grafikler
C-) Biçim – Otomatik Biçim
D-) Araçlar – Özelleştir

 

25-) D1 hücresine  =EĞER(A1+C1>30;”KAR”;”ZARAR”) yazılırsa sonuç ne olur?
A-) KAR
B-) ZARAR
C-) 40
D-) 30

26-) Aşağıdaki formüllerden hangisi C1, C2, C3, C4 ve A1 hücrelerindeki sayıların çarpım sonucunu verir?
A-) =ÇARPIM(A1:C4)
B-) =ÇARPIM(A1;C4)
C-) =ÇARPIM(A1;C1:C4)
D-) =(A1;C1:C4)

27-) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi EXCEL ile yapılmaz?
A-) Gelir gider tablosu düzenlenebilir
B-) Grafik düzenlenebilir
C-) Tablo-Çizelge oluşturulabilir
D-) Slayt gösterisi hazırlanabilir.

28-) Excel’de bir sütunun tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?
A-) Düzen/Sütun
B-) Biçim/Sütun
C-) Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır
D-) Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır

 

29-)  “=Topla(C1:E5)” işlemi yapıldığında hangi işlem gerçekleşir?
A-) C1 ile E5 aralığının toplamı alınır
B-) C1 ile E5 aralığının karekökü alınır
C-) C1 ile C5 aralığının toplamı alınır
D-) C1 ile C5 aralığının karekökü alınır

30-) Microsoft Excel programını tanımlayan seçenek hangisidir?
A-) İşletim sistemidir
B-) Çizim programıdır
C-) Kelime işlemcidir 
D-) Tablolama programıdır

31-) E1 ile B7 hücrelerinin ortalamasını yanlış veren formül aşağıdakilerden hangisidir?
A-) =E1+B7/2
B-) =(E1+B7)/2
C-) =TOPLA(E1;B7)/2
D-) =ORTALAMA(E1;B7)

32-) Sayısal değerlerden oluşan bir aralıktaki en büyük değeri veren fonksiyon hangisidir?
A-) Min
B-) Mak
C-) Mod
D-) Eğer

33-) Excel’de ekranın üst kısmında bulunan ve hücrenin içeriğinin aynısını gösteren çubuğa ne ad verilir?
A-) Ad kutusu
C-) Standart araç çubuğu
B-) Durum çubuğu
D-) Formül Çubuğu

 

34-) Excel çalışma kitabındaki farklı yerlerdeki alanlar klavyedeki hangi tuş yardımıyla seçilebilir?A-)Shift
B-) Alt
C-) Ctrl
D-) Insert

35-) Excel’de aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A-) Hesap işlemleri
B-) Grafik oluşturma
C-) Hazırlanan tabloları yazıcıya gönderme işlemleri
D-) Hepsi

 36-)  Excel’de yandaki düğmenin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Satır/sütunları otomatik toplar.
B-) Hücrelerdeki bilgiyi altı çizgili yapar.
C-) Yeni bir Excel satırı ekler.
D-) Yeni bir Excel sütunu ekler.

37-)  =TOPLA (A1:A3;A7) formülünün açılımı nedir?
A-) a1+a2+a3+A7
B-) a1
C-) a1+a3+a7
D-) a3+a2

38-)  Excel programı hangi yazılım kategorisine girer?
A-) Kelime işlemci
B-) Tablo / Grafik
C-) Ticari program
D-) Eğitim programı

39-) =EĞER(D4>80;"GEÇTİ";"KALDI") fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için           D4 kaç olmalıdır?
A-) 19
B-) 80
C-) 88
D-) 60

40-)  Yukarıdaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
A-) Ondalık arttır – Ondalık azalt
B-) Ondalık azalt- Ondalık arttır
C-) Binlik ayıracı – Yüzde oranı
D-) Yüzde oranı – Binlik ayıracı

41-) Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
A-) Artan sıralama – Azalan sıralama
B-) Azalan sıralama – Artan sıralama
C-) Numaralandırma – Madde imleri
D-) Madde imleri – Numaralandırma

42-) Yandaki düğmenin görevi nedir?
A-) Metin kutusu ekler
B-) Seçilen Hücreleri tabloya dönüştürür
C-) Seçilen hücreleri birleştirir ve ortalar
D-) Seçilen hücrelerdeki yazıları genişletir

43-) Yandaki düğmelerin görevi sırası ile nedir?
A-) Sola hizalı – Sağa hizalı – Yasla
B-) Sola Hizalı – Ortalı – Sağa Hizalı
C-) Sağa Hizalı – Ortalı – Sola Hizalı
D-) Sağa hizalı – Ortalı – Yasla

44-) Yandaki düğmenin Excel’de görevi nedir?
A-) Resim eklemeye yarar
B-) Seçilen hücredeki değeri Dolar kuruna çevirir
C-) Seçilen hücrelerdeki değerleri para biri yapar
D-) Para resmi eklemeye yarar

45-)  Yukarıdaki düğmenin Excel’de görevi nedir?
A-) Sayfanın yakınlaşma uzaklaşma yüzdesini gösterir
B-) Hücredeki değeri yüzde oranına dönüştürür
C-) Yapılan işlemlerin doğruluk oranlarını gösterir
D-) Sayfaya % işareti eklemeye yarar

46-)
Yukarıdaki seçeneklerin sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A-) Kenarlık yok – Alt kenarlık – Sol kenarlık – Sağ kenarlık
B-) Çift alt kenarlık – Kalın alt kenarlık – Üst ve alt kenarlık – Üst tek alt çift kenarlık
C-) Üst ve kalın alt kenarlık – tüm kenarlıklar- Çerçeve – Kalın çerçeve
D-) Kenarlık yok – Çerçeve – Kalın çerçeve – Üst ve alt kenarlık

47-) Aşağıdakilerden hangisi ile rakamlara binlik ayıracı eklenebilir?
A-)
B-)
C-)
D-) Hiçbiri

48-) =C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9 işleminin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A-) =topla(C1;C9)
B-) =topla(C1,C9)
C-) =topla(C1:C9)
D-) =topla(C1+C9)

49-)
Yukarıda görülen Ad (Combo) kutusu doğrultusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-) İmleç 3. sütundadır
B-) İmleç 3. Satırdadır
C-) İmleç B3 hücresindedir
D-) İmleç 3B hücresindedir

50-) (A1:A7) neyi temsil eder?
A-) A1ve A7 hücrelerini
B-) A1 den A7 ye kadar olan hücreleri
C-) A1 ve A7 hücreleri dışındakileri
D-) A1 – A7 hariç arasındaki hücreleri

51. Excel programında hücredeki bilginin ilk üç harfini alan formül aşağıdakilerden hangisidir?
A-) =AL(A3;3)
B-) =SOLDAN(A3;3)
C-) =BUL(A3;3)
D-) =BİRLEŞTİR(A3;3)

52. İşlem tarihi ve zamanını getiren formül aşağıdakilerden hangisidir?
A-) BUGÜN()
B-) TARİH()
C-) ŞİMDİ()
D-) SAAT()

53. Hücredeki bilginin ilk harfini büyük diğerlerini küçük yazan formül aşağıdakilerden hangisidir?
A-) BÜYÜKHARF
B-) KÜÇÜKHARF
C-) DÜZEN
D-) YAZIM.DÜZENİ

54. Hücreleri bölmek için veri menüsündeki hangi fonksiyon kullanılır?
A-) Metni sütunlara dönüştür
B-) Böl
C-) Veri Birleştirme
D-) Gruplandırma

55. Aşağıdaki ifadelerden hangisi formül değildir?
A-) SAĞDAN
B-) EĞERSAY
C-) BOŞLUKSAY
D-) BULSAY

56. Aşağıdaki formüllerden hangisinde yazım hatası vardır?
A-) =BUGÜN()
B-) =ŞİMDİ()
C-) =YIL()
D-) =YIL(A3)

57. & simgesinin formül içindeki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Hücreleri taşır
B-) Hücreleri birleştirir
C-) Hücreleri ekler
D-) Formül içinde kullanılmaz

58. ! simgesinin formül içindeki görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Hücre bağlantısı
B-) Hücre tanımı
C-) Hücre açıklaması
D-) Hücre silme

59. BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY formülünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Boş olan metinsel hücreleri sayar.
B-) Dolu olan metinsel hücreleri sayar.
C-) Koşullu sayma işlemi yapar.
D-) Koşullu toplama işlemi yapar.

60. =EĞER(A3<50;”ZAYIF”;EĞER(A<70;”ORTA”;”İYİ”) formülüne göre A3 hücresindeki değer 65 olursa sonuç ne çıkar?
A-) ORTA
B-) ZAYIF
C-) İYİ
D-) Hatalı formül

61. =ETOPLA(A3:A9;”>50”;C3:C9) formülünün açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
A-) 50 ve aşağı değere sahip hücreleri toplar
B-) 50 ve yukarı değere sahip hücreleri toplar
C-) 50’den büyük değere sahip hücreleri toplar
D-) 50’den küçük değere sahip hücreleri toplar

62. ETOPLA formülünün görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Toplama işlemi yapar
B-) Sayma işlemi yapar
C-) Koşullu sayma işlemi yapar
D-) Koşullu toplama işlemi yapar

63. Aşağıdaki formüllerden hangisinde hücreleri birleştirme işlemi doğru olarak ifade edilmiştir?
A-) =A3;B3
B-) A3&B3
C-) =A3&B3
D-) A3;B3

64. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Hücreleri taşır
B-) Hücreleri birleştirir
C-) Hücreleri böler
D-) Hücreleri renklendirir

65. Koşullu biçimlendirme komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) İlgili hücrelerdeki değerlerin biçimini değiştirir
B-) İlgili hücrelerdeki değerleri siler
C-) İlgili hücrelerdeki değerleri toplar
D-) İlgili hücrelerdeki değerleri yazdırır

66. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Tümünü göster
B-) Simge ekle
C-) Otomatik Toplam
D-) Birleştirme

67. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Sıralama
B-) Renklendirme
C-) Filtreleme
D-) Boyutlandırma

68.  Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Hücreleri taşımak
B-) Hücreleri birleştirmek
C-) Hücreleri Bölmek
D-) Hücreleri hizalamak

69.  Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Hücreleri gruplandırmak
B-) Hücreleri toplamak
C-) Hücreleri şekillendirmek
D-) Hücreleri bölmek

70. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Belirli ölçüte bağlı hücrelerin alt toplamlarını alır
B-) Belirli ölçüte bağlı hücreleri renklendirir
C-) Belirli ölçüte bağlı hücreleri siler
D-) Belirli ölçüte bağlı hücreleri yazdırır

71.  Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Tablonun üzerine başlık eklemek
B-) Tablonun başlık satırını her sayfanın başına eklemek
C-) Tablonun başlık satırını renklendirmek
D-) Sayfaya üstbilgi eklemek

72. Simgesinin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-) Kılavuz çizgilerini kaldırır
B-) Kenarlık eklemek için kullanılır
C-) Sayfanın belirli alanını dondurur
D-) Sayfayı yakınlaştırır

73. Tablonun en alt kısmına gitmek için kullanılacak kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A-) CTRL+INSERT
B-) CTRL+HOME
C-) CTRL+END
D-) CTRL+TAB

74.  Excel’de en altta bulunan Sayfa1, Sayfa2 vb.. sayfaların adı nedir?
A-) Kağıt 
B-) Dosya 
C-) Defter
D-) Çalışma Sayfası

75. Çalışma sayfasında hücreler arasında dolaşmak için klavyeden hangi tuşlar kullanılır?
A-) Fonksiyon tuşları   
B-) Yön tuşları  
C-) ESC tuşu     
D-) DELETE tuşu

76. Hücre içine girilen bilginin onaylanıp bir sonraki aktif hücreye geçiş için hangi tuş kullanılmaz?
A-) Enter          
B-) Yön Tuşları            
C-) Alt                          
D-) Tab

77.Excel 2010’de herhangi bir hücreye bilgi girişi yaptıktan sonra onaylamadan silmek için hangi tuş kullanılır?
A-) ALT           
B-) TAB           
C-) ESC                                    
D-) CTRL

78. Excel çalışma sayfasında bir hücrede yer alan bilgiyi düzeltebilmemizi sağlayan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A-) F1               
B-) F2               
C-) F3                           
D-) F4

79. Excel’de aşağıdaki hücre adreslerinden hangisi yanlıştır?
A-) AD5           
B-) C8               
C-) ABCD258              
D-) AB15

80.Excel’de bir hücre seçilip direkt klavyeden yazı yazılırsa, hücredeki eski veri ne olur?
A-) Direk silinir ve yeni yazmış olduğumuz veri hücreye yerleşir
B-) Bir alt satıra geçer
C-) Yeni verinin arkasından devam eder
D-) Direk silinir ve yeni yazmış olduğumuz veri bir yan hücreye geçer

81. Excel programında, hücreye yazdığınız ilk birkaç karakter o sütunda var olan bir veriyle eşleşi­yorsa ne yapar?
A-) Veri girişine izin vermez                                       
B-) Veri girişi yapılan hücrede “YANLIŞ” yazar
C-) Veri girişi yapılan hücrede “DOĞRU” yazar                     
D-) Kalan karakterleri otomatik olarak tamamlar

82. Çalışma alanında farklı alanları seçmek için ne yapılır?
A-) F5               
B-) CTRL+Fare             
C-) SHIFT+Fare                        
D-) ALT+Fare

83. Excel’de bir sütunun tamamını seçmek istersek nasıl bir işlem yapılır?
A-) Düzen/Sütun                                             
B-) Biçim/Sütun
C-) Seçilecek satır numarasının üzerine tıklanır            
D-) Seçilecek sütun adı üzerine tıklanır

84. Seçilmiş alandaki bilgilerin aynısını başka bir alana kopyalamak için hangi komutlar kullanılır?
A-) Kes/Yapıştır                        
B-) Kopyala/Yapıştır     
C-) Düzen/Yapıştır        
D-) Kes/Özel yapıştır

85. Excel sayfasında hücrenin içinde “kaldı” yazıyorsa yazının otomatik kırmızı olması için aşağıdaki seçeneklerden hangi özellik kullanılır?
A-) İşlev ekle                
B-) Yazıtipi       
C-) Sayfa yapısı                       
D-) Koşullu biçimlendirme

86. Hangisi hücre için biçim kriteri değildir?
A-) Dosyanın kaydedileceği sürücü ve dizin   
B-) Yazı tipi
C-) Sayıların biçimi                                         
D-) Kenarlıklar

87. Excel programında yazıcıdan 2 sayfa olarak çıkacak bir alanın 1 sayfa olarak çıkmasını hangi komutla sağlayabiliriz?
A-) Böyle bir komut yoktur.                 
B-) Bu uygulama ancak makro ile mümkündür.
C-) Sayfa düzeni-Sayfa yapısı-Sığdır    
D-) Görünüm-Yakınlaştır-% 50

88.  Dosyadaki yazıyı yazıcıya aktarma işlemi nasıl geçekleştirilir?
A-) Dosya - Düzen – Yazdır 
B-) Ekle - Yazdır
C-) Dosya – Yazdır               
D-) Dosya – Baskı ön izleme

89. =Yuvarla(23,451;1) formülünün sonucu nedir?
A-) 23       
B-) 23,4
C-) 23,5
D-) 23,451

90. Ekle menü sekmesi / Grafikler ile ne yapabiliriz?
A-) Çalışma kitabından bir grafik siler
B-) Çalışma kitabına bir grafik kopyalar
C-) Çalışma kitabına bir grafik ekler
D-) Çalışma kitabından bir grafiğin ismini değiştirir

91. =EĞER(D4>90;"GEÇTİ";"KALDI")  fonksiyonunda GEÇTİ yazabilmesi için D4 en az kaç olmalıdır?
A-) 19
B-) 90
C-) 98
D-) 60

92. C3 Hücresinde personelin maaşı bulunmaktadır. Buna göre personel maaşının %15‘ini hesaplayan formül aşağıdakilerden hangisidir?
A-) =C3*15%        
B-) =C3*15          
C-) =C3*15          
D-) =C4*1,5

93. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hücre adresi doğru olarak yazılmıştır?
A-) A1
B-) AB
C-) 1A
D-) BA

94. Hücreye girilebilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A-) Sayı
B-) Formül / Fonksiyon
C-) Metin
D-) Menü

95. A5 neyi temsil eder?
A-) A sütunu
B-) 5. satırı
C-) A sütunu – 5. satır
D-) A satırı – 5. Sütunu

96. Tablonun herhangi bir yerinde iken A1 hücresine gitmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A-) HOME
B-) CTRL + HOME
C-) END
D-) CTRL + END

97. Bir koşulun sonuna bağlı olarak belirtilen iki işlemden birini yapan fonksiyon hangisidir?
A-) =EĞER
B-) =EĞERSAY
C-) =ORTALAMA
D-) =TOPLA

98. Ondalıklı bir sayıyı ondalık bölümünü üstüne ve altına yuvarlayan fonksiyon hangisidir?
A-) =YUVARLA
B-) =BOŞLUKSAY
C-) =ORTALAMA
D-) =BAĞ_DEĞ_SAY

99. Veri tablosunun grafiğini oluşturmak için hangi yöntem izlenir?
A-) Ekle – Çizimler
B-) Ekle – Grafikler
C-) Ekle – Filtre
D-) Ekle – Metin

100.  Excel programı hangi yazılım kategorisine girer?
A-) Kelime işlemci programı
B-) Tablo / Grafik programı
C-) Ticari program
D-) Eğitim programı

 

CEVAP ANAHTARI

 

1

D

2

D

3

D

4

C

5

C

6

D

7

A

8

A

9

C

10

A

11

B

12

C

13

B

14

A

15

C

16

A

17

B

18

C

19

B

20

C

21

C

22

A

23

D

24

B

25

A

26

C

27

D

28

D

29

A

30

D

31

A

32

B

33

D

34

C

35

D

36

A

37

A

38

B

39

C

40

A

41

A

42

C

43

B

44

C

45

B

46

A

47

C

48

C

49

C

50

B

51

B

52

C

53

D

54

A

55

D

56

C

57

B

58

A

59

B

60

A

61

C

62

D

63

C

64

B

65

A

66

C

67

C

68

C

69

A

70

A

71

B

72

C

73

C

74

D

75

B

76

C

77

C

78

B

79

C

80

A

81

D

82

B

83

D

84

B

85

D

86

A

87

C

88

C

89

C

90

C

91

C

92

A

93

A

94

D

95

C

96

B

97

A

98

A

99

B

100

B

 

Telefon
Whatsapp