BİLGİSAYAR KURSU : WİNDOWS İŞLETİM SİSTEMİ MEB SINAV SORULARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MICROSOFT WINDOWS TEST SORULARI

1. Disk birleştirme programı aşağıdaki yollardan hangisi ile çalıştırılır?
a) Başlat -> Ayarlar
b) Donatılar -> Sistem araçları
c) Donatılar ->Erişebilirlik
d) Donatılar -> İletişim

2. Hesap makinesi, Not defteri ve Paint programları nereden çalıştırılır?
a) Başlat -> Tüm Programlar -> Donatılar
b) Başlat -> Donatılar
c) Denetim masası
d) Bilgisayarım -> Özellikler

3. Bilgisayara yeni bir kullanıcı hesabı nereden oluşturulur?
a) Denetim masası -> Kullanıcı hesapları
b) Denetim masası -> Kullanıcılar
c) Denetim masası -> Konuşma
d) Denetim masası -> Hesaplar

4. Zamanla dağılan dosyaları birleştirme işlemini yapan program aşağıdakilerden hangisidir?
a) Disk temizleme
b) Scandisk
c) Disk birleştiricisi
d) Paint

5. Bir pencerede bulunan sıralı olmayan birden çok dosyayı seçebilmek için hangi yardımcı tuş kullanılır?
a) Shift
b) Altgr
c) Capslock
d) Ctrl

6. Görev çubuğunun ekranın diğer kenarlarına taşınması için hangi seçenek kullanılır?
a) Görev Çubuğunun ortasından boş alandan fare ile tutularak sürüklenir.
b) Görev çubuğunun üst kenar çizgisi üzerinde iken farenin ok işareti iki yönlü ok olunca tutularak çekilir.
c) Görev çubuğu sabittir taşınmaz.
d) Başlat butonu üzerinden tutularak sürüklenir.

7. F - Q klavye ayarları nereden değiştirilir?
a) Denetim masası -> Klavye
b) Denetim masası -> Bölge ve dil seçenekleri
c) Başlat -> Ayarlar -> Klavye
d) Başlat -> Ayarlar -> Bölge ve dil seçenekleri

8.Bilgisayarımıza kablo ile bağladığımız yazıcıya ne ad verilir?
a) Yazıcı
b) Ağ yazıcısı
c) Kişisel Yazıcı
d) Yerel Yazıcı

9.Başlık çubuğunda bulunan yandaki butonların sırayla isimleri nedir?
a) Önceki boyut / Ekranı Kapla / Kapat
b) Simge durumuna küçült / Ekranı Kapla / Kapat
c) Önceki Boyut / Tam Ekran / Kapat
d) Simge Durumuna küçült / Önceki boyut / Kapat

10. Bilgisayar açıldıktan sonra Windows işletim sisteminde karşımıza gelen ekrana ne ad verilir?
a) Masaüstü
b) Kontrol Paneli
c) Denetim Masası
d) Başlat Menüsü

11. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un Standart program öğelerinden biri değildir?
a) Paint
b) WordPad
c) Windows Gezgini
d) Microsoft Excel

12. Aşağıdakilerden hangisi Windows’un genel özelliklerindendir.
a) Görsel bir işletim sistemi olması
b) Grafik tabanlı bir işletim sistemi olması
c) Herhangi bir işlemin birden çok yöntemle yapılabilmesi
d) Hepsi

13. Yazıcı ayarları nereden yapılır?
a) Başlat -> Aygıtlar ve Yazıcılar
b) Başlat -> Tüm Programlar -> Yazıcılar
c) Başlat -> Bul
d) Başlat -> Belgeler

14. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır.
a) Windows da klasörler sarı renktedir
b) Klasörleri dosyaların içerisine kopyalayabiliriz
c) Klasörler; dosya ve diğer klasörleri içerisinde bulundurabilir
d) Klasör ve dizin aynı anlama gelir

15. Bilgisayar bölümünde bulunduğumuz sürücüdeki bütün gizli dosyaları görebilmek için hangi seçenek kullanılır?
a) Otomatik Kullan
b) Düzenle -> Klasör ve Arama Seçenekleri (Görünüm Başlığı) Gizli dosyaları göster
c) Düzenle -> Yerleşim
d) Düzenle -> Özellikler

16. Penceredeki işareti ne işe yarar?
a) Ekranı kaplar
b) Başlat menüsü
c) Pencereyi kapat
d) Bilgisayarı kapat

17. Not defterinde kaydedilen bir belgenin uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
a) docx
b) pptx
c) txt
d) xlsx

18. Arka plan resmi nerden değiştirilir?
a) Bilgisayar -> Sağ tuş -> Özellikler
b) Masaüstünde boş alanda sağ tuş ->Kişiselleştir
c) Belgelerim -> Sağ tuş -> Özellikler
d) Resmin üzerinde sağ tuş ->Kişiselleştir

19.Simgesi neyi ifade eder?
a) Kısayol
b) Dosya
c) Geri Dönüşüm Kutusu
d) Düğme

20. Herhangi bir dosya veya klasörün özelliklerine nereden ulaşabiliriz?
a) Sağ tuş -> Özellikler
b) Sağ tuş ->Yerleştir
c) Sağ tuş -> Yeniden Adlandır
d) Enter tuşu

21. Aşağıdakilerden hangisi görev çubuğu üzerinde bulunmaz?
a) Başlat düğmesi.
b) Açık olan programların simgeleri.
c) Denetim masası simgeleri.
d) Tarih/saat göstergesi

22. Klasördeki herhangi bir dosya masaüstüne nasıl kısayol oluşturulabilir?
a) Sağ tuş ->Kısayol oluştur
b) Düzen Menüsü ->Kısayol oluştur
c) Dosya Menüsü -> Masaüstü Kısayolu
d) Sağ tuş-Gönder -> Masaüstü (Kısayol oluştur)

23. Windows Gezginindeki Standart Araç Çubuğunda bulunan Kes ile Sil butonları arasındaki fark nedir?
a) Her ikisi de dosya siler.
b) Kes dosya veya klasörü geri dönüşüm kutusuna atarak siler. Sil ise doğrudan siler.
c) Her ikiside taşıma işlemi yapar.
d) Kes seçilen dosya veya klasörün taşınacağını belirtmek için kullanılır. Sil seçilen dosya veya klasörü siler.

24. Fare işaretçisi bir nesne üzerindeyken yandaki şekle dönüşürse nasıl bir anlam ifade eder?
a) Nesnenin silinebileceğini
b) Nesnenin boyutlandırılabileceğini
c) Nesnenin taşınabileceğini
d) Nesnenin taşınmaz olduğunu

25. Bilgisayarımız da bulunan gereksiz dosyaları hangi yol temizlememizi sağlar?
a) Denetim Masası -> Bölgesel ve Dil Seçenekleri
b) Denetim Masası -> İnternet Seçenekleri
c) Sistem Araçları -> Disk Temizleme
d) Sistem Araçları -> Disk Birleştirme

26. Bir Programa ait simgenin Office (başlat) menüsüne eklenmesi için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Programa ait simge fare ile tıklanır ve adı başlat olarak değiştirilir
b) Programa ait simge fare ile tutularak başlat düğmesine bırakılarak
c) Programa ait simge farenin sağ tuşu ile tıklanır ve gönder seçeneği seçilir
d) Programa ait simge fare ile tutularak bilgisayarım simgesi üzerine bırakılır

27. Windows gezgininde bir sürücü ve klasörden seçilen dosyaları, başka bir sürücü veya klasöre taşımak için hangi yöntem kullanılır?
a) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kopyala, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Yapıştır
b) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Kopyala
c) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle ->Taşı
d) Dosyaları seçtikten sonra Düzenle -> Kes, Hedef klasör seçildikten sonra Düzenle -> Yapıştır

28. Yeni bir klasör oluşturmak için aşağıdakilerden hangisini kullanırız?
a) Sol tuş -> Yeni Klasör
b) Sağ tuş -> Yeni -> Klasör
c) Ekle -> Yeni klasör
d) Sağ tuş -> Yeni ->Ms Office Word

29. Aşağıdakilerden hangisi klavyeden ikinci karakterleri çıkartmamızı sağlayan tuştur?
a) Ctrl
b) Altgr
c) Capslock
d) Shift

30. Klavyeden devamlı olarak büyük harf yazmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaktadır?
a) CapsLock
b) Alt
c) Tab
d) Backspace

31. Hangi tuş grubu geri dönüşüm kutusuna göndermeden siler?
a) Shift+F4
b) CTRL+ALT+DELETE
c) ALT+F4
d) Shift+Delete

32. Windows da masaüstünden hangi simgeye tıklanırsa (C:Hard disk, DVD RW sürücüsü) ulaşabiliriz?
a) Belgelerim
b) Bilgisayar
c) Geri dönüşüm kutusu
d) Donatılar

33.Yandaki simgenin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Dosya ve klasörlerin tümünü seçer
b) Dosya ve klasörleri simge olarak gösterir
c) Bir üst klasöre (seviye) geçer
d) Dosya ve klasörlerin özelliklerini görüntüler

34. Windows işletim sisteminde açık olan pencere isimleri nerede görülür?
a) Görev çubuğu
b) Denetim masası
c) Klasörler
d) Pencere

35.Simgesi neyi ifade eder?
a) Kısa yol dosyası
b) Program Dosyası
c) Word Belgesi
d) Klasör

36. Açık Olan herhangi bir program nasıl kapatılır?
a) CTRL+Tab
b) ALT+F4
c) ALT+Tab
d) CTRL+F4

37. Masaüstünde bulunan tüm simgelerin görev çubuğunda da görünmesini sağlamak için aşağıdaki seçeneklerin hangisini kullanırız?
a) Masaüstünde sağ tuş -> Özellikler
b) Düzenle -> Özellikler
c) Görev Çubuğu sağ tuş -> Özellikler
d) Görev çubuğu sağ tuş -> Araç Çubukları

38. Bilgisayarımızdan geçici olarak sildiğimiz dosyalar nerede görüntülenmektedir.
a) Geri Dönüşüm Kutusu
b) Belgeler
c) Resimler
d) Hiçbiri

39. Klavye ayarlarının değiştirilmesi için izlenmesi gereken yol aşağıdakilerden hangisidir?
a) Başlat-Programlar -> Ayarlar -> Klavye
b) Belgelerim -> Denetim masası -> Klavye
c) Başlat -> Denetim masası ->Klavye
d) Bilgisayarım -> Ayarlar -> Klavye

40. Windows da Fare, Klavye, Program ekle kaldır gibi uygulamaların yer aldığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Windows Gezgini
b) Bilgisayarım Simgesi
c) Geri Dönüşüm kutusu
d) Denetim Masası

41. Aşağıdaki resimde görülen alanın adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Başlat butonu
b) Bildirim Alanı
c) Görev Çubuğu
d) Simgeler

42. Aşağıdaki resimde görülen Menü Çubuğu klavyeden hangi tuşa basınca açılır?

a) F1
b) Ctrl+V
c) Alt
d) Shift+A

43. Resimdeki paint komut grubu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pano
b) Araçlar
c) Resim
d) Şekiller

44. resimdeki ekran alıntısı aracı komutu aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kaydet
b) Kopyala
c) Ekran alıntısını gönder
d) E-postanın ekran görüntüsünü al

45. Windows 7’de aşağıdaki isimlerden hangisi klasör ve dosyalara ad olarak verilebilir?
a) Sakarya /
b) Sakarya
c) Sakarya _
d) Sakarya :

46. Windows 7’de yeni bir kullanıcı hesabı eklemek için aşağıdaki denetim masası araçlarından hangisi kullanılır?
a) Ağ ve Paylaşım Merkezi
b) Kullanıcı Hesapları
c) Yedekleme ve Geri yükleme
d) Sistem Hesapları

47. Windows işletim sisteminin bilgisayarın tüm ayarlarını gerçekleştirmek için çeşitli araçlar sunan bölümü hangisidir?
a) Denetim masası
b) Araçlar Menüsü
c) Menü çubuğu
d) Belgelerim

48. Aşağıdakilerden hangisi Windows 7’de aradığımız bir şeyi bulmak için kullanılan BUL komutunun kısayoludur?
a) Ctrl + V
b) Ctrl + X
c) Ctrl + S
d) Ctrl + F

49. Aşağıdakilerden hangisi Paintde dosya kaydetme türlerinden biri değildir?
a) Bmp
b) Jpg
c) Gif
d) Docx

50. Aşağıdakilerden hangisi Başlat menüsünün sağ tarafında yer alan bir öğe değildir?
a) Disk Birleştiricisi
b) Belgeler
c) Aygıtlar ve Yazıcılar
d) Bilgisayar

51. Windows 7’de masaüstü arka plan resminin değiştirildiği bölüm aşağıdakilerden hangisidir?
a) Araçlar
b) Arka plan düzenleme
c) Kişiselleştir
d) Özelleştir

52. Windows 7’de çözünürlük aşağıdaki bölümlerden hangisinde değiştirilir?
a) Çözünürlük Araçları
b) Ekran Çözünürlüğü
c) Kişiselleştir
d) Belgelerim

53. Windows işletim sisteminde geri dönüşüm kutusundaki bir nesne hangi komut ile geri kazanılır?
a) Geri besle
b) Geri dön
c) Geri iste
d) Geri yükle

54. Aşağıdakilerden hangisi kesme işleminin klavyeden girilen kısayoludur?
a) Ctrl + X
b) Ctrl + S
c) Ctrl + P
d) Ctrl + A

55. Aşağıdakilerden hangisi Windows 7’de nesneler arasından bazılarının teker teker seçilmesi için uygulanır?
a) Ctrl + Shift + A tuşuna basarak
b) Shift + fare ile teker teker tıklayarak
c) Ctrl + fare ile teker teker tıklayarak
d) Alt + fare ile teker teker tıklayarak

56. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Windows 7’de pencere görünüm seçeneklerinden biri değildir?
a) Listele
b) Detay
c) İçerik
d) Orta Boy Simgeler

57. Windows 7 pencerelerinde Menü Çubuğunu açmak için aşağıdaki hangituş kullanılır?
a) Shift
b) Ctrl
c) Alt
d) Tab

58. Windows 7’de dosyaların hangi programla açılacağını aşağıdaki komutlardan hangisi ile belirlenir?
a) Birlikte aç
b) Dosya aç
c) Belgeyi çalıştır
d) Hiçbiri

59. Aşağıdakilerden hangisi Windows 7’de pek çok ayar ve işlemin gerçekleştirildiği iletişim kutularındandır?
a) Klasör Ayarları
b) Klasör Seçenekleri
c) Klavye Düğmeleri
d) Hiçbiri

60. Masaüstündeki karışık durumdaki simgeleri düzenlemek için aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
a) Başlat menüsü - Simgeler
b) Görev çubuğu sağ tuş - Simgeler
c) Masaüstü sağ tuş - Simgeler
d) Bilgisayar simgesi sağ tuş - Simgeler

61. Yazıcıya hatalı gönderilen yazıların silinmesi için hangi öğe kullanılır?
a) Aygıtlar ve Yazıcılar
b) Donatılar
c) Windows Gezgini
d) Başlat Menüsü

62. Masaüstü öğelerini tek tıklatma ile açmak için hangi Denetim masası öğesi kullanılır?
a) Seçenekler
b) Klasör Seçenekleri
c) Masaüstü Seçenekleri
d) Kişiselleştirme

63. Kullanılan yazım dilini hangi Denetim Masası Öğesiyle düzenleriz?
a) Görünüm ve Kişiselleştirme
b) Donanım ve Ses
c) Programlar
d) Saat, Dil ve Bölge

64.Windows 7 işletim sisteminde MS-DOS işletim sistemi açmak için hangi işlem yapılmalıdır?
a) Donatılar - Arama - CMD
b) Denetim Masası - Arama - CMD
c) Başlat Menüsü - Arama - CMD
d) MS-DOS işletim sistemi çalışmaz

65. MS-DOS işletim sisteminden çıkmak için hangi komut yazılmalıdır?
a) Çıkış
b) Finish
c) Exit
d) Son

66. Aşağıdaki dosya türlerinden hangisi sıkıştırılmış dosyaları temsil eder?
a) RAR
b) PDF
c) COM
d) BAT

67. Aşağıdaki dosya türlerinden hangisi kilitli metin dosyalarını temsil eder?
a) RAR
b) PDF
c) COM
d) BAT

68. Bir dosyanın adı en fazla kaç karakter yazılabilir?
a) 55
b) 155
c) 255
d) 205

69. Bilgisayardaki en küçük ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bit
b) Byte
c) Terabyte
d) Kilobyte

70. Bilgisayardaki şu an için en büyük ölçü birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bit
b) Byte
c) Terabyte
d) Kilobyte

71.Harddisk (Yerel Disk) lere sürücü harfi olarak aşağıdaki harflerden hangisi verilemez?
a) B
b) C
c) E
d) F

72. Silinen dosyaların geçici olarak tutulduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?
a) Denetim Masası
b) Harddisk
c) Geri Dönüşüm Kutusu
d) Belgelerim Klasörü

73. Bilgilerin geçici olarak tutulduğu donanım birimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) ROM
b) CPU
c) HARDDISK
d) RAM

74. Bilgisayarlar arası iletişimi sağlayan aygıt aşağıdakilerden hangisidir?
a) ETHERNET KART
b) EKRAN KARTI
c) CPU
d) FLASH DISK

75. Kâğıttaki bir bilgiyi bilgisayara aktaran aygıt aşağıdakilerden hangisidir?
a) YAZICI
b) TARAYICI
c) TAŞIYICI
d) HARDDISK

76. simgesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mouse
b) Ok
c) İmleç
d) Mouse şekli

77. Masaüstü Arka plan resmi nereden değiştirilir?
a) Masaüstünde sağ tuş simgeler
b) Masaüstünde sağ tuş Görünüm
c) Masaüstünde sağ tuş Arka Plan
d) Masaüstünde sağ tuş Kişiselleştir

78. Hesap makinesi programı aşağıdaki Başlat menüsü öğelerinin hangisinin içinde yer alır?
a) Denetim Masası
b) Sistem Araçları
c) Donatılar
d) Erişim Kolaylığı

79. Açık pencereler arası geçişi sağlayan tuş dizimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ctrl+Tab
b) Alt+Tab
c) Ctrl+Esc
d) Alt+Esc

80.Klavyede hangi tuş 2 tane değildir?
a) Alt
b) Ctrl
c) Shift
d) Enter

81. Klavyeden hangi tuş grubunu kullanarak Başlat menüsü çalıştırılır?
a) Alt+Esc
b) Ctrl+Esc
c) Shift+Esc
d) Tab+Esc

82. Aşağıdaki simgelerden hangisini kullanarak internete girebiliriz?
a) b) c) d)

83. Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder?
a) www.osym.gov.tr
b) ftp://meb.gov.tr
c) info@meb.gov.tr
d) www.meb@gov.tr

84. Bağlı olduğumuz web sayfasını yenilemek için aşağıdaki klavye tuşlarından hangisi ile yapılır?
a) F1
b) F2
c) F4
d) F5

85.Aşağıdaki internet kısaltmalarından hangisi Türkiye’yi ifade eder?
a) tc
b) trk
c) tr
d) il

86. Aşağıdakilerden hangisi internette insanlarla sohbet etmek için kullanılan ifadedir?
a) Web
b) E-mail
c) Chat
d) Download

87.Klavyedeki ( $ , # , @ vb...) simgeler hangi yardımcı tuşla eklenebilir?
a) Alt Gr
b) Tab
c) Ctrl
d) Shift

88.Aşağıdakilerden hangisi, tarayıcı programı değildir?
a) İnternet Explorer
b) MozillaFirefox
c) Google Chrome
d) Microsoft Office

89.Aşağıdaki internet uzantılarından hangisi eğitim kurumlarını ifade eder?
a) com
b) net
c) gov
d) edu

90.Aşağıdakilerden hangisi kişisel bir e-mail adresine örnektir?
a) kullaniciadi@gmail.com
b) www.meb.gov.tr
c) http://meb@gov.tr
d) www.kullaniciadi@hotmail.com

91.Aşağıdaki sitelerden hangisi bir konuda arama yapmak için kullanılan arama motoruna örnektir?
a) www.hotmail.com
b) www.meb.gov.tr
c) Başlat - ara
d) www.google.com

92. Internet Explorer penceresinde yukarıdaki düğmelerin sırası ile görevleri nelerdir?
a) Araçlar - Yenile - Giriş
b) Araçlar - Sık Kullanılanlar - Giriş
c) Ana Sayfa - Sık Kullanılanlar - Araçlar
d) Sık Kullanılanlar - Yenile - Dur

93.Açıklama: clip_image002Açıklama: clip_image004Açıklama: clip_image006Açıklama: clip_image008Yandaki ikonların görevleri sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
a) Ana Sayfa - Yenile - İleri - Geri - Dur
b) İleri - Geri - Dur - Ana sayfa - Yenile
c) Geri - İleri - Yenile - Dur - Ana sayfa
d) Sol - Sağ - Dönüşüm - Stop - Ana sayfa

94.Aşağıdakilerden hangisi bir eğitim kurumlarına ait bir web sayfasının adresine örnektir?
a) www.tdb.org.tr
b) www.hotmail.com
c) www.sakarya.edu.tr
d) www.ttnet.net.tr

95.Aşağıdakilerden hangisi dünyaca ünlü bir arama motorudur?
a) Superonline
b) Mynet
c) Google
d) Microsoft

96. İnternet ortamından bilgisayarımıza dosya indirme işlemine ne ad verilir?
a) Download
b) Upload
c) Kaydet
d) Gönder

97. Aşağıdakilerden hangisi e-posta hizmet sitesi değildir?
a) www.gmail.com
b) www.yahoo.com
c) www.hotmail.com
d) www.microsoft.com

98. Aşağıdaki internet sitesi isimlerinden hangisi yanlıştır?
a) www.milliyet.com.tr
b) www.google.com
c) ww.google.com.tr
d) www.gmail.com

99.Aşağıdakilerden hangisi bir işletim sistemi değildir?
a) Windows XP
b) Windows 6
c) Windows 7
d) Windows 8

100.Dünya üzerindeki bilgisayarları birbirlerine bağlayan ve onların iletişimini sağlayan büyük ağa ne ad verilir?
a) İntranet
b) Windows
c) İnternet
d) Google

 

CEVAP ANAHTARI

1

B

2

A

3

A

4

C

5

D

6

A

7

B

8

D

9

B

10

A

11

D

12

D

13

A

14

B

15

B

16

C

17

C

18

B

19

A

20

A

21

C

22

D

23

D

24

C

25

C

26

B

27

D

28

B

29

D

30

A

31

D

32

B

33

C

34

A

35

C

36

B

37

D

38

A

39

C

40

D

41

C

42

C

43

C

44

C

45

C

46

B

47

A

48

D

49

D

50

A

51

C

52

B

53

D

54

A

55

C

56

B

57

C

58

A

59

B

60

C

61

A

62

B

63

D

64

C

65

C

66

A

67

B

68

C

69

A

70

C

71

A

72

C

73

D

74

A

75

B

76

C

77

D

78

C

79

B

80

A

81

B

82

B

83

A

84

D

85

C

86

C

87

A

88

D

89

D

90

A

91

D

92

C

93

C

94

C

95

C

96

A

97

D

98

C

99

B

100

C

 

Telefon
Whatsapp