PUANTAJ HESAPLAMA

Puantaj Hesaplamane kimler katılabilir?

Lise, Üniversite, Master ve Doktora Öğrencileri, Firmaların İnsan Kaynakları, Finans ve Muhasebe Departmanlarında Kariyer Yapmak isteyenler, Şirket Sahipleri ve Kendi Şirketini Kurmak İsteyen Girişimciler, Haklarını Öğrenmek İsteyen tüm Çalışanlar veya Çalışmak İsteyenler, Üst Düzey Yöneticiler, Orta Düzey Yöneticiler, İnsan Kaynakları ve Personel İşleri Yöneticileri, İnsan Kaynakları, Personel İşleri, Sendika, SMMM Çalışanları, Yeminli Mali Müşavirler, Özel ve Kamu Sektöründeki tüm Denetçiler

Puantaj Hesaplama size ne kazandırır?

4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun işverene getirdiği yükümlülükler, 6552 sayılı torba yasanın çalışma hayatına getirdikleri, son dönemde yayınlanan mevzuat ve yönetmelikler, SGK’ ya işverenlerce yapılan tüm bildirimler, idari para cezaları ve teşvikler hakkında, işe iade mahkeme ve bildirimlerin süreçleri hakkında tüm merak edilenler.

Puantaj Hesaplama Uzaktan Canlı Online Eğitim Sistemi nedir?

Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezinde eğitimler tercihe göre Sınıf ortamında Yüz Yüze Örgün Eğitim veya Uzaktan Canlı Online Eğitim olarak iki şekilde yapılabilmektedir. Uzaktan Online Canlı Eğitim sistemi, sizlere evinizin konforunda eğitim imkanı sağlayan bir uygulamadır. Dünyanın neresinde olursanız olun istediğiniz tüm eğitimleri internet üzerinden eğitimciyle birlikte sınıf ortamındaki gibi birebir canlı ve uygulamalı olarak alabilirsiniz. Öğrenci Puantaj Hesaplama Uzaktan Canlı Online Eğitim dersinde Eğitmene anlık olarak sorular sorabilir ve isterse yaptığı çalışmaları paylaşabilir. Uzaktan Canlı Eğitim Sistemi günümüzde her yaştan ve her meslekten kişilerin faydalanabileceği bir eğitim sistemidir.

PUANTAJ HESAPLAMA EĞİTİM TAKVİMİ

Yukarda belirtilen eğitim saatlerimiz size uymuyorsa Eğitim Danışmanlarımızla görüşüp yerinizde veya kurumumuzda Puantaj Hesaplama için birebir Özel Eğitim alabilirsiniz.

PUANTAJ HESAPLAMA DERS İÇERİĞİ

4857 SAYILI İŞ KANUNU

 • Kanunun Amacı ve Tanımlar,
 • İş Sözleşmesi Türleri;
 • Belirli, Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri,
 • Tam Süreli, Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri,
 • Deneme Süreli İş Sözleşmeleri,
 • Çağrı Üzerine Çalışma,
 • Takım Sözleşmesi ile Oluşturulan İş Sözleşmeleri
 • Tanımları, Şartları Nelerdir?
 • Sözleşmenin Feshedilmesinde Süreler,
 • İş Sözleşmelerinde İşçinin ve İşverenin Haklı Nedenle Fesih Şartları,
 • Bildirim Süresi İçinde Yeni İş Arama İzni Süreleri,
 • İbraname Nedir; Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır,
 • Toplu İşçi Çıkarma Durumunda Yapılması Gerekenler, Yükümlülükler,
 • İşverenin Engelli, Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu, Şartları,
 • Ücretin Tanımı, Ödenme Zamanı, Ödeme Yeri,
 • Ücrette Haciz ve Nafaka Borcu Kesintileri,
 • Asgari Ücret Nedir, Nasıl Belirlenir,
 • Hangi Süreleri Aşınca Fazla Çalışma Sayılır,
 • Resmi Tatillerde ve Hafta Tatilinde Ücret,
 • Yıllık Ücretli İzine Hak Kazanma Şartları, İznin Kullanım Şartları ve Süreleri,
 • Haftalık Çalışma Süresi, Telafi Çalışması Nedir, Hangi Süreler Çalışma Süresinden Sayılır,
 • Günlük Çalışma Süresi İçinde Ara Dinlenmesi,
 • Çocukları Çalıştırma Yasağı, Çalıştırma Yaşı Ve Çalışabilecekleri İşler,
 • Kadın İşçilerin Doğum ve Süt İzni ile İlgili Süreler, Ücretli -Ücretsiz İzin Hakları,
 • İşçi Özlük Dosyalarında Bulunması Gereken Belgeler Nelerdir,
 • İşe Giriş-İşten Çıkış Bildirgeleri Örnek Uygulamalar, İşten Çıkış Nedenlerinin Bildirgede Önemi
 • Ücret Bordrosunda Bulunması Gereken Bilgiler,
 • Brüt ve Net Ücretin Hesaplanması; Ücret Bordrosu Örnek Uygulamaları,
 • Ay Sonu Ücret Tahakkuku Nasıl Yapılır,
 • İdari Para Cezalarının Uygulandığı Durumlar,

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

 • Kanunun Amacı ve Tanımlar,
 • 4/A, 4/B, 4/C Kapsamında Sigortalı Sayılma Şartları ve Özellikleri,
 • İşverenler Tarafından İşyerinin ve Sigortalılığın Kurumlara Bildirilme Süreleri,
 • İş Kazası Kavramının Açıklanması, Bildirilmesi,
 • Meslek Hastalığı Kavramının Açıklanması, Bildirilmesi,
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığı, Analık Halinde Sağlanan Haklar, Doğan Sorumluluklar,
 • Malul Sayılma Halleri, Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları,
 • Yaşlılık Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları,
 • Ölüm Sigortasından Sağlanan Haklar ve Yararlanma Şartları,
 • SGDP’ li Çalışanların Bildiriminde Dikkat Edilmesi Gerekenler,
 • Sigortalılıkta Borçlanmayı Sağlayan Süreler,
 • İsteğe Bağlı Sigortalılık Nedir, Şartları Nelerdir,
 • Genel Sağlık Sigortası Nedir, Kapsamı ve Tespit Yöntemi,
 • Sigortalılıkta Prime Tabi ve Tabi Olmayan Kazançlar
 • Prim Oranları,
 • Puantaj Hesaplama, Eksik Gün Bildirimi,
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Yükümlülüğü, Hazırlanması, Örnek Uygulamalar,
 • İşsizlik Sigortasından Yararlanma Şartları,
 • İdari Para Cezaları,

Puantaj Hesaplama Sertifikalar

SGK ve İş Kanunu Kursu Başarı Sertifikası

KURUM FOTOĞRAFLARI

 • SGK ve İş Kanunu Eğitimi
 • 4857 Sayılı İş Kanunu
 • 5510 sayılı Kanun
 • Tam ve kısmi süreli iş sözleşmesi

ÖĞRENCİ YORUM FORMU

a13

Telefon
Whatsapp