AUTODESK REVİT KURSU

Autodesk Revit Kursuna kimler katılabilir?

Autodesk Revit Kursu Plan boyutunda çalışırken yapının 3. boyutunun da tasarlanmasını ve tasarladığı yapının başka bir programa gerek kalmadan görselleştirilmesini isteyen mimar, iç mimar ve yapı ressamları içindir.

Autodesk Revit Kursu size ne kazandırır?

Revit Kursu Yaptığımız proje üzerinden istediğimiz kadar kesit alabilmemizi ve projenin istenen detayında metraj çıkartabilmemizi sağlar.

Autodesk Revit Kursu Uzaktan Canlı Online Eğitim Sistemi nedir?

Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezinde eğitimler tercihe göre Sınıf ortamında Yüz Yüze Örgün Eğitim veya Uzaktan Canlı Online Eğitim olarak iki şekilde yapılabilmektedir. Uzaktan Online Canlı Eğitim sistemi, sizlere evinizin konforunda eğitim imkanı sağlayan bir uygulamadır. Dünyanın neresinde olursanız olun istediğiniz tüm eğitimleri internet üzerinden eğitimciyle birlikte sınıf ortamındaki gibi birebir canlı ve uygulamalı olarak alabilirsiniz. Öğrenci Autodesk Revit Kursu Uzaktan Canlı Online Eğitim dersinde Eğitmene anlık olarak sorular sorabilir ve isterse yaptığı çalışmaları paylaşabilir. Uzaktan Canlı Eğitim Sistemi günümüzde her yaştan ve her meslekten kişilerin faydalanabileceği bir eğitim sistemidir.

AUTODESK REVİT KURSU EĞİTİM TAKVİMİ

Yukarda belirtilen eğitim saatlerimiz size uymuyorsa Eğitim Danışmanlarımızla görüşüp yerinizde veya kurumumuzda Autodesk Revit Kursu için birebir Özel Eğitim alabilirsiniz.

AUTODESK REVİT KURSU DERS İÇERİĞİ

AUTODESK REVİT KURSU - 1.DERS

 • Revit Programını Ve Arayüzünü Tanıma
 • Project Bölümüne Giriş ve Şablon Dosyalarla Çalışma
 • Grid - Aks
 • Level - Kot
 • Architectural Coloumn - Mimari Kolon
 • Family (Proje Alt Bileşenleri) Tiplerini  Kopyalayarak Yeni Family Tipleri Oluşturma
 • Family Tiplerini Duzenleme

AUTODESK REVİT KURSU - 2.DERS

 • Wall - Duvar Çizimine Giriş
 • Wall - Duvar Çizimi ve Temel Çizim; Düzenleme Komutları

AUTODESK REVİT KURSU - 3.DERS

 • Model Lines - 2 Boyutlu Çizgilerle Çalışma
 • Windows , Doors -  Kapı Ve Pencere Ekleme
 • Components -Proje Bileşenleri (Kütüphaneden Hazır olarak oluşturulmuş Obje Arşivi ile Çalışma)
AUTODESK REVİT KURSU - 4.DERS
 • Views - 2 ve 3 Boyutlu Görünümler ,Görünüm Stilleri ve Detayları , Plan Oluşturma ,Ölçeklendirme
 • Elevations - Cephe Görünüşleri
 • Section - Kesit alma
 • Section Box - 3 Boyutlu Kesit
 • Detail View - Detay Görünüşü
 • Exploded View - Patlatılmış Sunu Oluşturma
AUTODESK REVİT KURSU - 5.DERS
 • Revit Workflow - Autodesk Revit Programının Autocad , Rhinoceros v.b. Programlarla Çalışması ; Dosya alma , verme , kaydetme , linkleme , Çıktı Alma (dwg , pdf)
 • Uygulama - Örnek Mimari Proje'ye Başlangıç

AUTODESK REVİT KURSU - 6.DERS

 • Floor -  Zemin Oluşturma
 • Celling - Asma Tavan Oluşturma
 • Annotate - Ölçülendirme , Çizgi Kalıkları vs...
 • Uygulama  -  Mimari Proje' nin Öğrenilen Revit Komutları ile Oluşturulması

AUTODESK REVİT KURSU - 7.DERS

 • Wall Types - Duvar Tipiler Oluşturma ve Düzenleme ( Exterior - Dış Cephe , Interior - İç  Duvar , Foundation - Temel Duvar , Retaining - İstinat , Stacked - Bindirme  Walls )
 • Wall Sweep , Reveals - Duvar Tipleri üzerinde Söve ve Derzler Oluşturma
 • Wall  Profiles - Duvar Tasarımı
 • Split Surface - Cephe Tasarımı (Materyal ile)
 • Uygulama - Mimari Proje 

AUTODESK REVİT KURSU - 8.DERS

 • Materials - Materyal (Taş, Boya, Sıva ,Su ,Cam v.b.) Kullanma ve Oluşturma , Projedeki Family Tiplerinin Materyallerinin Duzenlemesi
 • Uygulama - Mimari Proje
AUTODESK REVİT KURSU - 9.DERS
 • Curtain Walls - Cephe Sistemleri (Alimunyum Dikmeli , Slikon Birleşim v.b. Cephe Uygulamaları)
 • Uygulama - Mimari Proje
AUTODESK REVİT KURSU - 10.DERS
 • Stair , Ramp , Rail - Merdiven , Rampa , Korkuluk Çizimi
 • Uygulama - Mimari Proje

AUTODESK REVİT KURSU - 11.DERS

 • Roof Types - Çatı ve çatıya ait  alt  öğelerin çizimi
 • Shaft Types - Boşlukların Oluşturulması
 • Uygulama - Mimari Proje

AUTODESK REVİT KURSU - 12.DERS

 • Revit Structure -Revit Statik Arayüzüne Giriş ve Strüktürel Elemanlar
 • Structural Plans
 • Structural Coloumn - Strüktürel Kolon Oluşturma ve Yerleştirme
 • Structural Beam - Kiriş Çizimi
 • Structural Foundations - Temel Tipleri
 • Uygulama - Mimari Proje

AUTODESK REVİT KURSU - 13.DERS

 • Toposurface - Arazi Modelleme
 • Building Pad - Tesfiye
 • Subregion , Split  - Yol ve Alan olusturma
 • RPC Componenets - Hazır Nesnleri Kullanarak  Temel Peysaj Duzenlemeleri
 • Uygulama - Mimari Proje
AUTODESK REVİT KURSU - 14.DERS
 • Mimari Detaylandırma 
 • Detay Çizimleri
 • Room , Area - Mahal Etiketleme
 • Legend - Lejand Oluşturma
 • Sheet - Pafta Oluşturma
 • Schedule and Quantities - Maliyet , Metraj Listelerinin Oluşturulması
 • Uygulama - Mimari Proje
AUTODESK REVİT KURSU - 15.DERS
 • Render - Görsel Sunum Ayarları , Kamera Yerleştirme
 • Walk Through - 3d Model içinde  Gezinme  Sunu Çıktısı
 • Uygulama - Mimari Proje

AUTODESK REVİT KURSU - 16.DERS

 • Family Bölümüne Giriş Ve İleri Seviye Revit Konularının Tanıtılması
 • Genel Konu Tekrarı , Öğrenci Bilgi Eksiklerinin Giderilmesi
 • Uygulama - Mimari Proje Eksikliklerinin Giderilmesi

AUTODESK REVİT KURSU - 17.DERS

 • Uygulama - Örnek Mimari Proje Tamamlama

Autodesk Revit Kursu Sertifikalar

Autodesk Onaylı Revit Kursu Sertifikası Revit Kursu Başarı Sertifikası

KURUM FOTOĞRAFLARI

 • Revit Kursları
 • Revit Kurs
 • Revit Eğitimi
 • Revit Eğitimleri
 • Revit Eğitim
 • Revit Dersi
 • Revit Dersleri
 • Revit Ders
 • Autodesk Revit Kursu
 • Autodesk Revit Kursları

ÖĞRENCİ YORUM FORMU

1b8

Telefon
Whatsapp