DÖNEM SONU İŞLEMLERİ DERSİ

Dönem Sonu İşlemleri Dersine kimler katılabilir?

Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri Eğitimi

Dönem Sonu İşlemleri Dersi size ne kazandırır?

Muhasebe Dönem Sonu İşlemleri Eğitimi

Dönem Sonu İşlemleri Dersi Uzaktan Canlı Online Eğitim Sistemi nedir?

Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezinde eğitimler tercihe göre Sınıf ortamında Yüz Yüze Örgün Eğitim veya Uzaktan Canlı Online Eğitim olarak iki şekilde yapılabilmektedir. Uzaktan Online Canlı Eğitim sistemi, sizlere evinizin konforunda eğitim imkanı sağlayan bir uygulamadır. Dünyanın neresinde olursanız olun istediğiniz tüm eğitimleri internet üzerinden eğitimciyle birlikte sınıf ortamındaki gibi birebir canlı ve uygulamalı olarak alabilirsiniz. Öğrenci Dönem Sonu İşlemleri Dersi Uzaktan Canlı Online Eğitim dersinde Eğitmene anlık olarak sorular sorabilir ve isterse yaptığı çalışmaları paylaşabilir. Uzaktan Canlı Eğitim Sistemi günümüzde her yaştan ve her meslekten kişilerin faydalanabileceği bir eğitim sistemidir.

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ DERSİ EĞİTİM TAKVİMİ

Yukarda belirtilen eğitim saatlerimiz size uymuyorsa Eğitim Danışmanlarımızla görüşüp yerinizde veya kurumumuzda Dönem Sonu İşlemleri Dersi için birebir Özel Eğitim alabilirsiniz.

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ DERSİ DERS İÇERİĞİ

 • Dönem sonunda dönen varlıkların değerlemesi; kasa, banka gibi dönen varlıklarda yabancı paralara uygulanacak kur farklarının muhasebeleştirilmesi, banka hesaplarında faiz ve vergi ödemeleri ile ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması, alacaklara reeskont uygulanması, stok değerlemeleri, gelecek dönemlere ait giderlerin  ve gelir tahakkuklarının dönemsellik ilkesine uygun muhasebeleştirilmesi, şüpheli alacaklara karşılık ayrılması, stok maliyetlerinin muhasebe kayıtlarının yapılması,
 • Dönem sonunda duran varlıkların değerlemesi; maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlıklara amortisman hesaplamaları ve amortismanların muhasebeleştirilmesi vb.
 • Pasifte yer alan kısa vadeli ve uzun vadeli yabancı kaynaklara ilişkin değerlemeler; ticari, mali borçlara reeskont uygulaması, gelecek dönemlere ait gelirlerin ve gider tahakkuklarının dönemsellik ilkesine uygun muhasebe kayıtlarına atılması işlemeleri nasıl yapılır?
 • Kdv hesaplarının kontrolü, tahakkukunun yapılması,
 • Özkaynaklar da kar dağıtımı nasıl yapılır; ilgili kar dağıtım hesaplamaları ve muhasebe kayıtlarının yapılması,
 • Dönem sonunda maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına yansıtılması,
 • Gelir tablosu hesaplarının ilgili dönem kar-zarar hesaplarına aktarılması; gelir tablosunun oluşturulması,
 • Bilanço hesaplarının elde edilmesi, bilançonun çıkarılması,
 • Kapanış kayıtlarının yapılması.

 

Dönem Sonu İşlemleri Dersi Sertifikalar

Dönem Sonu İşlemleri Eğitimi Başarı Sertifikası

KURUM FOTOĞRAFLARI

 • Dönem Sonu İşlemleri Eğitimleri
 • Dönem Sonu İşlemleri Kursu

ÖĞRENCİ YORUM FORMU

77b

Telefon
Whatsapp