AUTOCAD KURSLARI

Autocad Kursu

Autocad Kursuna kimler katılabilir?

Autocad Kursu; Makine, İnşaat, Mimar, Harita, Elektrik, Elektronik, Tekstil Mühendisleri ve Teknikerleri, İç Mimarlar, Mobilya Tasarımı, Peyzaj Mimarları, Mutfak ve Teknik çizim işi ile uğraşan herkes içindir.

Autocad Kursu size ne kazandırır?

Autocad Kursları'nı tamamlayan kursiyerlerimiz Autocad programını tüm detayları ile öğrenmiş olacaklardır. Bu sayede makine, inşaat, mimarlık, mobilya, ambalaj ve diğer sektörlerdeki tüm teknik çizimleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak hızlı ve doğru bir şekilde çizebilir düzeye geleceklerdir. Autocad Kursu sonunda E-devlet'te sorgulanabilen Autocad Sertifikası alabilirsiniz.

Autocad Kursu Uzaktan Canlı Online Eğitim Sistemi nedir?

Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezinde eğitimler tercihe göre Sınıf ortamında Yüz Yüze Örgün Eğitim veya Uzaktan Canlı Online Eğitim olarak iki şekilde yapılabilmektedir. Uzaktan Online Canlı Eğitim sistemi, sizlere evinizin konforunda eğitim imkanı sağlayan bir uygulamadır. Dünyanın neresinde olursanız olun istediğiniz tüm eğitimleri internet üzerinden eğitimciyle birlikte sınıf ortamındaki gibi birebir canlı ve uygulamalı olarak alabilirsiniz. Öğrenci Autocad Kursu Uzaktan Canlı Online Eğitim dersinde Eğitmene anlık olarak sorular sorabilir ve isterse yaptığı çalışmaları paylaşabilir. Uzaktan Canlı Eğitim Sistemi günümüzde her yaştan ve her meslekten kişilerin faydalanabileceği bir eğitim sistemidir.

AUTOCAD KURSU EĞİTİM TAKVİMİ

Autocad Kursu

Başlama Tarihi

05 Ağustos 2024

Gün ve Saatler

Hafta İçi Gündüz
Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe 12:00-15:00

Autocad Kursu

Başlama Tarihi

19 Ağustos 2024

Gün ve Saatler

Hafta İçi Akşam
Pazartesi-Çarşamba 18:30-21:30

Autocad Kursu

Başlama Tarihi

28 Eylül 2024

Gün ve Saatler

Hafta Sonu Gündüz
Cumartesi-Pazar 12:00-15:00

Yukarda belirtilen eğitim saatlerimiz size uymuyorsa Eğitim Danışmanlarımızla görüşüp Autocad Kursu için birebir Özel Ders alabilirsiniz.

AUTOCAD KURSU DERS İÇERİĞİ

Neden Bilgi Eğitim Autocad kursu ?

 • Autocad eğitimi alarak, alanında en az 5 yıl piyasa deneyimine sahip Mühendis, Mimar ve Teknik Öğretmenlerden oluşan kadromuz rehberliğinde Autocad programını tüm ayrıntıları ile öğrenebilirsiniz.
 • Autocad Kursu sonunda makine, inşaat, mimarlık, mobilya, elektrik, harita, ambalaj ve diğer sektörlerdeki tüm teknik çizimleri iki boyutlu ve üç boyutlu olarak hızlı ve doğru bir şekilde yapabilirsiniz.
 • AutoCAD Kursu'na kayıt olmadan, devam eden Autocad eğitimi'ne misafir olarak katılıp kalitemizi ve farkımızı görebilirsiniz.
 • AutoCAD Eğitimi esnasında en az birer adet plan, görünüş, kesit ve üç boyutlu katı model çizimi uygulamalı olarak derste yapılır.
 • Autocad Kursu'nda dersler 8-10 kişilik sınıflarda, her öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde, projeksiyon sunumu ile uygulamalı olarak yapılmaktadır.

AutoCAD Eğitimi İçeriği

Arayüz Tanıtımı ve Çizim Komutları

 • Autocad Programının yeni varsayılan arayüzü olan Drafting / Annotation'in tanıtımı, arkaplan renginin değiştirilmesi ve eski versiyonlardaki gibi çalışabilmek için klasik arayüzün oluşturulması, kaydedilmesi
 • Komutlaru aktif yapma yöntemkeri, Line ile ölçüsüz serbest Çizgi çizme
 • Farenin ortasındaki kaydırma tuşu ile çizimlere yakınlaşma, uzaklaşma, kaydırma ve çizimleri ekrana sığdırarak görüntüleme
 • Autocad'de Line ile ölçülü çizgi çizme yöntemleri (mutlak koordinant, Bağıl koordinat ve kutupsal koordinat sistemlerini kullanarak) ve çizilen nesnelerin seçilip, silinmesi
 • Diğer çizgi çizme komutları: Polyline (Çoklu Çizgi) komutu ve kalınlığı olan ağaç çizimi uygulaması,Ray (ışın), Xline (inşa çizgisi)
 • Çember, yay , Elips, Elips Arc gibi komutlarla dairesel çizim elemanları oluşturma
 • Autocad'deki diğer Çizim komutları: Mline (paralel çoklu çizgi) duvar planı oluşturma uygulaması, Polygon (çokgen), Rectangle(dikdörtgen) oluşturma
 • Nokta Ekleme komutları : Multiple point (çoklu nokta ekleme), Point Style ile yerleştirilecek noktanının tipini ve büyüklüğünü tanımlama, divide ve measure ile bir şekli eşit aralıklarla bölme, revision cloud, donut (halka)
 • Spline (eğri) oluşturma komutu, Autocad programına resim ekleme ve Resim üzerinden çizim yapma
 • Autocad Çizim modları ve ayarlarının yapılması (Grid, Snap, Ortho, Polar, Osnap, Dynamic Input, Object Snap Tracking, Quick Properties gibi)
 • Kurs içerisinde ilk uygulamalar ve Küçük çizim örneklerinin yapılması

AutoCAD Kursu Modify (Düzenleme) Komutları

 • Autocad Kursları Nesne seçme yöntemleri
 • Temel Düzenleme komutları : Erase (silme), Move (taşıma), Copy (kopyalama), Rotate (döndürme), Offset (Paralel Kopya alma)
 • Array komutu ile Rectangular (Dikdörtgensel) / Polar (açısal çoğaltma), Mirror (Aynalama)
 • Sık kullanılan Düzenleme Araçları: Trim (budama), Extend (uzatma), Stretch (esnetme), Break (Kırma), Lengthen (Nesnenin uzunluğunu değiştirme)
 • Diğer Düzenleme komutları: Fillet (köşe yuvarlatma), chamfer (pah kırma), align (hizalama ), Break at Point (Bir çizgiyi bir noktadan ikiye ayırma)
 • Yeni eklenen modify araçları: Join (Aynı doğrultudaki iki çizgiyi birleştirme), Boundry (Kapalı alanların kenarlarının tek nesne yapılması)
 • Ployline Edit (pedit) ile ayrı ayrı çizilmiş nesnelerin birleştirilmesi
 • Wipeout komutu kullanarak , çiziminizin gözükmesini istemediğiniz kısımların maskelenmesi
Autocad Görüntü ayarları ( Zoom, Pan komutları)
 • Zoom Realtime
 • Zoom Window
 • Zoom Dynamic
 • Zoom Center
 • Zoom Scale
 • Zoom Object
 • Zoom Scale
 • Zoom In
 • Zoom Out
 • Zoom All
 • Zoom Extents
 • Zoom Previous
 • Pan Realtime
 • Viewres ile eğrisel şekillere yakınlaşınca oluşan kırıklıkları giderme
 • Regen komutu ile ekranda kalan izlerin yok edilmesi

Autocad Dersi'nde Layer ( Katmanlar ) ve Hatch ( Taramalar ) Yazı Oluşturma

 • Katman oluşturma, katman özellikleri tanımlama ve aktif layer 'i değiştirme
 • Katman bazında çizimlerde Turn On / Off (açma/kapatma) , Freeze / Thaw ( dondurma / çözme), Lock / Unlock ( kilitli/kilitsiz duruma getirme, Plotable / Non -Plotable ile plotter den çıkmasını sağlama / engelleme
 • Make Current ile bir nesnenin Layer'ni aktif yapma, Match Layer ile bir nesnenin katmanını diğer bir nesne ile aynı yapma
 • Önceden çizilen bir nesnenin Layer ini sonradan değiştirme
 • Kesik kesik ya da nokta nokta çizgilerin arasındaki mesafeyi artırıp azaltma
 • Kullanılmayan katmanların silinmesi, katman bazında çizimlerin seçilmesi
 • Layer Previous ile katmanlarla ilgili işlemleri geri alma
 • Hatch komutu ile taranacak alanların belirlenmesi, tarama deseni seçimi, tarama çizgileri arasındaki mesafenin ve açının ayarlanması
 • Hatch ile kapalı alanların düz renkler ve geçişli renklerle boyanması
 • Yeni tarama desenlerinin autocad e eklenmesi
Yazı, Ölçülendirme ve Tablo Ekleme
 • Autocad Eğitimi'nde Single Line Text (Tek Satırlık Yazı) , Multiline Text ( Çok satırlı yazı ) ekleme
 • Multiline Text ile özel karakterlerin yazımızın içine eklenmesi ve word gibi başka programlardaki yazıları Autocad e alma
 • Text Style ile farklı yazı stilleri tanımlama
 • Çizim dosyamızdaki yazılarda Bul / Değiştir özelliğini kullanma
 • Mirttext komutu ile Yazıların simetriğini alırken düz ya da ters çıkmasını sağlama
 • Dimension komutları ile farklı ölçülendirme teknikleri ( Linear, Aligned, Radius, Daimeter, Baseline, Continue vb.)
 • Dimension Style ile Ölçülendirme ayarlarını değiştirme
 • Aktif ölçü stilini değiştirme ve Yapılan ölçülendirmelerin stili değiştirme
 • Table komutu ile tablo ekleme
 • Tablo ayarlarının yapılması ve tabloya yazı ekleme
AutoCAD Kursları'nda Blok Oluşturma ve Ekleme Farklı Dosyalar Arasında Nesnelerin Aktarılması
 • Create Block ile yapılan çizimlerin blok haline getirilmesi
 • Define Attributes ile bloklara nitelik tanımlama
 • Insert Blok ile blokların projemize eklenmesi
 • Design Center komutu ile Autocad programının kendi içindeki hazır blokların eklenmesi
 • Blokları dosya olarak kaydetme
 • Projemizde blok adına göre seçim yapmak ve blok sayısını öğrenmek
 • Bir blok şeklinin, bir nesnenin üzerinde eşit aralıklarla kopyalanması (Bir koltuk bloğunun, elips bir masa etrafına eşit aralıklarla yerleştirilmesi uygulaması vb. örnekler)
 • Kullanılmayan Blokların dosyadan silinmesi
 • AutoCAD eğitimi bittikten sonra kullanabileceğimiz, kendi nesne kütüphanesini oluşturma
Properties sekmesindeki Nesne Özellikleri ile ilgili Komutlar
 • Object Color ile oluşuturulacak nesnenin renginin belirlenmesi
 • Lineweight ile oluşturulacak nesnenin çizgi kalınlığının belirlenmesi
 • Linetype ile oluşturulacak nesnenin çizgi tipinin belirlenmesi
 • Match Object komutu ile bir nesnenin özelliklerini, aynen diğer bir nesneye aktarma
 • List komutu ile seçilen bir nesnenin geometrik özelliklerini listeletmek
 • Sağ Tuş - Properties ile seçilen nesnenin özelliklerini görüp-değiştirmek
Groups sekmesindeki Komutlarla Gruplarla ile ilgili işlemler
 • Group komutu ile seçilen nesneleri grup haline getirme
 • Ungroup komutu ile grupları bozma
 • Grup Selection On / Off ile nesnelerin grup olarak mı yoksa ayrı ayrı mı hareket edeceğini belirleme
Utilities sekmesindeki Ekstra Araçlar
 • Distance komutu ile iki nokta arası mesafeyi ölçme
 • Radius komutu ile seçilen nesnenin yarıçapını öğrenme
 • Angle komutu ile iki nesne arasındaki açıyı ölçme
 • Area komutu ile belirli bir bölgenin Alan ve Çevresini öğrenme
 • Bir kapalı alanı oluşturan şekilleri Boundy komutu ile tek bir nesneye dönüştürme
 • ID Point komutu ile bir noktanın koordinantını öğrenme
 • Point Style ile eklenecek noktanın stilini değiştirme
 • Quick Select ile nesnelerde belli özelliklere göre hızlı seçim yapma
 • Select All komutu ile projedeki tüm çizimin seçilmesi
 • Quick Calculator komutu ile bazı matematiksel ifadelerin hesaplatılması
Clipboard Sekmesindeki Komutlar
 • Cut-Paste ile Farklı çizim dosyaları arasında taşıma işlemleri
 • Copy-Paste ile Farklı çizim dosyaları arasında kopyalama işlemleri
Autocad Projeleri 'nin Çıktı Alınması ve Farklı Formatlarda Kaydedilmesi
 • Plot komutu ile autocad çizimlerimizin ölçeksiz-ölçekli olarak çıktı alınması
 • Autocad kursu 'nda yapılan çizimleri Pdf olarak kaydedilmesi
 • Projenin jpg ve png formatlarında resim olarak kaydedilmesi
 • AutoCAD eğitimlerinde nesnelere Hyperlink ( Link verme ) özelliğinin anlatımı
 • AutoCAD kursları'nda başka projlerimizde kullanmak üzere Dwt uzantılı şablon dosya oluşturma
 • Programda sorun olduğunda, kaydedilmeyen çizimlerin Otomatik kayıt dosyalarından kurtarılması
Autocad Kursu 'nda 3D Katı Modelleme Çizim Komutları
 • Arayüzün 3D Modelling olarak değiştirilmesi
 • Izometric Görüntülere Geçiş
 • Box, Cylinder, Cone, Sphere, Pyramid, Wedge, Torus komutları üç boyutlu katı nesneler oluşturma
 • Wireframe, Conceptual, Hidden gibi farklı görüntüleme modları arası geçiş
 • Extrude, Loft, Revolve, Sweep komutları ile iki boyutlu nesneleri üç boyutlu hale dönüştürme
 • PloySolid komutu ile sabit kalınlık ve yükseklikte duvar vb. modeller oluşturma
 • Press / Pull komutu ile iki boyutlu nesnelere üçüncü boyut kazandırma ve üç boyutlu nesneleri yüzeylerinden esnetip uzatma-kısaltma
AutoCAD Kursu'nda Üç Boyutlu Katı Nesneleri Düzenleme Komutları
 • Union, Subtract ve Intersect komutları
 • Extrude Faces, Taper Faces, Move Faces ve Color Faces ile yüzey bazında işlem yapma
 • 3D katı nesnelerde Rotate,Array ve Align komutlarının kullanımı
 • Üç boyutlu nesnelerde Chamfer, Fillet Komutu
 • Autocad'de Üç boyutlu olarak modellenen sahnelerin ışıklandırılması, malzeme atama ve render işlemleri
AutoCAD Proje Uygulamaları
 • AutoCAD eğitiminde uygulama sınavı yapılması
 • Mesleki Proje Çizimi
 • AutoCAD kursları esnasında Surface komutu ile yüzey oluşturma
 • AutoCAD dersi esnasında toplantı masası ve koltuk gibi mobilyaların planlarının çizilmesi
 • AutoCAD kursları üç boyutlu modelleme uygulamaları kapsamında Dolap, Masa, koltuk, vazo gibi mobilyaların çizilmesi
 • AutoCAD kursu 2D uygulama projeleri
 • Mimari Proje çalışması
 • Autocad Kursu Döner merdiven uygulaması
 • Makine parçası çizimi
 • Peyzaj proje uygulaması
 • AutoCAD Kursu Bina görünüş çizim örnekleri
 • Tefriş elemanları çizim uygulamaları
 • Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin çizimi ve bloklanması
 • AutoCAD kursları- 3D uygulama projeleri
 • Koltuk Modelleme çizimi
 • Masa ve Vazo modelleme uygulaması
 • Cıvata çizimi
 • Autocad Kursu 3 boyutlu iç mekan oda modellemesi
 • 3 boyutlu bina dış cephe modellemesi
 • 3 boyutlu çevre düzenleme projesi
 • Işık ve ışık sistemleri ile sahneyi aydınlatma
 • Kamera yerleştirme ve kamera ile sahnede dolaşma

Autocad Kursu Sertifikalar

E-Devlet Onaylı Autocad Sertifikası Autocad Başarı Sertifikası

KURUM FOTOĞRAFLARI

 • autocad eğitimi
 • autocad kursu fiyatları
 • autocad kursu istanbul
 • autocad kursları
 • autocad eğitim
 • istanbul autocad kursu
 • autocad kurs fiyatları
 • autocad kurs
 • mimari çizim kursları
 • otoket kursu
 • autocad kursu istanbul
 • otoket programı kursu
 • otoket kursları
 • teknik çizim kursu
 • autocad kursu şişli
 • autocad dersleri
 • autocad kursları mecidiyeköy
 • autocad ders

ÖĞRENCİ YORUM FORMU

Ad Soyad :
Email Adresi :
Telefon Numarası :
Yorumunuz :

2d5

AUTOCAD KURSU ÖĞRENCİ YORUMLARI

Autocad Eğitimi
Bilal Sarı

Bilal Sarı Autocad Eğitimi yorumu

Buraya gelmeden önce başka kurs veren yerlerle de konuştuk ve öyle geldik. Buranın daha başlamadan önce verdiği güven emin olma durumunu kursa başladıktan sonra hocamız sayesinde ne kadar doğru karar verdiğimi anladık. Bu yüzden Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi ve tüm çalışanların sıcak kanlılığına ve en önemlisi başarısına referans yapacak kadar beğendiğimizi söyleyebilirim.

Autocad Kursu İstanbul
Yusuf YILMAZ

Yusuf YILMAZ Autocad Kursu İstanbul yorumu

Merhaba ben Autocad kursunu canlı online olarak aldım. Başlarda online olmasından dolayı kaygılansam da hocamın da katkılarıyla çok verimli bir eğitim süreci geçirdim. Online olmasının bir dezavantajını görmedim çünkü canlı ders olduğundan takıldığım yerleri hocaya rahatlıkla sorup cevabını alabildim. Dersin anlatışına gelecek olursak oradan da memnun kaldım çünkü hocamız her derste enerjisi yüksek, güler yüzlü bir şekilde, komutları detaylı ve sabırla anlattı. Zaten takıldığım noktada platform üzerinden ekran paylaşarak, hocanın yardımıyla problemi çözebildim. Hocamız öğrencilere karşı ilgili ve alakalıydı. Bu sayede dersleri sıkılmayarak ve gerçekten öğrenerek geçirdim. Neredeyse hiçbir şey bilmeyerek başladığım bu kursu Autocad üzerinde ciddi bir bilgi ve birikim edinerek bitirdim. Emeği geçen hocamıza teşekkür ederim. Bu kursu online olarak almayı düşünenlere tavsiye ederim.

Autocad Kursları
Mehmet ÖZBAHAR

Mehmet ÖZBAHAR Autocad Kursları yorumu

Merhabalar ben KONYA Beyşehir'den Uzaktan Canlı Online Autocad kursunuza katıldım. Öncelikle bu kursu uzaktan almamıza büyük katkı sağlayan BİLGİ EĞİTİM MERKEZİ yöneticilerine ve öğretmen üyelerine hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Burada eğitimimi veren hocama ayrı bir parantez açmak istiyorum.. Bizlere dersi sevdirmesi, üzerine düşün görevi layıkıyla yerine getirmesi, gerek ise ders sunumu o kadar mükemmeldi ki inanın kursun bitmesini ben dahil hiçbir arkadaşımız istemezdi. Ders içerisinde bir bütün ve aile gibiydik. Hocamızın sayesinde Autocad'i öğrendim ve sertifikayı kazandım. Yeni iş hayatımda umarım ki çok faydasını göreceğim. Başta Hocam olmak üzere kurs yöneticilerini ve öğretmenlerini saygıyla selamlıyorum. Kursunuzu tercih eden ve yeni eğitim alacak arkadaşlara da gerek kursta ve gerekse iş hayatlarında başarılar diliyorum.

Autocad Eğitim
Bahar Sema ERYÜREK

Bahar Sema ERYÜREK Autocad Eğitim yorumu

Dünyamızın ve Ülkemizin geçmekte olduğu bu zor dönemde hayatlarımıza bir süre ara vermiş olsak da öncelikle Hocamıza ve bize online ders almamıza, çok değerli Hocamızla tanışmamıza olanak sağlayan Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi'ne göstermiş olduğu ilgi ve alakalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben daha önce başka eğitim kurumlarından iki defa yüz yüze Autocad dersi almıştım ama her seferinde komutlar, bilgiler birbirine karışıyordu bir türlü Projemi Autocad Programıyla çizemiyordum. Sürekli elle çizim yapmak zorunda kalıyordum ve ben de önyargı oluşmuştu. Daha sonra tesadüf eseri internet ortamında Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezinin uzaktan Autocad kursu olduğunu gördüm. Yorumları okudum. Osmaniye'den uzaktan canlı online eğitim ile son bir kez daha Autocad kursuna katılmaya karar verdim. Ama uzaktan çizim programı eğitim almak nasıl olacak acaba dersi anlayabilecek miyim, komutları ayn anda nasıl uygulayacaktım kafamda bir çok soru ve önyargı vardı. İlk ders başlayıp Hocamızla tanıştıktan sonra çok doğru bir karar verdiğimi anladım. Hocamızın ilgisi, alakası, bilgisi, güler yüzlülüğü, içtenliği, samimiyeti, kalbinin güzelliği, enerjisi, kültürü, donanımı, sorumluluk bilinci, mesleki bilgisi, öğrenciye yaklaşımı, bilgisini öğrenciye aktarımı ve motivasyonu olağanüstüydü. Her komutu en ince detayına, mesleki olarak nerede nasıl kullanacağımıza kadar anlatıyordu. Kurs sürecinde beklentilerimin üzerinde verimli bir eğitim aldım. Kendime güvenim geldi. Hocamız sayesinde artık Projelerimi kendi kendime hem 2 boyutlu hem de 3 boyutlu çizebiliyorum. İyi ki dersinize katılmışım. Çok şanslıyım. Emeğinize Yüreğinize Sağlık ...

Autocad Kurs
Burcu KÖSE

Burcu KÖSE Autocad Kurs yorumu

Kep atma töreninin olmaması dışında her şey çok keyifliydi. Özellikle hocamızdan ders aldığım için kendimi çok şanslı hissettiğimi de belirtmek isterim. Bu güne kadar gittiğim kurslar arasında en verim aldığım, kurs oldu. Herşey için teşekkür ederim..

Otoket Programı Kursu
Muhammed Raşit KÖMÜRCÜ

Muhammed Raşit KÖMÜRCÜ Otoket Programı Kursu yorumu

Hocam merhaba, Kursun başında kurs görevlilerinden biri bana Hocamız öğretmeden bırakmaz demişti, biz bunu yaşayarak öğrendik, gerçekten çok ilgilisiniz, ben göstereyim öğrenen öğrenir gibi bir mantığınız yok kesinlikle, internet üzerinden canlı derslerle ilgili de kafamda soru işaretleri vardı ama bence canlı dersler daha verimli geçti :) Çok teşekkür ediyorum, ben öğrendiğimi düşünüyorum, hakkınızı helal edin tekrar.

Autocad Dersleri
Binnur KARADAĞ

Binnur KARADAĞ Autocad Dersleri yorumu

Kuzenim sayesinde bu kursla tanıştım. Tabi gitmeden önce epey bir araştırdım. Oldukça memnun kaldım beklentilerimin çok üstündeydi. Çalışanlar ve eğitmenimiz oldukça güler yüzlü, donanımlı ve işini severek yapan insanlar. Kurs tavsiyesi isteyen çevreme direk burayı önereceğim.

Otoket Kursu
Fatma YALÇIN

Fatma YALÇIN Otoket Kursu yorumu

Bilgi teknolojileri eğitim merkezi, Autocad eğitimi bugün itibariye tamamlanacak olup, eğitim süresince değerli hocamıza hem dershane ortamı hem de online eğitim sırasında göstermiş olduğu öğretme çabası ve özverisi ile bizlere bu süreçte keyifli bir eğitim süreci yaratmış olup, kendisine gönülden teşekkür ediyorum. Kurum olarak, sizleri seçmiş olduğum içinde ayrıca kendimi şanslı hissediyorum. Tüm dershane ekibine sevgilerimle, şimdiden iyi bayramlar.

Autocad Kursu Fiyatları
Barış DEMİROK

Barış DEMİROK Autocad Kursu Fiyatları yorumu

Öncelikle şunu belirtmek isterim kurs benim için çok faydalı oldu. İyi ki bu kurumdan almışım Autocad kursunu. Kursun bu kadar faydalı geçmesinin en büyük etkeni ise hocamızın ilgi ve alakası ve bize bir şeyleri katma çabasıdır. Benim için büyük şanstır Autocad kursunu bu kadar deneyimli ve öğretmesini gerçekten çok iyi bilen bir eğitimciden almak. Her şey için teşekkürler.

Autocad Kursu
Barış YAMAN

Barış YAMAN Autocad Kursu yorumu

Kursun yerini (Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi) çok beğendim. Kolay ulaşılabilir merkezi bir yerde. Sınıf mevcudu çok iyi. Sınıf ortamı da (alanı, genişliği) çok iyi. Hocamız Autocad’te mükemmel bir bilgiye sahip, çok kibar işini iyi yapan bir insan. Çalışanlarla fazla birebir muhabbetim olmasa da onların da iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Çalışanların çok güler yüzlü insanlar olduğunu belirtmek isterim. Kurstan çok keyif aldım.

Autocad Kursu
Tugay BERK

Tugay BERK Autocad Kursu yorumu

Kursa başlarken sıfır bilgiyle gelmiştim ve kendi kendime yapabilir miyim diye sorular sorardım ta ki hocamla ilk ders işlediğimizde kafama dank etti bu hocayla ben yapamayacağım da kim yapacak diye ve öyle oldu. Müthiş verimli eğitim aldık ve beklentilerimin üzerinde bilgi beceri ve özgüven kazandım. Tek kelimeyle verdiğimiz paranın karşılığını fazlasıyla aldık.

Autocad Kursu
Başar KIRLANGIÇLAR

Başar KIRLANGIÇLAR Autocad Kursu yorumu

Mayıs ayında Bilgi Teknolojileri Eğitim kursunda almış olduğum Autocad kursu ile güzel bir deneyim ve bilgi sahibi oldum. Personelinizin ve tüm ekibin güler yüzlü olması eğitim kalitesini oldukça yüksek tuttuğunu düşünüyorum. Eğitmenimizin ilgi ve alakası için ayrıca çok teşekkür ediyorum.

Autocad Kursu
Yunus Emre EROL

Yunus Emre EROL Autocad Kursu yorumu

Eğitmenimiz ile gerçekten verimli 4 hafta ile temelini aldığım Autocad programını daha da ilerlettim ve referansımı zenginleştirdim. Kurs merkezi her zaman sorularımla ve gerekli konularda bana yardımcı oldu ve her şey bakımından oldukça memnun kaldım. Autocad öğrenimi için tavsiye edebileceğim oldukça verimli ve destek verici bir kurstu.

Autocad Kursu
Mehmet ÜLKÜ

Mehmet ÜLKÜ Autocad Kursu yorumu

Hocamızın verdiği eğitimle Autocad programında bilgi sahibi olmuş bulunuyorum. Hocamızın güzel anlatımı tekrar tekrar sormamıza rağmen güler yüzle tekrar etmesi bizler için çok faydalı oldu. Kurstaki herkesin güler yüzlü olmasından dolayı teşekkür ederim. Hocamızla gördüğümüz derslerin bizlere çok şey kattığını bilgilendiğimizi güvenle söyleyebilirim. Herşey için teşekkürler..

Autocad Kursu
İbrahi̇m GÖVLER

İbrahi̇m GÖVLER Autocad Kursu yorumu

Benim öncesinde herhangi bir kurs deneyimim olmamıştı. Autocad kursu ilk deneyimim oluyor, çok önyargılıydım kurslara karşı ama hocamız ve bilgi teknolojileri kursu sayesinde önyargım kalmadı. Sizin sayenizde istediğim herhangi bir kursa önyargım olmadan gidebileceğim bu benim için çok iyi bir şey. Autocad kursuna gelirsek kurs ne olursa olsun öğreten kişinin sevimli ve güler yüzle öğrencilere yaklaşarak ders işlemesi gerekir. Böyle olması hem öğrenci hem de öğretmen açısından iyi olabilir. Üniversiteden Autocad deneyimim vardı ama öğreten kişi sayesinde sevdiğim programdan nefret etmeye başlamıştım ta ki hocamla tanışana kadar. Birçok öğretmenim oldu ama Autocad hocam gibisini daha önce hiç görmedim. İçindeki tüm saflığı temizliği ve güzelliği yüzüne vurmuş bir insan benim için örnek öğretmen olarak gösterebileceğim sayılı insanlar arasındadır. Bu kursun bitiyor olması öğretmenim ile bağımızı koparmayacaktır. Bilgi teknolojileri ailesine ve eğitmenime çok teşekkür ederim Autocad konusunda kendimi geliştirmemde büyük etkensiniz. Autocad ve hayat tecrübesiyle bize elinden gelen bildiği her şeyi öğreten ve öğretmeye çalışan hocamıza ve buna vesile olan Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezine minnettarım.

Autocad Kursu
İlker KURT

İlker KURT Autocad Kursu yorumu

İnternetten araştırmam sonucu ulaştığım dersanenizin iyi bir tercih olduğunu gördüm. Eğitim sürecinde görüştüğüm dersane dışındaki arkadaşlar tarafından da eğitim olarak iyi bir tercih yaptığımın söylenmesi de bu düşüncelerimi pekiştirdi. Hocamızın eğitimi ve öğretim sistemi de benim için güzel, istediğim eğitimi ve beklentilerimi karşılamış oldu. İlgi ve alakanıza için çok çok teşekkürler. Çalışmalarınızda ve eğitim öğretim sisteminizde nice başarılar ve kazançlar dilerim..

Autocad Kursu
Durmuş Soner ÜNAL

Durmuş Soner ÜNAL Autocad Kursu yorumu

Kursunuzu internetten bulduk ve çok memnun kaldık. Tüm eş ve dostumuza rahatlıkla tavsiye edeceğim bir yer ve ayrıca bahsetmeden geçemeyeceğim şey hocamızdır. İşini seven ve her detayına kadar öğretmek isteyen telefonda bile bizlerin sorularını sıkılmadan cevaplayan ilgilenen bir öğretici. Bizlerin şanslı olduğu kesin ama bence en büyük şans işletme sahibinin. Her şey için teşekkür ederim. Artık kendi işimi Autocad de yapabiliyorum. Emeği geçen hocama sonsuz teşekkürler..

Autocad Kursu
Ali̇han İNCİ

Ali̇han İNCİ Autocad Kursu yorumu

Bilgi Teknolojileri kursunda aldığım eğitimin güncel hayatıma hem de okul hayatımda büyük katkısı oldu. Özellikle sınıf mevcudunun azlığı hocanın bize karşı ilgi ve alakası ve kurs çalışanlarının güler yüzü kursu sevmem ve ders performansı açısından büyük katkı sağladı. Tüm kurs çalışanlarına ve hocama teşekkürlerimi sunuyorum.

Autocad Kursu
Serap ARSLAN

Serap ARSLAN Autocad Kursu yorumu

Kurumunuzun değerli hocasından almış olduğum 3dmax eğitiminden son derece memnun kaldım. Hocamızın gerek eğitim bilgi gerekse bize karşı göstermiş olduğu ilgi ve alaka tek kelime ile mükemmeldi. Kurumunuzdan daha önce almış olduğum Autocad kursunu referans alarak Max için tekrar gelmeye karar verdim ve oldukça da memnun ayrılıyorum. Tekrar başka bir ders almaya ihtiyaç hissedersem kesinlikle tercihim hocamız olacaktır. Ayrıca diğer çalışan personelinizin ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederim.

Autocad Kursu
Rabi̇a ALTUNTAŞ

Rabi̇a ALTUNTAŞ Autocad Kursu yorumu

Bilgi eğitimden, çalışanlarından, kurs öğretmenimizden hepsinden çok memnun kaldım. İlk başlarda öğrenme konusunda biraz tedirgindim. Ama zamanla bu kaygılarım da gitti. Autocad programını öğrenebilmemiz için kurs hocamız elinden geleni yaptı sağolsun. Gelemediğimiz günler için bile özel ders verdi. Sorumluluk sahibi hocama ve bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Bu kursun bana çok yararı oldu herkese tavsiye ediyorum. Sevgilerle..

Autocad Kursu
Mehmet İLHAN

Mehmet İLHAN Autocad Kursu yorumu

Tesadüf eseri internet ortamında Bilgi Teknolojileri Eğitim Kurumuna rast geldiğimde başta biraz tedirginlik yaşadım faydasını göremem diye. Fakat kurs kaydımı yaptırdıktan sonra kısa bir zaman diliminde beklemediğim bir hızla autocad programını kavramaya başladım. Halbuki başlamadan önce Autocad kursuna o kadar önyargılıydım ki. Başladıktan kısa bir süre içinde hocamızın yakından ilgilenmesi çabucak öğrenmemize neden oldu. Autocad kursu sonunda gerçekten faydasını gördüm. Ayrıca eğitmenime de çok çok teşekkür ediyorum

Autocad Kursu
Edanur KURNAZ

Edanur KURNAZ Autocad Kursu yorumu

Kurstan çok memnunum yapamadığım ne varsa öğretmenimiz sayesinde öğrendim çok iyi bir eğitmen ona çok minnettarım Saadet ablayı da çok seviyorum buradaki herkes birbirinden iyi kısacası çok memnunum..

Autocad Kursu
Süleyman GÜNEY

Süleyman GÜNEY Autocad Kursu yorumu

Benim Autocad programına olan ilgim yaptığım meslekten ötürü gelişti. Daha önce sürekli böyle bir kursa gitmem gerektiğini düşünüyordum. Bilgi Eğitim Bilgi Teknolojileri kursuyla tanışmam kuzenimin daha önce burada kurs görmüş olup ve çok memnun kalması beni cezbetti. Kendisi hocamızın sınıfında ders görmüştü ve hocamızdan bahsetti konuştuk ettik neyse.. ve karar vermiştim Autocad kursuna başlayacaktım ve bu kesinlikle Bilgi Eğitim ve kurs hocamın sınıfı olacaktı. Daha sonra geldim burada çok iyi güleryüzlü insanların olduğunu gördüm. Kayıt olduktan sonra ilk derse başlayacaktım ve heyecanda vardı. İlk defa böyle bir kurs öğrenebilecek miyim tereddüdü varken. Derse başladık her şey çok iyiydi. Hocamızın bu kadar enerjili bu kadar anlaşılabilir şekilde anlatımı olsun ilgilenmesi olsun tahmin etmemiştim. Dersi o kadar çok sevdim ki Sevgililer gününde bile kursa gitmeyi tercih ettim siz düşünün. Uzun lafın kısası kursumdan ve burdaki hocam ve arkadaşlarımdan çok memnun kaldım

Autocad Kursu
Doğan SAVAŞ

Doğan SAVAŞ Autocad Kursu yorumu

2015-2016 yaz döneminde Bilgi Teknolojileri eğitim Merkezinden Autocad dersi aldım. Kursa başlarken hiçbir bilgiye sahip değildim. Hocamızın anlatımıyla şuan kendi projelerimi çizebiliyor, 3D modelleme yapabiliyorum. Ayrıca çalışanların güleryüzü ve samimi davranışları insanın kendi evindeymiş gibi hissetmesini sağlıyor. Aklında Autocad öğrenme düşüncesi olan herkes hiç düşünmeden buraya gelip kayıt yaptırmalı..

Autocad Kursu
Aleyna Beste BEŞEVLİ

Aleyna Beste BEŞEVLİ Autocad Kursu yorumu

Almış olduğumuz autocad kursunda, programın komutlarını ayrıntılı ve tek tek inceleyerek programı güzel bir biçimde öğrenerek bitirdik.Ayrıca ders saatlerinin ayarlanması ve süreside bu öğrenme sürecinde bizlere rahatlık verdi,sıkılmadan günleri devirdik.Ve de hocamın ilgili ve eğlenceli ders anlatımlarıyla kursun nasıl geçtiğini hiç anlamadım.Son olarakta çalışanların güleryüz ve samimiyetinide çok beğendim..

Autocad Kursu
Caner Cemal İZLİER

Caner Cemal İZLİER Autocad Kursu yorumu

2016-2017 Autocad programına başladım. Öncelikle kurs için çok araştırma yaptım. Araştırmalar sonucunda Bilgi Eğitim Autocad Kursuna kayıt oldum. Tavsiyelerin ve önerilerin çok yerinde olduğunu dersler sırasında fark ettim. Almış olduğum kurstan öncelikle hocama teşekkür ederim. An itibariye kursu almış bir öğrenci olarak etrafımdaki yakın arkadaşlarıma önerim olacaktır. Not: Hocamızın vermiş olduğu çizimleri çizin ilerledikçe farkı anlayacaksınız.

Autocad Kursu
Nazım CANSEVER

Nazım CANSEVER Autocad Kursu yorumu

Autocad eğitiminde yaklaşık 1990 yılından beri aktif olarak işin içindeyim. Bu kurs döneminde 40 günlük süre içinde Autocad hocamın bilgileri ile birkaç basamak daha yukarı çıktım. Demek ki öğrenmenin sonu ve de yaşı yokmuş. Kendisine ve kurumuna şahsım adına saygılarımı arz ederim.

AUTOCAD KURSU ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

 • Autocad Kursu - Autocad Programı ile 3D Tasarim
 • Autocad Kursu - Autocad Kursu Elektrik Projesi Pano Çizimi
 • Autocad Kursu - Autocad ile Elektrik Projesi Çizimi
 • Autocad Kursu - Autocad ile Çatı Aşık Plan Çizimi
 • Autocad Kursu - Autocad Programı ile Tekli Koltuk Çizimi
 • Autocad Kursu - Autocad Bina Sol Görünüş Projesi
 • Autocad Kursu - Autocad Projesi
 • Autocad Kursu - Autocad 3 Boyut Çalışması
Telefon
Whatsapp