"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Teknolojileri Ders Notları

PHP PROGRAMLAMA KURSU DERS NOTLARI

PHP Ckeditör Resim Uploadlı Kullanımı ve Örnek Dosyalar

Formda Textarea Karakter Sayısını Sınırlama

Php Örnek htaccess dosyası SSL Yönlendirmesi 404 Yönlendirmesi

PHP SMTP Email Gönderme Kodları ve Örnek Dosyalar
Yeni TL Simgesinin Font olarak siteye eklenmesi ve Kullanımı

Link içerisinde Javascript ile Silme Onayı

TL Simgesinin Asci kod karşılığı

Php ile Tek Tırnak ve Çift Tırnak Düzeltme Fonksiyonu

Php nedir
Php Kurs içeriği

Statik ve Dinamik Sitelerin çalışma mantığı

Bilgisayarımızda PHPnin çalışabilmesi için

Php Long Tag ve Short Tag kullanımı

Php Echo ve Print Kullanımı
Php Değişken Tipleri

Php Açıklama Satırı tanımlama yöntemleri

Php çift tırnak sorunu ve çözümü

Php değişken birleştirme

Php sabit değerler ve kullanımı
Php Dizi Değişkenler

Php link ile değişken gönderme ve çekme

Php ile Formdan veri çekme

Php aritmetiksel işlemciler

Php Bileşik Atama ve Artırma Azaltma Operatörleri
Php iç ve dış denetleme operatörleri

if denetlemesi ve kullanımı

switch case denetlemesi ve kullanımı

Php for döngüsü ve kullanımı

Php while döngüsü ve kullanımı
Php foreach döngüsü ve kullanımı

Php isset fonksiyonu ve kullanımı

Php empty fonksiyonu ve kullanımı

Php unset fonksiyonu ve kullanımı

Php header location yönlendirmesi
Php header refresh yönlendirmesi

Php include ile harici dosya çağırma

Php kullanıcı tanımlı fonksiyonlar

Php yuvarlama fonksiyonları

Php number format fonksiyonu ve kullanımı
Php rand fonksiyonu ve kullanımı

Php date fonksiyonu ve kullanımı

PHP Tarih Çevirme ve Üzerine Gün Ay Yıl veya Saat Eklemek

Php strlen fonksiyonu ve kullanımı

Php substr fonksiyonu ve kullanımı
Php strpos fonksiyonu ve kullanımı

Php strstr fonksiyonu ve kullanımı

Php Substr_count fonksiyonu ve kullanımı

Php Strtolower fonksiyonu ve kullanımı

Php Strtoupper fonksiyonu ve kullanımı
Php ucwords fonksiyonu ve kullanımı

Php ucfirst fonksiyonu ve kullanımı

Php Str_replace fonksiyonu ve kullanımı

Php Str_repeat fonksiyonu ve kullanımı

Php explode fonksiyonu ve kullanımı
Php implode fonksiyonu ve kullanımı

Php stripslashes fonksiyonu ve kullanımı

Php addslashes fonksiyonu ve kullanımı

Php strip_tags fonksiyonu ve kullanımı

Php trim fonksiyonu ve kullanımı
Php htmlentities fonksiyonu ve kullanımı

Php Break ve Continue Kullanımı

Php Rand fonksiyonu ve kullanımı

Php dosya Upload işlemi

Php session oturum yönetimi
Mysql veritabanı işlemleri

Mysql Connect Komutu

Mysql Select Db Fonksiyonu

Mysql insert fonksiyonu

Mysql select fonksiyonu
Mysql update fonksiyonu

Mysql delete Fonksiyonu

Php htaccess ile Seo uyumlu link oluşturma

Mysql Örnek SQL Sorguları

Alter Table ile Mysql id değerini belli bir sayıdan başlatmak
Mysql Join ile iki Farklı Tabloyu birleştirmek

Mysql like ile Site İçerisinde arama yapmak

Php PDO ile Veritabanı Bağlantısı Yapmak

PDO ile Veritabanındaki kayıtları Toplu Listelemek - PDO Select İşlemi Çoklu

PDO ile Veritabanındaki Tek bir kaydı listele PDO Select İşlem Tekli
PHP PDO ile Veritabanına Kayıt Eklemek - PDO ile insert İşlemi

PHP PDO ile Kayıt Güncellemek - PDO ile Update İşlemi

PHP PDO ile Kayıt Silmek - PDO ile Delete İşlemi

PHP PDO ile Kayıt Sayısını Bulmak - PDO ile rowCount İşlemi

Php Mysql Join ile iki Farklı Tabloyu birleştirerek Veri Çekmek
PHP PDO ile Sınırsız Alt Kategori Oluşturma

Php ile Excel verilerini PDO Kullanarak Mysql Veritabanına Kayıt Etme