"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Teknolojileri Ders Notları

PHP PROGRAMLAMA KURSU DERS NOTLARI

PHP Ckeditör Resim Uploadlı Kullanımı ve Örnek Dosyalar

Formda Textarea Karakter Sayısını Sınırlama

PHP SMTP Email Gönderme Kodları ve Örnek Dosyalar

Yeni TL Simgesinin Font olarak siteye eklenmesi ve Kullanımı
Link içerisinde Javascript ile Silme Onayı

TL Simgesinin Asci kod karşılığı

Php nedir

Php Kurs içeriği

Statik ve Dinamik Sitelerin çalışma mantığı
Bilgisayarımızda PHPnin çalışabilmesi için

Php Long Tag ve Short Tag kullanımı

Php Echo ve Print Kullanımı

Php Değişken Tipleri

Php Açıklama Satırı tanımlama yöntemleri
Php çift tırnak sorunu ve çözümü

Php değişken birleştirme

Php sabit değerler ve kullanımı

Php Dizi Değişkenler

Php link ile değişken gönderme ve çekme
Php ile Formdan veri çekme

Php aritmetiksel işlemciler

Php Bileşik Atama ve Artırma Azaltma Operatörleri

Php iç ve dış denetleme operatörleri

if denetlemesi ve kullanımı
switch case denetlemesi ve kullanımı

Php for döngüsü ve kullanımı

Php while döngüsü ve kullanımı

Php foreach döngüsü ve kullanımı

Php isset fonksiyonu ve kullanımı
Php empty fonksiyonu ve kullanımı

Php unset fonksiyonu ve kullanımı

Php header location yönlendirmesi

Php header refresh yönlendirmesi

Php include ile harici dosya çağırma
Php kullanıcı tanımlı fonksiyonlar

Php yuvarlama fonksiyonları

Php number format fonksiyonu ve kullanımı

Php rand fonksiyonu ve kullanımı

Php date fonksiyonu ve kullanımı
PHP Tarih Çevirme ve Üzerine Gün Ay Yıl veya Saat Eklemek

Php strlen fonksiyonu ve kullanımı

Php substr fonksiyonu ve kullanımı

Php strpos fonksiyonu ve kullanımı

Php strstr fonksiyonu ve kullanımı
Php Substr_count fonksiyonu ve kullanımı

Php Strtolower fonksiyonu ve kullanımı

Php Strtoupper fonksiyonu ve kullanımı

Php ucwords fonksiyonu ve kullanımı

Php ucfirst fonksiyonu ve kullanımı
Php Str_replace fonksiyonu ve kullanımı

Php Str_repeat fonksiyonu ve kullanımı

Php explode fonksiyonu ve kullanımı

Php implode fonksiyonu ve kullanımı

Php stripslashes fonksiyonu ve kullanımı
Php addslashes fonksiyonu ve kullanımı

Php strip_tags fonksiyonu ve kullanımı

Php trim fonksiyonu ve kullanımı

Php htmlentities fonksiyonu ve kullanımı

Php Break ve Continue Kullanımı
Php Rand fonksiyonu ve kullanımı

Php dosya Upload işlemi

Php session oturum yönetimi

Mysql veritabanı işlemleri

Mysql Connect Komutu
Mysql Select Db Fonksiyonu

Mysql insert fonksiyonu

Mysql select fonksiyonu

Mysql update fonksiyonu

Mysql delete Fonksiyonu
Php htaccess ile Seo uyumlu link oluşturma

Mysql Örnek SQL Sorguları

Alter Table ile Mysql id değerini belli bir sayıdan başlatmak

Mysql Join ile iki Farklı Tabloyu birleştirmek

Mysql like ile Site İçerisinde arama yapmak
Php PDO ile Veritabanı Bağlantısı Yapmak

PDO ile Veritabanındaki kayıtları Toplu Listelemek - PDO Select İşlemi Çoklu

PDO ile Veritabanındaki Tek bir kaydı listele PDO Select İşlem Tekli

PHP PDO ile Veritabanına Kayıt Eklemek - PDO ile insert İşlemi

PHP PDO ile Kayıt Güncellemek - PDO ile Update İşlemi
PHP PDO ile Kayıt Silmek - PDO ile Delete İşlemi

PHP PDO ile Kayıt Sayısını Bulmak - PDO ile rowCount İşlemi

Php Mysql Join ile iki Farklı Tabloyu birleştirerek Veri Çekmek

PHP PDO ile Sınırsız Alt Kategori Oluşturma

Php ile Excel verilerini PDO Kullanarak Mysql Veritabanına Kayıt Etme