PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP İLK HARFİ BÜYÜK YAPMA TÜRKÇE KARAKTER SORUNU ÇÖZÜLDÜ

<?php
 
function ilk_harfler_buyuk ($degisken) {
 
$degisken_parcala = explode(" ",$degisken);
$sonuc = "";
foreach ($degisken_parcala as $yaz) {
$yaz_ilk = mb_substr($yaz,0,1,"utf8");
$yaz_ilk_duzelt = str_replace("i","İ",$yaz_ilk);
$yaz_ilk_buyuk = mb_strtoupper($yaz_ilk_duzelt,"utf8"); 
$yaz_uzunluk = mb_strlen($yaz,"utf8");
$yaz_geri = mb_substr($yaz,1,$yaz_uzunluk - 1,"utf8");
$yaz_geri_duzelt = str_replace("I","ı",$yaz_geri);
$yaz_geri_kucuk = mb_strtolower($yaz_geri_duzelt, "utf8");
$isim_duzgun = $yaz_ilk_buyuk.$yaz_geri_kucuk;
$sonuc = $sonuc." ".$isim_duzgun; 
}
 
return $sonuc;
 
 
$degisken = "türk öğün çalış güven TÜRK ÖĞÜN ÇALIŞ GÜVEN";
 
 
echo ilk_harfler_buyuk($degisken);
 
// Ekran Çıktısı : Türk Öğün Çalış Güven Türk Öğün Çalış Güven
 
?>
Telefon
Whatsapp