PHP PROGRAMLAMA KURSU : PHP İLE EXCEL VERİLERİNİ PDO KULLANARAK MYSQL VERİTABANINA KAYIT ETME

Excel Dosya İçeriği

 

Mysql Veritabanı İçeriği

 

Php Kodları

 

// 1-) Veritabanı bağlantısı

try {

$vt  = new PDO ("mysql:host=localhost;dbname=excelkayit;charset=utf-8","root","");

} catch (PDOException $hata){

echo "HATA : Bağlanamadı";

}

 

// 2-) Excel dosyasına bağlanma.

 

$dosya = new COM ( "Excel.Application", NULL ) or die("Hata Oluştu");

 

$veri=$dosya->Workbooks->Open("C:wampwwwexcel-importdata.xlsx");   

$sayfa=$veri->Worksheets(1);  

 

 

// 3-) Exceldeki verileri satır satır okuyup Veritabanına ekleme

 

// Not : data.xlsx dosyası içinde Ad Soyad ve Yaş Sütünları var. Toplamda da 4 kayıt var.  

for ($x=1;$x<=4;$x++) {

 

$satir=$sayfa->Cells($x,1);

$ad_soyad = $satir-> value; 

 

$satir=$sayfa->Cells($x,2);

$yas = $satir-> value; 

 

 

$ekle = $vt -> prepare ("insert into uyeler set ad_soyad=:ad_soyad, yas=:yas");

$ekle -> execute ( array (

"ad_soyad" => $ad_soyad,

"yas" => $yas

) );

 

$hata = $ekle -> errorinfo();

 

if ( $hata[2]=="" ) {

echo "$x. kayıt eklendi
";

} else {

echo "HATA :$x. kayıt eklenemedi ".$hata[2];

}

 

 

}

 

$dosya->Quit();

unset($vt);   

 

?>

 

 

Telefon
Whatsapp