GENEL MUHASEBE KURSU : 300 BANKA KREDİLERİ HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

300. BANKA KREDİLERİ

Bu hesap, banka ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan kı­sa vadeli kredilere ilişkin tutarları içeren hesap kalemidir.

İşleyişi :

Alman kısa vadeli krediler bu hesaba alacak, ödenmeleri ha­linde borç kaydedilir.

Örnek

1: İşletmemiz Bankadan 10.000,00 TL Tutarında Kredi çekmiştir.

2: Kredinin ilk taksiti olan 1.000,00 TL anapara ve 250,00 TL Faiz Ödemesi Yapmış.

Cevap: 1

102 Bankalar 10.000,00 (B)

300 Banka Kredileri 10.000,00 (A)

Cevap: 2

780 Finansman Giderleri 250,00 (B)

300 Banka Kredileri 1.000,00 (B)

102 Bankalar 1.250,00 (A)

Telefon
Whatsapp