GENEL MUHASEBE KURSU : 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

299. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

Bu gruptaki amortismana tabi varlıklar için ayrılan amortis­manların izlendiği hesaptır.

Telefon
Whatsapp