GENEL MUHASEBE KURSU : 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR HESABININ TANIMI İŞLEYİŞİ VE ÖRNEK ÇÖZÜMLERİ

293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR

Tedbirli satın alma ve imal etme politikası gereği ve stok dö­nüş hızı düşüklüğü nedeniyle işletmede bulunan ve işletme­nin bir yıllık dönem içinde kullanabileceğinden daha fazla olan stok kalemlerinin izlendiği hesaptır.

İşleyişi :

Gelecek yıllar ihtiyacı stoklar bu hesaba gruplar olarak borç ve kullanım dönemi bir yılın altına düştüğünde ilgili stok he­saplarına devredilerek bu hesaba alacak kaydedilir.

Telefon
Whatsapp