"Geleceğe atılan doğru bir adım..."
Bilgi Teknolojileri Ders Notları

GENEL MUHASEBE KURSU DERS NOTLARI

Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları

Muhasebenin Temel Kavramları

Muhasebe Bilgileri ile İlgilenen Taraflar

Faturanın Tanımı ve Fatura Temel Bilgileri
e-Fatura Nedir

İrsaliye Fatura Nedir ve Nasıl Düzenlenir

Sevk İrsaliyesi Nedir ve Nasıl Düzenlenir

Serbest Meslek Makbuzunun Tanımı Şekli ve Düzenlenmesi

Gider Pusulası Nedir ve Nasıl Düzenlenir
Ticari İşletmenin Tanımı ve Esnaf İşletmesi Ayrımı

Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler ve Tanımı

100 Kasa Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

101 Alınan Çekler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

102 Bankalar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) İşleyişi ve Örnek Çözümleri

108. Diğer Hazır Değerler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

110 Hisse Senetleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

120 Alıcılar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

121 Alacak Senetleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
135 Personelden Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
153 Ticari Mallar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

157 Diğer Stoklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

159 Verilen Sipariş Avansları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
181 Gelir Tahakkukları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

190 Devreden KDV Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

191 İndirilecek KDV Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

192 Diğer KDV Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
195 İş Avansları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

196 Personel Avansları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
2. Duran Varlıklar

22. Ticari Alacaklar

220 Alıcılar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

221 Alacak Senetleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

222 Alacak Senetleri Reeskontu (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

23. Diğer Alacaklar

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
232 İştiraklerden Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

233 Bağlı Ortaklardan Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

235 Personelden Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

24. Maddi Duran Varlıklar

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

242 İştirakler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) Hesabının İşleyişi ve Örnek Çözümleri

247 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
248 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

249 Diğer Maddi Duran Varlıklar Karşılığı(-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

25. Maddi Duran Varlıklar

250 Arazi ve Arsalar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
252 Binalar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

254 Taşıtlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

255 Demirbaşlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
257 Birikmiş Amortismanlar (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

259 Verilen Avanslar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

260 Haklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
261 Şerefiye Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

264 Özel Maliyetler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
268 Birikmiş Amortismanlar (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

269 Verilen Avanslar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

271 Arama Giderleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
28. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

281 Gelir Tahakkukları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

29 Diğer Duran Varlıklar

291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
292 Diğer KDV Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

299 Birikmiş Amortismanlar(-)Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

30 Mali Borçlar

300 Banka Kredileri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri