GENEL MUHASEBE KURSU DERS NOTLARI

Genel Muhasebe Kursu

Muhasebenin Tanımı ve Fonksiyonları

Genel Muhasebe Kursu

Muhasebenin Temel Kavramları

Genel Muhasebe Kursu

Muhasebe Bilgileri ile İlgilenen Taraflar

Genel Muhasebe Kursu

Faturanın Tanımı ve Fatura Temel Bilgileri

Genel Muhasebe Kursu

e-Fatura Nedir

Genel Muhasebe Kursu

İrsaliye Fatura Nedir ve Nasıl Düzenlenir

Genel Muhasebe Kursu

Sevk İrsaliyesi Nedir ve Nasıl Düzenlenir

Genel Muhasebe Kursu

Serbest Meslek Makbuzunun Tanımı Şekli ve Düzenlenmesi

Genel Muhasebe Kursu

Gider Pusulası Nedir ve Nasıl Düzenlenir

Genel Muhasebe Kursu

Ticari İşletmenin Tanımı ve Esnaf İşletmesi Ayrımı

Genel Muhasebe Kursu

Birinci Sınıf Tacirin Tutması Gereken Defterler ve Tanımı

Genel Muhasebe Kursu

100 Kasa Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

101 Alınan Çekler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

102 Bankalar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

108. Diğer Hazır Değerler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

110 Hisse Senetleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

120 Alıcılar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

121 Alacak Senetleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

133 Bağlı Ortaklardan Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

135 Personelden Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

137 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu(-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı(-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

153 Ticari Mallar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

157 Diğer Stoklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

159 Verilen Sipariş Avansları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

181 Gelir Tahakkukları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

190 Devreden KDV Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

191 İndirilecek KDV Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

192 Diğer KDV Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

195 İş Avansları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

196 Personel Avansları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

197 Sayım ve Tesellüm Noksanları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

2. Duran Varlıklar

Genel Muhasebe Kursu

22. Ticari Alacaklar

Genel Muhasebe Kursu

220 Alıcılar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

221 Alacak Senetleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

222 Alacak Senetleri Reeskontu (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

224 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

229 Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

23. Diğer Alacaklar

Genel Muhasebe Kursu

231 Ortaklardan Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

232 İştiraklerden Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

233 Bağlı Ortaklardan Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

235 Personelden Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

236 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

237 Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

239 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

24. Maddi Duran Varlıklar

Genel Muhasebe Kursu

240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

242 İştirakler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

243 İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

244 İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

245 Bağlı Ortaklıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

246 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) Hesabının İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

247 Bağlı Ortaklıklara Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

248 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

249 Diğer Maddi Duran Varlıklar Karşılığı(-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

25. Maddi Duran Varlıklar

Genel Muhasebe Kursu

250 Arazi ve Arsalar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

252 Binalar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

254 Taşıtlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

255 Demirbaşlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

257 Birikmiş Amortismanlar (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

259 Verilen Avanslar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

26. Maddi Olmayan Duran Varlıklar

Genel Muhasebe Kursu

260 Haklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

261 Şerefiye Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

264 Özel Maliyetler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

268 Birikmiş Amortismanlar (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

269 Verilen Avanslar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

27. Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar

Genel Muhasebe Kursu

271 Arama Giderleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

28. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları

Genel Muhasebe Kursu

280 Gelecek Yıllara Ait Giderler Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

281 Gelir Tahakkukları Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

29 Diğer Duran Varlıklar

Genel Muhasebe Kursu

291 Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

292 Diğer KDV Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

293 Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

294 Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

295 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

297 Diğer Çeşitli Duran Varlıklar Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

298 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı(-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

299 Birikmiş Amortismanlar (-) Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri

Genel Muhasebe Kursu

3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Genel Muhasebe Kursu

30 Mali Borçlar

Genel Muhasebe Kursu

300 Banka Kredileri Hesabının Tanımı İşleyişi ve Örnek Çözümleri
Telefon
Whatsapp